Concluziile Conferinței Naționale în sprijinul aplicării SUERD în România

În continuarea eforturilor declanșate prin formarea Task Force-ului Național în sprijinul SUERD cu participare guvernamentală și non-guvernamentală, sub Patronajul și cu amabilul sprijin al Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României, în data de 22 septembrie 2016, a avut loc Conferința Națională cu tema „Dezvoltare integrată urbană, portuară și turistică – oportunități de finanțare UE”, organizată de Asociația „Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) și Catedra Internațională Onorifică în sprijinul SUERD „Jean Bart” (CIO-SUERD).

Cu acel prilej, majoritatea invitaților și participanților au scos în evidență importanța ralierii mediului public și al sectorului privat la câteva proiecte majore semnificative care să trezească interesul firesc și al celorlalți parteneri din alte state membre SUERD și, în mod corespunzător, să primească sprijin și co-finanțare transparentă din partea Guvernului României. Menționăm că majoritatea zonelor țării din Bazinul Mării Negre, al Dunării și al celor mai importanți afluenți au fost reprezentate la eveniment și s-au exprimat în favoarea unei abordări mai îndrăznețe și inovative pentru integrarea și racordarea proiectelor românești la noile inițiative și tendințe în context macro-regional.

Printre invitați și speakeri s-au numărat: din partea Ministerului Fondurilor Europene, Consilierul Personal al Ministrului – Dr. Octavian ȘERBAN; din partea ANT din cadrul MDRAP, Dl Laurențiu CRÎMU; din partea Ministerului Transporturilor, Dna Cristina CUC; din partea Ministerului Economiei, Dl Director Marius ANDRA; din partea Ministerului Agriculturii, Dna Speranța NEAGU; din partea Ministerului Educației – ANCSI, Dna Aurora PATRICHE; din partea MAE, în calitate de observator, Dl Andrei Cosmin CÎRLĂNARU, iar din partea CLDR, Președinte Interimar, Dl Viorel IONESCU, Primarul Orașului Hârșova.

În acest sens, a fost lansat și adoptat prin consens un Apel oficial în atenția Parlamentului și Guvernului României pentru a fi accelerate demersurile referitoare la o mai largă și consistentă promovare a Strategiei Dunării în toate județele României, cât și în favoarea stabilirii unor parteneriate viabile atât cu statele mai avansate, cât și cu țările vecine din cadrul  „Trilateralei de la Ruse”. La final, organizatorii conferinței au reliefat faptul că integrarea economiei și proiectelor românești în contextul macro-regiunii Dunării este doar un test și prim pas pentru aprofundarea integrativității celorlalte proiecte la scară europeană și reducerea semnificativă a decalajelor de competitivitate socială și economică ale României în ansamblu.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH, Opinia Națională. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, 24PH.ro, Curierul de Dobrogea, SmartFinancial.ro, PRwave.ro, BrandInfo.ro, „Buletin Dunărean”.

Pentru conformitate,
Secretariatul CLDR


APEL DESCHIS
cu propunerile și recomandările privind reformarea dezvoltării urbane în zonele portuare,
lansat la Conferința Națională SUERD – Senatul României, 22 septembrie 2016

În atenția Parlamentului României, a Guvernului României,
a celorlalți factori de decizie implicați în procesul de stimulare a dezvoltării urbane integrate, portuare și turistice, în special în contextul aplicării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

În vederea unei accelerări a racordării României la ritmurile și politicile privind creșterea competitivității sociale și economice, îndeosebi cu accent pe relansarea macro-regiunii pilot a Dunării, membrii Task Force-ului SUERD, creat în iunie 2016, în urma consultării organizate la Ministerul Fondurilor Europe, precum și participanții la Conferința Națională (Senatul României, 22 septembrie 2016) își doresc să aducă o contribuție decisivă din punct de vederea al viitoarei dezvoltări urbane integrate a României și, prin formularea acestui document, solicită autorităților publice centrale și locale să adopte următorul set de reforme și măsuri de sprijin privind dezvoltarea orașelor și zonelor portuare din România:

  • în vederea posibilității de a accessa în special Fondul European de Investiții Strategice (ESFI), stabilit prin Planul Juncker, stabilizarea și aplicarea coerentă a legislației existente sau completarea adecvată a acesteia privind Parteneriatul Public-Privat (PPP), care să confere compatibilitate cât mai largă, inclusiv cu celelalte state partenere avansate din cadrul macro-regiunii Dunării;
  • în vederea unei aplicări optime a Agendei Urbane UE și a obiectivelor SUERD, modificarea/îmbunătățirea legislației privind responsabilitatea managementului și dezvoltării zonelor portuare și a șantierelor navale, în așa fel încât comunitățile locale și operatorii economici-turistici să poată avea un cuvânt de spus și să contribuie în mod efectiv la aplicarea unor strategii de valorificare și dezvoltare a acestor obiective în mod integrativ și coerent, în beneficiul global al zonelor respective, al cetățenilor și turiștilor;
  • identificarea de metode și stimulente concrete privind afacerile întreprinzătorilor mici și mijlocii din sectorul meșteșugăresc, inclusiv prin utilizarea componentei digitale pentru dezvoltarea acestui gen de afaceri de care să poată profita comunitățile în ansamblul lor;
  • introducerea pe scară largă a unor modalități de sprijinire prin lege a reținerii și valorificării procesului de inovare la sursă, în serviciul tinerilor inovatori, al comunităților locale și al relansării orașelor și zonelor portuare;
  • promovarea consecventă și sistematică a bunelor practici dezvoltate în alte state dunărene și europene privind înființarea și dezvoltarea unor ”spații creative” specifice în orașele și zonele portuare pentru o transpunere eficientă în practică a conceptului de ”dezvoltare inteligentă”, precum și a cooperării între reprezentanții diverselor profesii și specializări din zonele respective;
  • revizuirea legislației actuale privind sponsorizarea și adaptarea celei existente pentru aplicarea pragmatică a conceptului de responsabilitate socială corporativă pentru toate companiile mari care activează și utilizează capacitățile portuare/navale din orașele aflate în zona maritimă, de-a lungul Dunării sau așezate pe afluenții principali ai Dunării;
  • formularea unor politici și metode care să transpună recomandarea UNESCO (Historic Urban Landscape – HUL) privind punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural și istoric în interacțiune cu cele de tip urban-industrial sau legate de turismul de tip ecologic, peisagistic și ecumenic.