Buletin Dunărean – Octombrie 2017

“Buletinul Dunărean”, editat de CLDR în parteneriat cu CIO-SUERD, reprezintă primul proiect media în domeniul problemelor şi eforturilor relansării economice şi sociale a macro-regiunii celor 14 state aderente la SUERD în tentativa de a sprijini construirea de coaliţii şi consorţii de project management active, durabile şi eficiente.

Octombrie 2017

Prin Parteneriatul realizat recent cu Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) și Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), coordonată de Fundația EUROLINK-Casa Europei, care se bucură și de sprijinul CLDR România, în cadrul multor inițiative și evenimente organizate în ultimii ani, informăm că s-a creat posibilitatea deschiderii primei filiere de Studii Strategice Avansate in contextul Macroregiunii Dunarii, domeniu de extrem interes în etapa actuală pentru implementarea cooperării transnaționale conform liniilor directoare decise și recomandate de Comisia Europeană – DG REGIO, în cadrul Programului Transnațional ”Dunărea”, Coordonatorii Naționali ai celor 14 State Membre SUERD, precum și de Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea nr 596/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate academice, cât și școli doctorale/post-doctorale, care să fie astfel recunoscute și pe plan european.

Cursurile divizate deocamdată pe 5 tematici diferite dar complementare urmăresc consolidarea expertizei nu doar a specialiștilor și educatorilor din sistemul pre-universitar și academic, ci și al tuturor celor care doresc să activeze în proiecte de cooperare transfrontalieră și transnațională cu finanțare europeană.

Pentru înscrieri și mai multe informații: www.houseofeurope.ro/SUERD/CIO-SUERD.html

În vederea cooptării comunităților locale în importante rețele europene de inovare și dezvoltare urbană, CLDR a decis să inițieze un nou Parteneriat cu URBASOFIA (https://urbasofia.eu), laborator pentru dezvoltarea urbană, elaborarea politicilor de coeziune teritorială, axat pe dezvoltarea de soluții integrate, participative și inteligente orientate spre rezolvarea unor probleme urbane urgente. Președintele său este Dl Dr. Ing Pietro ELISEI, reputat expert al Comisiei Europene, Vicepreședinte al Societății Internaționale de Planificare Urbană – Bruxelles și consultant al unor importante primării din România, precum Cluj Napoca sau Baia Mare, precum și al Agenției de Dezvoltare Nord-Est.

La invitația Consorțiului „Valle della Cupa” (Salento, Italia), în 24-25 noiembrie 2017, CLDR și URBASOFIA vor participa împreună la un seminar pe teme de dezvoltare urbană prin proiecte cu finanțare europeană, la Lecce (Italia). Vor avea loc și întâlniri cu primari și decidenți din alte orașe din Regiunea Puglia și Regiunea Basilicata,în special în contextul în care Orașul Matera va fi Capitala Culturală Europeană în anul 2019.

În contexul procesului de extindere al CLDR și al promovării SUERD și în județe non-riverane Dunării, informăm asupra organizării la sediul și cu amabilul sprijin al Universității din Oradea, în data de 16 octombrie 2017, a unei Sesiuni de Informare și Training intitulată ”Dezvoltare, inovare integrată și cooperare teritorială prin programele de finanțare UE”.

Scopul central al evenimentului consta în prezentarea oportunităților emergente, rezultate din deschiderea în lunile imediat următoare a unor linii de finanțare pentru participarea la rețele europene de inovare urbană și privind valorificarea patrimoniului cultural-istoric în sens turistic, în care și obiectivele/interesele mediului de afaceri se pot regăsi în modul cel mai armonios. Totodată, vor fi prezente liniile de finanțare mai puțin cunoscute și utilizate, precum INTERREG Europe, Horizon 2020, URBACT, Seed Money Facility, SUERD-POR etc.

La reuniune sunt invitați să participe toți aleșii locali și administratorii publici interesați, precum și reprezentanții mediului de afaceri, în special din sectorul IMM. Amfitrionul reuniunii este Dl Prof. univ. dr. ing Ioan MINTAȘ, Primvicepreşedinte Strategie și Imagine al Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România/Prodecanul Facultății de Protecția Mediului – Universitatea din Oradea. Moderator: Dr. Av. Adrian TUNDUC – Universitatea din Oradea.

Pentru înscrieri și mai multe informații: www.houseofeurope.ro/SUERD/CIO-SUERD.html

La invitația Primăriei Fetești, membră fondatoare CLDR și reprezentantă de Dl Vicepreședinte Sorin GAFIȚOI, Primarul Municipiului Fetești, a fost inițiată o consfătuire pe probleme de dezvoltare locală și regională în contextul și sub egida SUERD, în data de 2 noiembrie 2017, la Hotel-Pensiune ”La Popescu”, aflat pe malul stâng al Brațului Borcea. În cadrul consfătuirii, vor avea loc prezentări și propuneri de cooperare din partea organizațiilor partenere CLDR România.

Întrucât numărul de locuri este strict limitat la maxim 30 de participanți, expresiile de interes din partea primăriilor sau consiliilor județene motivate să ia parte la eveniment se vor putea transmite Secretariatului Tehnic al CLDR (secretariat@cldr.ro ; asociatiacldr@gmail.com sau cristianneculae@gmail.com) până cel târziu în data de 25 octombrie 2017, iar organizatorii își rezervă dreptul să confirme la final disponibilitatea rezervării locului.