Buletin Dunărean (15-31 martie 2019)

SUMAR

Acțiuni, inițiative și evenimente CLDR

 • Networking și negocieri privind consorțiile de parteneri pentru finanțări europene
 • Prin Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, pregătirea strategică la nivelul integrării teritoriale
 • Nouă șansă de afirmare profesională: ”Expert European în Management Inovativ pentru Proiecte și Evenimente de Turism Cultural și Patrimoniu”

Linii de finanțări europene deschise

Participări la evenimente și competiții europene

Link web: Buletin Dunarean

Acțiuni, inițiative și evenimente CLDR

Networking și negocieri privind consorțiile de parteneri pentru finanțări europene

Au fost demarate înscrierile la unicul eveniment de informare, networking și facilitare a finanțărilor UE în Regiunea Dunării – Bazinul Mării Negre, sub egida Comisiei Europene – ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ în ROMÂNIA (Senatul României, 31 mai 2019).

Deoarece Regiunea Dunării – Bazinul Mării Negre se referă la întreg teritoriul României, sunt așteptați experții, consultanții, managerii, inovatorii și decidenții din România și alte State Dunărene, în scopul unirii eforturilor pentru o reală dezvoltare integrată a macro-regiunii, plecând de la obiective și povești de succes în continuare prioritare, ce pot fi cu succes continuate.

Aici, cei interesați pot:

 • să promoveze propriile idei sau proiecte inovative pentru care caută parteneri și oportunități de finanțare la nivel european în contextul decernării Trofeelor și Diplomelor de Excelență ”Black Sea-Danubian Social & Economic Innovator” – ediția 2019 (expresiile de interes se transmit în atenția Secretariatului Consorțiului Organizatoric)
 • să participe cu un mini-stand propriu la Expoziția pentru prezentarea proiectelor de succes prin materiale de promovare proprii și networking cu ceilalți invitați și participanți
 • să devină Partener sau Sponsor oficial al evenimentului (cf. Pachetelor de Beneficii prezentate pe site-ul evenimentului)
 • să ia parte prin sugestii și propuneri transmise în cadrul Consultărilor deschise referitoare la Planul de Acțiuni și Măsuri propus de Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră

Pentru ce interesați să transmită sugestii, propuneri și recomandări pentru formularea finală a Planului de Acțiuni și Măsuri, am postat deja notele preliminare: http://www.cldr.ro/note-preliminare-privind-planul-de-masuri-si-actiuni-in-dezbatere-la-ziua-maritima-europeana/

Informații complete: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/ziua-maritima-europeana-2019


Prin Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, pregătirea strategică la nivelul integrării teritoriale

Sub conducerea și ghidajul Cluj IT Cluster, în sprijinul comunităților locale și de afaceri care vizează să obțină finanțare UE, inclusiv prin Parteneriate Public-Private (PPP), în viitoarea perioadă, în special după 2020, echipele de experți ale Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră își oferă serviciile de cea mai înaltă calitate pentru realizarea mini-strategiilor de integrare teritorială, în baza aplicării Agendei Inovării Urbane UE, a Strategiilor de Specializare Inteligentă Regionale (SMART) ca și a Manualului de Planificare Teritorială ”Attractive Danube”, recent elaborat de un consorțiu de parteneri europeni în cadrul Programului INTERREG Danube.

Din grupul respectiv de consultanți/experți fac parte, printre alții: Prof. Stelian BRAD – Cluj IT Cluster / Președintele Hub-ului Macro-Regional Dunăre – Marea Neagră; Dr. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene pentru Programele UIA și URBACT/URBASOFIA; Drd. Sabina LEOPA – Manager de Proiecte Europene URBASOFIA; Dr. Pietro VERGA – Expert Urban Research (Bruxelles-Berlin); Prof. Gabriel RAICU – Universitatea Maritimă din Constanța; Dr. Ioan BELE – Clusterul Prelucrări Metale Transilvania; Prof. Teclu CODREȘI – Acțiunea Ecologică Română (Craiova); Prof. Oana GÎNGU – Universitatea din Craiova; Lector Dr. Gabriela DAVID – CIO-SUERD (Oradea); Sever AVRAM – Comisar Dunărean Regional / Președinte Executiv CLDR.

Expresiile de interes pot fi adresate direct către Președinția Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră – persoană de contact: Conf. Dr. Paulina Mitrea – Leader Grup Brained City/Smart City – Cluster Cluj IT


Nouă șansă de afirmare profesională: ”Expert European în Management Inovativ pentru Proiecte și Evenimente de Turism Cultural și Patrimoniu”

Având în vedere interesul crescând al multor parteneri, colegi sau beneficiari potențiali de finanțare, CIO-SUERD ”Jean Bart” lansează o nouă oportunitate de formare și promvoare profesională prin cursul în sistem online și cu sesiuni de discuții și consiliere live pentru cei interesați, sub genericul Expert European în Management Inovativ pentru Proiecte și Evenimente de Turism Cultural și Patrimoniu.

În noua etapă în care și România a intrat, se dezvoltă rapid nu numai noi domenii ale turismului, mai ales datorită integrării patrimoniului cultural, istoric și natural, ci și conectării integrate la ”Rutele Culturale Europene” și la ”Drumurile Vinurilor” din UE.

Cu un real caracter multi și inter-disciplinar, cursul se adresează unor categorii diverse de studenți și absolvenți din domenii precum: turism, industria ospitalității și gastronomie, organizare de evenimente și public relations, ofițeri, coordonatori și evaluatori de proiecte în domeniu, consultanță și cercetare în domeniul turismului, proiectelor cultural-artistice și valorificării patrimoniului, management hotelier și restaurante.

Accentul cade în special pe studii de caz, exemple de bune practici și povești de succes care să-i inspire și ghideze mai ales pe cei interesați în noile tehnici și modalități de promovare digitalizată, în organizarea de festivaluri de anvergură, a altor evenimente cultural-artistice și recreative. Componenta conștientizării importanței inovării și regenerării urbane va fi integrată armonios, incluzând aspecte ale managementului crizelor, teme ale dezvoltări durabile și protecției patrimoniului, e-turism și e-marketing.

Condițiile de înscriere și costurile de participare sunt similare cu celelalte cursuri online ale CIO-SUERD – http://ciosuerd.houseofeurope.ro. Expresii de interes pot fi transmise Secretariatului CIO-SUERD.

Linii de finanțări europene deschise

Secure societies” Societăți sigure, protejarea libertății și siguranței Europei și a cetățenilor

Obiectivele includ o paletă largă de componente, de la dezvoltarea de instrumente privind prevenirea noilor crize, a soluțiilor novatoare referitoare la protecția infrastructurii critice, până la combaterea criminalității și terorismului, siguranța țărmurilor maritime și la îmbunătățirea securității cibernetice prin împărtășirea unor noi modele de siguranță.

Citește mai mult


Secure, Clean and Efficient Energy” Rolul consumatorilor în schimbarea pieței prin decizii informate și acțiuni colective

Se adresează comunităților sau grupurilor de consumatori colectivi sau alianțelor de diverse tipuri ale consumatorilor privind creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea managementului energetic prin utilizarea energiei regenerabile. Se referă în special la gospodăriile populației, dar și la alte imobile non rezidențiale.

Citește mai mult


Digital Security” – Securitate digitală și confidențialitate pentru cetățeni și întreprinderi mici și mijlocii și micro-întreprinderi

Luând în considerare noile probleme privitoare la riscurile legate de securitatea și respectarea vieții private și a protecției datelor personale, propunerile vizează două subdomenii, anume: 1) componenta de protecție a siguranței cetățenilor; 2) rolul IMM-urilor și micro-întreprinderilor în privința apărării siguranței, vieții private și a datelor personale. Pot candida entități publice, precum consilii județene, municipalități, cât și autorități centrale, institute de cercetare și grupuri de micro-întreprinderi, inclusiv start-up-uri.

Citește mai mult

Participări la evenimente și competiții europene

Caravană de sesiuni de informare și training

Sub egida Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, a fost inițiată o campanie de tip caravană de informare și training ce are loc în contextul revizuirii strategiei de specializare inteligentă a regiunilor, cât și a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, sub coordonarea Președinției României la SUERD, prin Ministerul Afacerilor Externe. A fost propus ca un prim eveniment, cu sprijinul Cluj IT Cluster, deschis operatorilor publici și privați, în special din regiunea de nord-vest a României.

Mai multe informații despre condițiile de înscriere și participare vor fi diseminate imediat ce acestea vor fi definitivate.

Curricula sesiunilor și alte elemente utile edificării sunt disponibile, la cerere, tuturor regiunilor interesate.


Consiliul Consultativ SUERD

O nouă reuniune a Consiliul Consultativ SUERD de pe lângă Biroului Coordonatorului Național din cadrul MAE are loc la sediul ministerului, în data de 19 martie 2019.

În cadrul agendei a fost inclusă și o prezentare a obiectivelor și rezultatelor scontate ale evenimentului cu caracter internațional ce se va desfășura cu ocazia marcării Zilei Maritime Europene (Sala ”Constantin Stere” – Senatul României, 31 mai 2019).


Recomandările societății civile prin D-LAP către decidenții SUERD

Ca argumentare privind implicarea societății civile în transpunerea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), participanții la reuniunea recentă de la Viena (6 martie 2019) au evidențiat faptul că principiile MLG – Multi-Level Governance (guvernare multi-nivel) sunt extrem de importante pentru SUERD, așa cum reiese din Codul European de Conduită asupra Parteneriatului, precum și din Ghidul pentru Participarea Civică la luarea deciziilor politice al Consiliului Europei.

În unanimitate, reprezentanții acreditați și-au exprimat preocuparea privind faptul că revizuirea procesului SUERD a fost organizată fără o suficientă și consistentă consultare și implicare a actorilor locali și ai societății civile.

O altă motivație a poziției exprimate a fost aceea că vizibilitatea SUERD trebuie îmbunătățită în lumina ultimului raport bi-anual asupra Strategiilor Macroregionale, iar impactul reuniunilor și discuțiilor purtate de stakeholderii societății civile, inclusiv în cursul Președinției României la SUERD trebuie avut în mod special în vedere.

Recomandările formulate către Steering Committee al Ariei Prioritare 10 SUERD pot fi sintetizate, pe scurt, astfel:

 • Coordonatorilor Naționali li se cere să invite pe reprezentanții societății civile și actorilor locali în procesul de consultări asupra draft-ului Planului de Acțiune, preferabil prin discuții directe și audieri cu ocazia edițiilor naționale ale Zilelor Participării.
 • Ar fi necesară organizarea anuală de asemenea consultări asupra tuturor aspectelor și progresului în implementarea SUERD în Statele Membre, îndeosebi prin organizarea de Zile Naționale ale Participării, ca format recomandabil.
 • Se solicită ca Strategia de Comunicare SUERD să fie dezvoltată și transpusă în practică printr-o „manieră participativă” în cadrul unui Plan de Acțiune revizuit, spre a asigura mai multă vizibilitate și a atinge rezultate mai bune.
 • Se consideră că este importantă ameliorarea mecanismelor în favoarea unei implicări mai profunde a societății civile și actorilor locali în cadrul procesului decizional, al evaluării și al proceselor de planificare, în scopul obținerii unei forme finale eficient utilizate a Planului de Acțiune SUERD.
 • Înainte de finalul anului 2019, se așteaptă din partea Coordonatorilor un feed-back asupra rezultatelor eforturilor de advocacy întreprinse anterior de societatea civilă.

Proiecte depuse la programe UE

Asociația CLDR a fost cooptată privind depunerea a două expresii de interes cu care candidăm la ”Danube Transnational Programme”:

 • AGORA” – adoptarea unor noi instrumente de guvernanță creativă la nivel macroregional
 • Danube Heritage INC” – dezvoltarea și testarea unor modele deschise și inclusive privind siturile de patrimoniu local de-a lungul Dunării: cetăți, conace și obiective industriale din trecutul mai apropiat.

Avem în vedere implicarea și promovarea zonelor și proiectelor regionale ale membrilor CLDR și Hub-ului Macro-Regional.


Abonează-te

Copyright © *2019* *CLDR Romania*   
Adresa noastră de email:
asociatiacldr@gmail.com