BULETIN DUNĂREAN (17 noiembrie 2020)

SUMAR

  • Caraș-Severin – placă turnantă în procesul de relansare economico-turistică al Banatului istoric în context regional și european
  • Oportunități speciale de formare profesională prin noul parteneriat între CIO-SUERD ”Jean Bart” și Asociația Luncșoara Bihorului
  • Cursul online ”Coach pentru nutriție sănătoasă. Bazele condimentării creatoare” al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart”, valabil acum și în limba franceză
  • Oferta de cursuri online CIO-SUERD ”Jean Bart

Caraș-Severin – placă turnantă în procesul de relansare economico-turistică al Banatului istoric în context regional și european

Moldova Nouă, 21 noiembrie 2020, orele 10.30-13.00

Regiunea istorică Banat, în genere, dar mai ales zona Banatului Montan reprezintă, în sine, o mină de aur prin capitalul uman, capitalul natural și cultural-istoric pe care îl deține și care, până în prezent, a fost într-o prea mică măsură valorizat și promovat. Cu atât mai puțin în contextul racordării la resursele zonale în domeniul economiei montane, apartenența ei la Strategia Dunării, precum și la Rutele Culturale Europene, create de Consiliul Europei și Comisia Europeană.

În această nouă etapă, aparent marcată de numeroase vicisitudini și sfidări, noul Plan de Redresare UE, cât mai ales Pactul Ecologic European deschid nebănuite perspective privind regândirea procesului de integrare, valorificare, conform specializărilor inteligente deja desemnate, cât și cel de promovare a specificului său aparte, inclusiv din unghiul de vedere al reinventării turismului și a altor oportunități social-economice încă insuficient explorate.

Reuniunea de lucru cu principalii decidenți și factori interesați (autoritățile locale, antreprenori, asociații civice – stakeholderi) din regiune își propune să aprofundeze bazele cooperării locale în județul Caraș- Severin.

În acest sens, din perspectiva mai largă a autonomiei decizionale și financiare, referitoare la cheltuirea banilor europeni, Regiunea de Vest se va bucura începând de anul viitor de:

  1. Pregătirea eficientă a proiectelor și a parteneriatelor public-private prin care se vor putea accesa sumele aferente zonei prin noul cadru financiar și prin creditele pe termen lung cu dobândă subvenționată ale Băncii Europene de Investiții, precum și a altor investitori publici sau privați.
  2. Regândirea și reproiectarea strategică a dezvoltării și promovării turismului, în special turismul „alternativ” (cultural, gastronomic sau chiar experimental), alături de turismul de sănătate, îndeosebi în Clisura de Caraș, Banatul Montan sau zona balneo-climaterică Herculane, dar și în contextul transformării graduale în Destinație de Excelență a Ospitalității, conform criteriilor și recomandărilor promovate de CED – World Centre for Excellence of Destination, membru afiliat al Organizației Mondiale a Turismului.
  3. Având în vedere parteneriatul deschis prin acordul cu Timișoara în cadrul programului ”Capitala Europeană a Culturii” (2023), organizarea unei competiții de proiecte cultural-artistice,transparente și cuprinzatoare, aptă să pună în valoare si obiectivele, tradițiile și resursele umane din Caraș-Severin.

După un scurt sumar tematic al discuției, din partea Catedrei Internaționale Onorifice „Jean Bart”, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română (2012) și a gazdelor evenimentului, Asociația Dunărea Moldova Nouă (ADMN), va avea loc o dezbatere interactivă, desfășurată în sistem hibrid, live și online, preferabil prin modalitatea ”întrebări și răspunsuri”, profitând de prezența invitaților de onoare ai evenimentului.

Miroslav Tașcu-Stavre, cadru universitar și expert în evaluarea politicilor de dezvoltare regională va prezenta o analiză a strategiei de dezvoltare a județului Caraș-Severin și sugestiile de îmbunătățire a viitoarei strategii de dezvoltare în perioada 2021-2025.

Președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Dr. Ing. Nicu VASILE va oferi o prezentare asupra recent lansatei Coaliții pentru Agricultură și Dezvoltare, în contextul consolidării inter-conectării între aplicarea Politicilor Agricole Comune UE și a Pactului Ecologic European în țara noastră, cu accent special asupra zonei de desfășurare a evenimentului.

În partea finală va fi lansat un document de tip Apel Deschis în sprijinul consolidării obiectivelor de cooperare și dialogului în cadrul ”Alianței Vestului”.

Evenimentul va putea fi urmărit pe pagina asociației EUROLINK-Casa Europei, dar și pe pagina Miroslav Tașcu-Stavre.

Prof. Asoc. Sever AVRAM – EUROLINK-Casa Europei /Director Regional CED Regiunea Dunăre – Marea Neagră

Conf. Univ. Dr. Miroslav Tașcu-Stavre – Expert evaluare politici de dezvoltare regională Universitatea din București – Centrul de Studii Europene


Oportunități speciale de formare profesională prin noul parteneriat între CIO-SUERD ”Jean Bart” și Asociația Luncșoara Bihorului

În vederea unei mai largi și substanțiale promovări a misiunii și obiectivelor Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart”, proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012), Fundația EUROLINK-Casa Europei, coordonatoare a proiectului, a încheiat recent un acord de parteneriat cu Asociația Luncșoara Bihorului, o organizație cu un bogat palmares, specializată în organizarea de tabere pentru diverse categorii de vârstă și ocupații, dar și de cursuri, seminarii și conferințe, precum și schimburi culturale, sportive, muzicale și de îndeletniciri pentru dezvoltarea capacităților intelectuale ale copiilor și tinerilor.

În cadrul acestui parteneriat, cu amabilul sprijin al Președintelui Prof. Adrian Mihai BOTICI, Director al Școlii Gimnaziale ”Alexandru Roman”, a fost lansată o serie de cursuri online în parteneriat, adresate în special pentru decidenții publici, specialiștii și categorii mai largi de persoane motivate să se formeze și certifice pe viitor în domenii profund inter-disciplinare de vârf, în special în cadrul județului Bihor, precum: inovare urbană – smart city, managementul bioeconomiei, inovării și guvernanței, economie circulară și protecția mediului.

Aceste domenii, precum și alte de interes mai larg, vor fi disponibile și live, în cadrul unor evenimente de training, de tip tabere (”retreat”), ce vor fi găzduite de complexul propriu al asociației, aflat în curs de extindere, într-o zonă peisagistică extrem de spectaculoasă, în proximitatea rutelor turistice pentru turismul speologic și montan, dar și, mai recent, al celui de tip spa/wellness, în apropiata stațiune Boghiș (județul Sălaj).

Informații suplimentare: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/ și http://luncsoara.ro/

Pentru conformitate,

CIO-SUERD ”Jean Bart”


Cursul online ”Coach pentru nutriție sănătoasă. Bazele condimentării creatoare” al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart”, valabil acum și în limba franceză

Spre a permite accesul publicului francofon și a extinde audiența către cât mai multe persoane motivate să-și însușească și să adopte stilul de nutriție și viață sănătoasă, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) – proiect fondat de Fundația EUROLINK – Casa Europei în parteneriat cu Academia Română (2012) – lansează cursul de formare ”Coach pentru nutriție sănătoasă. Bazele condimentării creatoare”, care se va desfășura online înperioada 25 noiembrie 2020 – 25 ianuarie 2021.

Cursul se bucură de amabilul sprijin și de transpunerea educațională a conceptului original al Maestrului Ioan, fondatorul Academiei Integrative și a rețelei de centre care promovează Dansul Energetic în țară și în străinătate. Implicarea activă în promovarea conceptului original și terapiilor dezvoltate sub autoritatea pilduitoare a autorului de succes IOAN PRISECARU se încadrează în mod armonios în întregul concept complex, experimentat cu succes deja în practică, dezvoltat anterior și prin lucrările ”Puterea Cunoașterii” și ”Dansul Energetic”, sub genericul ”Academia Integrativă”.

Cui se adresează?

• persoanelor motivate să se inițieze și să pună în practică Coaching-ul Integrativ prin metoda Condimentării Creatoare, devenind astfel Experți și Coacheri în domeniu

• întreprinzătorilor ce vizează o carieră profesională de succes prin antreprenoriatul în favoarea alimentației sănătoase și Stării de Bine (industria resort-spa)

• practicienilor și absolvenților în domeniile respective care vizează perfecționarea în cariera pe care deja o practică (ex.: consultanți nutriționiști, degustători de alimente, formatori, kinoterapeuți, alți specialiști care activează în cele trei domenii cheie – nutriție, coaching și antreprenoriat)

În urma unei evaluări practice finale, la distanță (online), absolvenții primesc drept recunoaștere oficială Certificat de Absolvire, eliberat de CIO-SUERD ”Jean Bart” și co-girat de autorul Jean PRISECARU. Pentru cursanții din alte țări, care necesită valorificarea Certificatului de Absolvire pentru îmbogățirea CV-ului personal și în proiectul lor de carieră ulterioară, organizatorii pot elibera documentele de absolvire, inclusiv anexa de studii, în limba franceză sau engleză.

Mai multe informații (în limba franceză): http://ciosuerd.houseofeurope.ro/en/coach-pour-une-nutrition-saine/


Oferta de cursuri online CIO-SUERD ”Jean Bart”

Prin Catedra Internațională Onorifică „Jean BART” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), platformă pan-europeană flexibilă de formare educațională alternativă, fondată în parteneriat cu Academia Română (2012), coordonatorii acesteia au conceput oferirea în condiții cât mai flexibile și facile a unui set de cursuri online de medie durată, care să fie adaptate în favoarea tuturor celor care își doresc o reinventare sau o reconversie profesională în domenii extrem de solicitate, atât la nivel european și internațional, cât și național, care să poată fi realizată inclusiv în sistem de lucru la distanță (remote work):

Avantaje și beneficii suplimentare:

  • sesiuni online LIVE (de tip webinar) pentru interconectare dinamică referitoare la problemele, obstacolele sau soluțiile implicate
  • consiliere practică și suport acordat cursanților și absolvenților celor care doresc să activeze sau să fie cooptați în echipe de lucru în domeniile vizate
  • eliberarea Scrisorii de Recomandare în vederea colaborării / angajării în acțiunile și activitățile profesionale ale consorțiului organizatoric sau ale unor organizații europene / internaționale

Certificatele de Absolvire, cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, sunt eliberate de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategie UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) – fondată de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU”. De asemenea, alături de CLDR România, CIO-SUERD ”Jean Bart” este reprezentată în cadrul Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.

Prin parteneriatul cu Euro Market prin Elmarcont srl, pentru toți cei interesați de formare rapidă de succes în domeniul protecției datelor personale și cyber-security, oferta de cursuri online poate fi consultată la adresa: https://www.cursdpo.ro/