Buletin Dunărean – 30 ianuarie 2020

Lărgirea numărului personalităților afiliate la CIO-SUERD ”Jean Bart”

Catedra Internațională Onorifică „Jean BART” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) reprezintă o platformă pan-europeană flexibilă de formare educațională alternativă, fondată în septembrie 2012, în parteneriat cu Academia Română, în principal prin institutele naționale și centrele de cercetare pe care le coordonează. În context, menționăm că Academia Română este și Reprezentantul României în cadrul International Council for Science (Paris).

În palmaresul Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean BART” sunt înscrise câteva importante inițiative, acțiuni și evenimente în sprijinul dezvoltării și inovării macro-regiunii dunărene, precum: Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră; Programul Național Comun de Formare CIO-SUERD; Departamentul de Planuri Strategice, Politici, Proiecte și Afaceri Dunărene; Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni.

La începutul anului 2020, s-au alăturat ori sunt în curs de afiliere, de pildă, Rectorul Universității din Craiova, Prof. univ. dr. Cezar Ionuț SPÎNU; Președintele Asociației Administratorilor Publici din România, Dl Marian FLOREA;Directorul Departamentului de Proiecte al Universității Maritime din Constanța, Dna Emilia MURINEANU; Expert Cyber-Security / EC Council University, Dna Oana BUZIANU.

Printre beneficiile și oportunitățileoferite membrilor afiliați CIO-SUERD enumerăm: publicarea articolelor științifice, prezentărilor și intervențiilor cu caracter științific și formativ; cooptare și participare în cadrul Grupurilor de Lucru; secțiune web dedicată prezentării pe scurt a profilului personal și portofoliului relevant; eliberarea Certificatului anual de afiliere la CIO-SUERD, însoțit de Anexă referitoare la activitățile specifice, inițiativele și proiectele personale în cadrul Catedrei; și altele.

Afilierea, pentru anul academic 2019-2020, a cadrelor universitare, cercetătorilor, experților, consultanților și inovatorilor se face prin transmiterea CV-ului personal însoțit de Formularul de Afiliere completat, disponibil la adresa http://ciosuerd.houseofeurope.ro/beneficiile-afilierii.


Lansarea proiectului major de tip flagship

Cu ocazia organizării Reuniunii Speciale de Lucru pe tema promovării destinațiilor de ospitalitate turistică ale României în contextul noii economii circulare și dezvoltării durabile – Casa Academiei Române – Sala ”Pierre Werner”, vineri, 7 februarie 2020, orele 9.00-12.30 -, va fi lansat și supus dezbaterii conceptul unui proiect major flagship dedicat în mod expres resort spa-urilor la nivel macro-regional, implicit național. De asemenea, vor avea loc discuții asupra oportunității înființării unui cluster de economie circulară în domeniul managementului destinațiilor turistice.

Reuniunea Specială de Lucru este organizată de CLDR România, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), alături de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012), precum și cu sprijinul World Centre of Excellence for Destinations (CED, Membru Afiliat UNWTO) – Reprezentanța Dunăre-Marea Neagră și al Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului.

Înscrierile la eveniment se fac în baza confirmării invitației scrise din partea organizatorilor, în limita locurilor disponibile. Informații suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Consorțiului Organizatoric la adresa ciosuerd@gmail.com sau consultate la adresa: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/ospitalitatea-turistica-in-economia-circulara


Noi perspective de cooperare prin implicarea în Grupul de Lucru internațional ”Sinergii între Turism și Cultură” din cadrul Organizației Mondiale a Turismului

Cu ocazia Târgului Internațional de Turism FITUR (Madrid, ianuarie 2020), a fost fondat Grupul de Lucru ”Sinergii între Turism și Cultură”, cu scopul principal de a strânge colaborările privind promovarea destinațiilor de excelență a ospitalității turistice prin activarea de noi sinergii și modalități de promovare comună, la inițiativa Centrul Internațional de Excelență a Destinațiilor (CED) și a partenerilor săi.

Grupul de Lucru este deschis aderării organizațiilor / asociațiilor profesionale și patronale precum și OMD-urilor motivate să coopereze privind dezvoltarea proiectelor de turism cultural. Mai multe informații: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/centrul-negresco/


Activitatea de promovare a dezvoltării personale integrative și a terapiei prin ”dans energetic”

Recent, Fundația EUROLINK-Casa Europei, împreună cu Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) s-au implicat în promovarea noii abordări inovative privind vindecarea fizică, emoțională și spirituală prin așa-numita terapie a dansului energetic, a cărui mentor este Ioan Prisecaru. Acesta a și lansat, sub recomandarea Dlui Prof. Univ. Dr. Dumitru Constantin Dulcan și a jurnalistei și eseistei Maria Timuc, două volume care s-au bucurat de un deosebit succes – ”Puterea Cunoașterii” și ”Dansul Energetic”.

În mod concret, a fost definitivată și pusă la dispoziția celor interesați versiunea în limba spaniolă a volumului ”Dansul Energetic”, iar în pregătirea deschiderii a noilor centre de dans energetic de la Paris și Bruxelles, este în curs de finalizare versiunea în limba franceză. În curând, prin aceeași colaborare, va fi lansat și siteul Academiei Integrative.

Pe baza unui palmares anterior de cooperări culturale și traduceri, CIO-SUERD este deschis pentru inițierea a noi colaborări în domeniul traducerilor de carte, științifice și beletristice, în condițiile cele mai avantajoase pentru partenerii noștri.

Selecție de voluntari și colaboratori ai Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD)

În perioada imediat următoare, CIO-SUERD ”Jean Bart” are în plan deschiderea a noi filiere de acțiune prin organizarea de evenimente publice, atât în București, cât și în alte centre din țară, sau la nivel european. De aceea, extinderea grupului de voluntari și colaboratori pentru noile activități se va dovedi extrem de importantă, ținând cont și de activitățile permanente pe care le derulează în prezent, precum Programul de Formare Pre-Doctorală (http://ciosuerd.houseofeurope.ro/program-formare-pre-doctorala), precum și Programul Național Comun de Formare CIO-SUERD,prin care se organizează în cadrul parteneriatului cu Academia Română, cursuri online de medie durată de tip post-universitar, precum și sesiuni live de training în cele mai diverse arii de aplicare privind dezvoltarea competențelor și abilităților la nivelul cerințelor etapei actuale și a unei cariere de succes.

Așadar, toți cei motivați sunt sfătuiți să ne contacteze prin e-mail (ciosuerd@gmail.com), preferabil incluzând și un CV.

Informare

Buletinul Dunărean”, publicație electronică editată de Asociația CLDR în parteneriat cu CIO-SUERD ”Jean Bart”, reprezintă primul proiect media în domeniul problemelor și eforturilor relansării economice și sociale a macro-regiunii celor 14 state aderente la SUERD în tentativa de a sprijini construirea de coaliții și consorții de project management active, durabile și eficiente.