Buletin Dunărean – martie 2019

SUMAR:

Acțiuni, inițiative și evenimente CLDR

 • Expert European în studii și strategii inter-disciplinare
 • Consultare publică cu ocazia marcării Zilei Maritime Europene în România
 • Accentul pe proiecte și afaceri în context macro-regional – șansa unei cariere profesionale și a succesului antreprenorial
 • Implicarea CLDR și Hub-ului Macroregional Dunăre-Marea Neagră în cadrul Forumului Anual al Dunării organizat de Comisia Europeană și Ministerul Afacerilor Externe al României

Linii de finanțări europene deschise

Participări la evenimente și competiții europene

Link web: Buletin Dunarean


Acțiuni, inițiative și evenimente CLDR

 • Expert European în studii și strategii inter-disciplinare

Knowledge Society Policy Handbook – Scientific Figure on ResearchGate.net

În sprijinul celor care doresc să se implice și să colaboreze în cadrul Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, recent fondat la Constanța, precum și al celor care se pregătesc pentru noi profesii și cariere în UE și pe plan internațional, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) a deschis înscrierile pentru noul curs de tip postuniversitar online pentru formarea Experților Europeni în Studii și Strategii Inter-disciplinare.

Componentele de bază ale Programului

 • rezolvarea problemelor complexe (orientarea spre soluții) și dezvoltarea gândirii critice
 • formularea de soluții creative în raport cu noile provocări economice și culturale
 • tehnici de cooperare cu partenerii din sectorul de business și stakeholderi în cadrul ”live projects” (proiecte economice în dezvoltare)
 • gestionarea și participarea în cadrul consorțiilor naționale și internaționale
 • orientarea spre rezultate ale serviciilor, produselor și strategiilor dezvoltate

Care sunt modulele prevăzute?

După identificarea nevoilor și posibilităților din principalele zone cu potențial inovativ, curricula va fi axată pe prezentarea și valorizarea modelelor și teoriilor conceperii de strategii, utilizând studii de caz reale cu semnificație globală. Prin acest proces, cursanții vor avea acces sporit la un număr important de profesioniști, parteneri, consultanți și profesori, ca și consiliere de tip ”Deep Mentoring”, oferită de CIO-SUERD și de reprezentanții Hub-ului, de-a lungul întregului curs.

 1. Metode de cercetare inter-disciplinară
 2. Design strategic aplicat
 3. Contextul și teoria inter-disciplinară
 4. Elaborare integrată a strategiilor
 5. Inter- și intra- comunicare
 6. ”Studii profesionale” – învățarea bazată pe practică pentru asigurarea standardelor și livrării serviciilor conform bunelor practici
 7. Aplicație practică prin implicare individuală într-un proiect major în dezvoltare

Perspective de carieră profesională

Domeniile-cheie includ:

 • departamente de strategie
 • sectorul tehnologic pentru dezvoltarea noilor produse de servicii profesionale
 • organizații non-profit
 • autorități / instituții guvernamentale
 • organizații de business
 • instituții culturale
 • agenții de consultanță

Certificare

Programul desfășurat online (3 luni) este un curs de tip post-universitar, care se încadrează și în conceptul Uniunii Europene de tip ”lifelong learning”, promovat prin Centrul pentru Inovare și Dezvoltare la Distanță. Cursurile se desfășoară online, în perioada lunilor aprilie – iulie 2019, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil. Certificarea se obține în urma unei evaluări finale care constă în completarea online a unei idei de proiect strategic sau a bazelor unei fundamentări strategice pentru un proiect ales (real sau virtual).

Participanții primesc, în urma unei evaluări practice finale, Certificat de Absolvire cu Anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române, instituție de învățământ care alături de Ministerul Educației este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip post-universitar și alte studii strategice avansate. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate academice, cât și școli doctorale/post-doctorale, care să fie astfel recunoscute și pe plan european.

Evenimente de informare și lansare

Spre a veni în întâmpinarea partenerilor și colegilor care doresc să colaboreze în cadrul consorțiilor și proiectelor naționale și transnaționale ale Hub-ului, organizatorii au decis desfășurarea unor sesiuni live demonstrative de informare, prezentare și training în centre universitare mari precum Cluj Napoca, Alba Iulia, Timișoara, Craiova și București, în perioada finalului lunii martie, începutul lunii aprilie 2019. Detalii tehnice suplimentare vor fi furnizate în timp util.

Pentru informații suplimentare și înscrieri: www.ciosuerd.houseofeurope.ro


Ziua Europeană Maritimă
 • Consultare publică cu ocazia marcării Zilei Maritime Europene în România

Comisia Europeană, prin Directoratul General MARE, marchează și în acest an, nu doar în cadrul conferinței centrale de la Lisabona, ci și printr-o serie de peste 100 de evenimente locale, ce se vor desfășura de-a lungul întregii Uniuni Europene. În România, a fost selectat evenimentul internațional ”High Level Stakeholders Event”, propus de un consorțiu de parteneri, sub genericul ”Boosting transnational cooperation through the Black Sea – Danube Macro-Regional Hub” (”Stimularea cooperării transnaționale prin Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră”), la București, în data de 31 mai 2019.

Din acest consorțiu fac parte: Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, sub Președinția Cluj IT Cluster; Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK – Casa Europei în parteneriat cu Academia Română; Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR – membră CoDCR), sub Președinția Universității Maritime din Constanța.

Obiectivele-cheie ale acestui eveniment internaționalsunt destinate: să interconecteze, pe de-o parte, componentele-cheie referitoare la ”Bleu Entrepreneurship, Innovation and Investments” (antreprenoriat, inovare și investiții albastre), iar pe de altă parte, să ofere posibilitatea reactivării/dinamizării unor noi platforme de cooperare în zonă; să fructifice potențialului noului Hub Maco-Regional Dunăre-Marea Neagră, care prin serviciile și parteneriatele activate să ofere soluții și aplicații inovative pentru cele mai variate domenii.

Evenimentul include următoarele secțiuni:

 • Sesiune Practică de Dezbateri și Workshop-uri
 • Expoziție incluzând cele mai bune practici și povești de succes
 • Networking și Matchmaking pe tot parcursul evenimentului
 • Decernarea Titlurilor și a Diplomelor de Excelență “Inovare socială și economică în Bazinul Mării Negre – Regiunea Dunării”
 • Vizită de Documentare la Universitatea Maritimă din Constanța și Baza Nautică Lacul Mamaia

Printre speakerii invitați se vor număra reprezentanți ai Comisiei Europene, Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), Ministerului Afacerilor Externe, Senatului României, Academiei Române, alte instituții și organizații profesionale relevante în domeniu, precum și jurnaliști și observatori specializați.

Reuniunea este deschisă unor grupuri largi de deținători de interese, experți și specialiști în diverse domenii conexe ”creșterii albastre”, dar și liderilor și decidenților din toate sectoarele de activitate care sprijină inovarea tehnologică și urbană, precum și promovarea unor domenii-cheie precum: conservarea biodiversității, turismul dunărean și maritim, digitalizarea transformativă, acvacultura, pescuitul, etc.

În vederea unei focalizări cât mai pragmatice și a închegării unui Plan de Acțiune comun privind implicarea tuturor responsabililor și inovatorilor în sens larg din Macro-Regiunea Dunării și Bazinul Mării Negre, organizatorii lansează din acest moment și o Consultare Publică asupra domeniilor de interes care vor face obiectul workshop-urilor, ca de pildă:

 • foaia de parcurs strategică asupra energiei marine;
 • îmbunătățirea politicilor integrate și guvernanței maritime la nivel UE, inclusiv strategiile de securitate aferente;
 • stimulente privind dezvoltarea turismului nautic, costier și ecologic, inclusiv crearea de noi locuri de muncă;
 • modalitățile de promovare a acvaculturii sustenabile în zona Litoralului, Deltei, ca și a afluenților Dunării, conform Strategiei de Dezvoltare Sustenabilă a Acvaculturii Europene.

Evenimentul se va focaliza pe câteva subiecte-cheie ce se vor regăsi în forma finală a Planului de Acțiune și Măsuri propus de organizatori:

1. Necesitatea urgentă a elaborării Strategiei Transportului Naval pe Dunăre până la Constanța prin consultarea transparentă a tuturor stakeholderilor

2. Revizuirea tarifelor practicate în industria de transport maritim și o riguroasă fundamentare a acestora

3. Sintetizarea situației actuale a transportului pe Dunăre și în Portul Constanța cu introducerea măsurilor de ameliorare ce se impun

Mai multe informații privind modalitățile de înscriere și participare la Expoziția din cadrul evenimentului vor fi disponibile, începând cu 1 martie 2019, pe siteurile www.houseofeurope.ro și www.cldr.ro .

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”.


 • Accentul pe proiecte și afaceri în context macro-regional –șansa unei cariere profesionale și a succesului antreprenorial
CIO-SUERD

Anul 2019 – peste 50 de evenimente și tot atâtea oportunități de networking, informare, schimb de bune practici și lobby instituțional în cursul mandatului Președinției României la Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). Strategia Dunării este un document oficial care se referă, ca eligibilitate a proiectelor, la toate cele 41 de județe plus Capitala României.

De altfel, precum se știe Palatul Parlamentului va găzdui, la finele lunii iunie, și marile evenimente anuale la care participă toate Statele Membre Dunărene, iar tematica din acest an vizează în special cooperarea transnațională în favoarea inovării tehnologice, digitalizării și revitalizării strategiei înseși cu sprijinul comunităților locale și organizațiilor neguvernamentale reprezentate în cadrul Consiliului Consultativ SUERD și al Rețelei Comisarilor și Ofițerilor Dunăreni.

Tocmai pentru a declanșa pregătirea viitoarelor parteneriate și inițiative concrete, ținând cont și de oportunitatea oferită de crearea Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră (februarie 2019), se deschide un culoar nou de șanse de colaborare și acces la finanțări UE, ce pot fi fructificate doar prin întărirea capacității de informare rapidă, inter-comunicare și participări active începând chiar din această perioadă a anului.

În consecință, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române (2012), în parteneriat cu Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), membră CoDCR (Viena), inițiază o nouă ediție a cursului de tip post-universitar online dedicat formăriiExperților / Ofițerilor Dunăreni”. Rolul acestora devine recunoscut oficial și cu mult mai important pentru ca toate comunitățile din cele 41 de județe și din Capitala României să se inter-conecteze la viitoarea platformă internet a CoDCR și să poată beneficia de serviciile de sprijin privind informarea, consilierea și schimburile de bune practici care sunt în mod curent desfășurate pentru a facilita cooptarea în rețele și proiecte de cooperare teritorială cu dimensiune transfrontalieră și transnațională.

Până în prezent, circa 750 de cursanți au absolvit cursurile la distanță și sesiunile intensive de training în diverse universități/centre universitare ale României, în special cei motivați să-și completeze formarea profesională/științifică pentru a înțelege mai bine și a activa în cadrul proiectelor sau programelor cu finanțare europeană, de tipul cooperării transfrontaliere și transnaționale, în special. Aceștia formează Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni, deja lansată și constituită din toamna anului 2015 (Palatul Parlamentului), și ulterior afiliată, la Budapesta (2017) Rețelei Europene a Comisarilor Dunăreni, ce grupează reprezentanții a peste 80 de comunități din întreaga regiune a Dunării.

Participanții primesc, în urma unei evaluări practice finale, Certificat de Absolvire cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul SUERD – coordonată de EUROLINK-Casa Europei, în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române, instituție de învățământ care alături de Ministerul Educației este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar.

Cursurile se desfășoară în perioada martie – iunie 2019,în sistem online (la distanță), pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet) și sunt prezentate sub forma unor module, care pot fi descărcate și parcurse în ritm propriu, în funcție de timpul alocat cursului și puterea de acumulare a materialelor prezentate.

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere de pe siteul programului – http://ciosuerd.houseofeurope.ro/ofiteri-comisari-dunareni, conform principiului „Primul venit-primul servit”, iar pentru înscrierea timpurie (”Early-Bird” – 28 februarie 2019) se oferă un discount special.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”.


 • Implicarea CLDR și Hub-ului Macroregional Dunăre-Marea Neagră în cadrul Forumului Anual al Dunării organizat de Comisia Europeană și Ministerul Afacerilor Externe al României

În marja Președinției României la SUERD, pentru structura Forumului Anual al Dunării, găzduit în acest an de Palatul Parlamentului (27-28 iunie), am inițiat și propus Coordonatorului Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe organizarea unui Panel special rolului pe care îl poate asuma nou fondatul Hub Macro-Regional Dunăre – Marea Neagră, format, până în prezent, din prestigioase instituții și clustere din centre mari ale țării: Alba Iulia, București, Cluj Napoca, Constanța, Craiova, Oradea, Timișoara etc.

În acest sens, așteptăm cu interes sugestii și propuneri de sub-teme și de idei de proiecte care să fie susținute și promovare cu acel prilej. Termen-limită: 15 aprilie 2019.

Linii de finanțări europene deschise

De interes pentru membrii și partenerii noștri, Comisia Europeană a promovat recent mai multe linii de finanțare de interes, deschise la nivel european:

Participări la evenimente europene

Lansarea de către Comitetul Regiunilor a candidaturilor pentru organizarea de evenimente în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor(Bruxelles, octombrie 2019)

Danube Transnational Programme (DTP) invită pe toți cei implicați în proiecte finanțate prin acest program să ia parte la o competiție de proiecte video, concurs deschis în perioada 18 martie – 18 aprilie 2019.


Abonează-te

Copyright © *2019* *CLDR Romania*   
Adresa noastră de email:
asociatiacldr@gmail.com