BULETIN DUNĂREAN (1 octombrie 2019)

SUMAR

Acțiuni, inițiative și evenimente CLDR

 • Bursa ideilor, proiectelor și parteneriatelor inovative și sustenabile
 • Misiunea oficială a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării în România
 • De ce un mini-MBA în domeniul noii economii circulare?
 • Ghidaj personalizat pentru parcurgerea drumului de la stres la succes
 • Evenimente dunărene în Statele Membre SUERD

Link web: www.cldr.ro/buletin-dunarean

Bursa ideilor, proiectelor și parteneriatelor inovative și sustenabile ~ cea de-a doua reuniune a Hub-ului Macro-Regional Dunăre Marea Neagră ~

Sala de Marmură – Casa Academiei Române, 11 octombrie 2019

În contextul marcării de către Președinția Consiliului UE, pentru prima dată, a ”European Days for Sustainable Circular Economy” – Zilele Europene în favoarea Economiei Circulare Sustenabile, Hub-ul Macro-Regional Dunăre Marea Neagră, cu amabilul sprijin și al altor prestigioși parteneri, organizează la Sala de Marmură Casei Academiei Române, în data de vineri, 11 octombrie 2019 (orele 9.00-13.00), un eveniment special consacrat promovării și sprijinirii mediului de afaceri, societății civile și sectorului academic și de cercetare-inovare, în scopul accelerării adaptării și aplicării în practică a noilor reglementări și tendințe UE referitoare la Economia Circulară Sustenabilă, cu predilecție în contextul emergenței Smart Sustainable and Inclusive Cities și Smart Villages, precum și al constituirii noilor parteneriate consolidate pentru accesarea programului Horizon 2020.

Reuniunea are loc și în contextul în care a fost deja adoptată Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a României și este în lucru Strategia pentru Economie Circulară, coordonată de Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM, Cluj Napoca), reprezentant al DG Environment – Comisia Europeană.

Parteneri de Cunoaștere

 • Academia Română – INCE – Centrul de Biodiversitate ”Acad. David Davidescu”
 • Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”
 • Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM)
 • Asociația ”Ține de noi”
 • URBASOFIA

Printre invitații și speakerii de marcă se numără:

 • Dr. ing. ec. Elena-Simina LAKATOS – IRCEM
 • Prof. Univ. Dr. Mircea DUȚU – Universitatea Ecologică
 • Acad. Alexandru T. BOGDAN – Centrul de Biodiversitate al Academiei Române
 • Dr. Aida SZILAGYI – Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile – Timișoara
 • Dr. Costin LIANU – Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD
 • Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Institutul de Economie Mondială al Academiei Române
 • Prof. Univ. Dr. Ionuț PURICA – Centrul de Consiliere Energetică-Ambientală / Academia Română
 • Prof. Univ. Dr. Dumitru BORȚUN – SNSPA
 • Prof. Dr. Gabriel RAICU – Universitatea Maritimă din Constanța/CLDR România
 • Drd. Sabina LEOPA – Agenția URBASOFIA (București-Roma)
 • Dr. Ion DOGEANU – Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului
 • Dr. Mădălina ANDREI – Agenția Națională pentru Protecția Mediului
 • Cristina ONCICA – Ministerul Fondurilor Europene
 • Dr. Viorica BOBOC – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Reprezentant INTERREG Europe
 • Reprezentant ORIZONT 2020

Moderator: Sever AVRAM – Comisar Regional Dunărean din partea CLDR România.

Agenda

Locația: Sala de Marmură – Casa Academiei Române – Calea 13 Septembrie nr 13, București

9.00 – 9.30 Înregistrarea participanților

9.30 – 10.00 Mesaje introductive: Ministerul Afacerilor Externe – Coordonator Național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării; Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” (Cluj Napoca); Academia Română; Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile (Timișoara)

10.00 – 11.00 Prezentări de studii de caz și exemple de bune practici în cadrul UE și pe plan mondial cu privire la oportunitățile, avantajele și soluțiile financiare privind economia circulară, protecția resurselor naturale – biodiversității, combaterea riscurilor climatice și domeniile variate ale bio-economiei, îndeosebi în contextul macro-regiunii UE a Dunării, cu accent pe perioada următoare de programare a fondurilor europene la Bruxelles

11.00 – 11.30 Lansarea programului de cursuri de tip post-universitare pentru anul academic 2019-2020 de către Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012) și în mod special a primului program de tip mini-MBA ”Antreprenor – Expert UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile”

11.30 – 13.00 Sesiuni business-to-business, person-to-person de networking, matchmaking, consiliere personalizată și lobby instituțional, cu participarea deschisă tuturor celor interesați, coordonate de mentorii și reprezentanții task-force-urilor din cadrul Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră

13.00 Furnizarea pachetului de recomandări și soluții financiare (”Tips &Tricks”)

Vin d’honneur

Parteneri Media Asociați: AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro.

Parteneri Media: AntreprenorinRomania.ro, Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, ”Danubius in-folio”, “Buletin Dunărean”.

N.B.:Este recomandabil ca participanții să opteze în avans pentru cel puțin unul dintre Grupurile de Lucru care vor dezbate temele ce urmează a fi propuse în cadrul consorțiilor de proiecte.

Grupuri de Lucru:

 • Dezvoltare și afaceri în context macro-regional
 • Bioeconomie, dezvoltare durabilă și economie circulară
 • Inovare și regenerare urbană – Smart City
 • Managementul integrat al destinațiilor de excelență
 • Turismul social și de sănătate – managementul destinațiilor
 • Digitalizare transformativă – IT&C
 • Juridic – integritate – anti-corupție – drepturile omului

Info: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/bursa-parteneriatelor-horizon-2020


Misiunea oficială a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării în România

În scopul revigorării și asumării unui rol mai puternic al regiunilor și comunităților locale în aplicarea Strategiei Dunării, în perioada 18-22 octombrie 2019, se va desfășura o misiune din partea CoDCR. Aceasta se desfășoară în marja Forumului Național SUERD (Palatul Parlamentului, 22 octombrie 2019), precum și a preluării, în aceeași perioadă, a Președinției SUERD de către Guvernul Republicii Croația.

Cu aceeași ocazie, Asociația CLDR România a fost contactată și propune, pe această cale, membrilor și partenerilor instituționali o întâlnire cu Dl Peter LANGER, Coordonatorul General CoDCR. În acest sens, așteptăm pe această temă sugestii și propuneri concrete privind subiectele în care există interes din partea stakeholderilor români, în special în sensul unei mai extinse și eficiente accesări a fondurilor UE în perioada imediat următoare pentru proiecte majore-fanion, prin consolidarea încrederii și parteneriatelor la nivel național și macro-regional.


De ce un mini-MBA în domeniul noii economii circulare?

În această vară, Banca Europeană de Investiții împreună cu alte cinci bănci naționale de promovare-dezvoltare din Franța, Germania, Italia, Polonia și Spania au lansat o nouă generoasă ofertă de finanțare pentru economia circulară, în valoare de 10 miliarde Euro. Acestea se adaugă celor deja disponibile prin programul Horizon 2020 și COSME.

Un enorm boom produs de economia circulară este pe cale să genereze zeci de milioane de noi job-uri pe plan global. Conform Forumului Economic de la Davos și al Forumului Tinerilor Lideri Globali, principalele companii care conduc competiția în domeniu sunt: Schneider Electric, Winnow, DyeCoo, Close the Loop, Enerkem, Cambrian Innovation, Lehigh Technologies, HYLA Mobile, TriCiclos, Miniwiz, AB InBev etc.

Programul nostru se dorește drept unul cât mai practic și aplicat, deopotrivă, cu o focalizare sinergică pe patru componente-cheie, de care conceptul de sustenabilitate depinde în mod decisiv: știință, inovare, tehnologii și antreprenoriat în economia circulară.

În mod concret, abordările științifice oferă cadrul cunoașterii de bază care este destinată să stimuleze inovarea ecosistemului în care activează întreprinzătorii și managerii în mod curent. Tehnologiile constituie mijloacele alese pentru a transforma ulterior inovarea în proiecte antreprenoriale cu impact durabil asupra întregii comunități. În fine, capacitatea de leadership, îi înzestrează pe întreprinzători, experți, manageri sau consultanți cu abilitățile absolut necesare pentru a orienta afacerile către generarea bunăstării la nivel economic și social concomitent cu protejarea mediului și ridicarea standardelor de sustenabilitate.

La finele programului urmat, absolvenții vor fi astfel stimulați să exercite ei înșiși schimbarea, în special prin practici provocative cu care s-au familiarizat pe durata cursului. Astfel, de exemplu, curricula, împreună cu studiile de caz și transferul de bune practici, îi va sprijini până în punctul ca organizațiile / companiile din care provin să implementeze politici aplicate, de pildă, pentru reducerea utilizării plasticului, inclusiv prin parcurgerea etapelor ce conduc la stabilirea unui întreg lanț valoric, protejând în același timp mediul și calitatea produselor.

Învățând să utilizeze în principal așa-numitele ”design-thinking techniques” (tehnici de concepție și proiectare), implicit prin formularea de propuneri evaluate privind implementarea operațională și strategică a economiei temelor economiei circulare, absolvenții vor fi sprijiniți să transpună teoria în lumea reală, mai ales prin parteneriate cu mari organizații internaționale de mediu, pe baza unor modele de business deja testate anterior cu succes. Drept un scop transpus în practică, absolvenții se vor putea implica, dintr-o perspectivă integrativă, detaliată și cât mai practică, în soluționarea unei game considerabile de riscuri globale și provocări societale prin crearea unor practici sustenabile accelerate la diverse niveluri de aplicabilitate.

OrganizatoriCatedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române (2012); Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” – Departamentul de Training – CLDR, membră Danubius Academic Consortium (DAC, Baden Wurttemberg), a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR, Viena) și Membru co-Fondator al Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră.

Programul desfășurat online (3 luni) este un curs de tip post-universitar, care se încadrează și în conceptul Uniunii Europene de tip ”lifelong learning”, promovat prin Centrul pentru Inovare și Dezvoltare la Distanță. Cursurile se desfășoară online, în perioada lunilor octombrie – decembrie 2019, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil.

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”. Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la numărul: 0723699857. Termen limită: 12 octombrie 2019.

Info: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/antreprenor-expert-ue-in-managementul-economiei-circulare-si-dezvoltarii-durabile


Ghidaj personalizat pentru parcurgerea drumului de la stres la succes

În urma inițierii unui nou promițător parteneriat între CIO-SUERD și Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM), precum și în baza colaborării cu terapeutul Ioan PRISECARU, autor al unor importante lucrări în domeniul dezvoltării personale, între care ”Puterea Cunoașterii” a fost prefațat chiar de reputatul savant român Prof. Dr. Constantin DULCAN, în perioada 17-18 octombrie 2019, la București, este programată desfășurarea unei prime Sesiuni de Training LIVE din cadrul unui mai amplu concept, sub genericul ”Centrul de Dezvoltare Umană”, pe subiectul: ”MANAGEMENTUL STRESULUI și rute alternative de prevenire, auto-echilibrare și vindecare”. Această primă sesiune se încadrează în dezvoltarea așa-numitelor abilități de tip ”soft-skills”, ce au devenit tot mai importante din perspectiva angajatorilor atunci când optează pentru o colaborare sau o avansare în cariera profesională.

Acest tip de sesiuni de training vor avea loc live (cu prezență fizică) în parteneriat și la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM), care a coordonat numeroase proiecte cu finanțare UE și europeană, în variate domenii de relevanță asupra dezvoltării durabile și sustenabile, inovării și bunei guvernanțe.

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”, pentru o grupă de maxim 20 persoane, iar pentru înscrierea timpurie (Early-Bird 5 octombrie 2019) se oferă un discount special. Termen-limită: 12 octombrie 2019.

Info: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/managementul-stresului-si-rute-alternative-de-prevenire-auto-echilibrare-si-vindecare


Evenimente dunărene în Statele Membre SUERD

Combaterea hemoragiei creierelor. Migrația internațională a forței de muncă calificate din Europa Centrală și de Sud-Est către Europa de Vest.

Conferința de deschidere a Săptămânii Dunărene de Afaceri în cadrul Forumului Economic European Dunărean – Viena, 7 octombrie 2019

Info: https://www.dmrbw.net

Reuniunea Grupurilor de Lucru ”Digital Danube” și transferul de inovare și tehnologie

Perspectivele sectorului IMM referitoare la implementarea Smart City – Böblingen (Germania) – 18-20 octombrie 2019

Info: https://www.eventbrite.com/e/barcamp-boblingen-2019-tickets-64988617705

Conferința despre inteligența artificială, digitalizare și industria auto

Lansarea proiectului european ”AI Conference” – Budapesta – 18 octombrie 2019

Info: https://sites.google.com/view/aiconference/ai-conference/agenda-en

Abonează-te

Copyright © *2019* *CLDR Romania*   
Adresa noastră de email:
asociatiacldr@gmail.com