Category Archives: CLDR

Buletin Dunărean – Ultimele noutăți și oportunități de finanțare și participare

În scopul susținerii prioritare a câtorva proiecte majore de tip flagship SUERD din partea României, în urma întâlnirii cu Comisarul European Șef al Regiunii Dunării Peter LANGER, am adresat Coordonatorului Național SUERD și principalilor miniștri de resort implicați Scrisoarea Deschisă din partea comunităților locale, mediului academic și organizațiilor societății civile. Același document a fost transmis și către membri ai Parlamentului European implicați în negocierea cu Comisia Europeană a viitorului Buget UE 2021-2027.

SCRISOARE DESCHISĂ

Subiect: Solicitarea comunităților locale, mediului academic și organizațiilor societății civile privind desemnarea proiectelor flagship ale României în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

În atenția:

E.S. Dlui Ministru al Afacerilor Externe, Bogdan AURESCU

E.S. Dlui Ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion ȘTEFAN

E.S. Dlui Ministru al Fondurilor Europene, Ioan Marcel BOLOȘ

E.S. Dlui Ministru al Finanțelor Publice, Vasile-Florin CÎŢU

Cc per info: Dlui Director Răzvan RAB – Coordonator Național SUERD

Dlui Costin LIANU – Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD

Dnei Andreea PENA – Punctul de Contact al Strategiei Dunării

Dlui Prorector Gabriel RAICU – Universitatea Maritimă din Constanța / Președinte CLDR

Stimați Domni Miniștri,

până în prezent, din nefericire, Dunărea și mai cu seamă macro-regiunea ce poartă același nume n-au beneficiat în România, până în prezent, decât de un statut relativ marginal în cadrul strategic al politicilor publice din România, unul de veritabilă Cenușăreasă.

Acesta a presupus că, în anii 2010-2011, atunci când au fost puse bazele în comun de către Austria și România ale acestei abordări asupra planificării și dezvoltării macro-regionale, au existat enorm de mari speranțe că decalajele de dezvoltare și de competitivitate dintre amonte și aval în cadrul vastei regiuni europene despre care vorbim să înceapă cel puțin treptat să se reducă, dar pe baza simplificării, în special a legislației, standardelor și procedurilor de aplicare, cu destul de mari diferențe de la sub-regiune la sub-regiune, de la țară la țară, de la o macro-regiune din cadrul UE la alta.

Aparent, un pariu foarte ambițios ar fi fost acela, ca luând exemplul macro-regiunilor-motor ale Europei, să ajungem să fi transferat treptat, în numele coeziunii ca principiu reglator UE, acele bune practici și la nivelul unei regiuni care a fost de-a lungul istoriei divizată și chiar sfâșiată între mai multe imperii, tradiții și tentative de dominanță geo-politică. Un culoar de dialog și de conlucrare destul de entuziast a existat, la început, când se organizau primele evenimente la București. Noi nu ne-am imaginat, la acel moment, că vor apărea destul de rapid forme de partizanat, de concurențialitate, gelozie și rivalitate care, de fapt, nu și-ar fi avut locul atunci când era vorba de o miză atât de generoasă și inspirativă. Probabil că, la aceasta situație, a contribuit și faptul că a fost neclar nu doar modul în care vor fi finanțate proiectele, inclusiv cele majore de tip flagship, ci și posibilitatea de creare a unor sinergii valide, care să conducă la interconectarea nu doar a subregiunilor participante, ci și a strategiilor și macro-regiunilor între ele.

În prezent, întrucât au avut loc cu succes trei apeluri de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea din cadrul INTERREG, anumite progrese au fost deja realizate. Astfel, o serie întreagă de asemenea proiecte soft au fost finanțate, în perspectiva ca, într-o etapa imediat următoare, ele vor trece de la faza de planșetă sau de draft la una de transpunere practică, în special care să includă infrastructura sau consolidarea infrastructurii.

Societatea civilă, atât cât a mai rămas pro-activă în această zonă, ar fi putut să facă diferența până în prezent și să tempereze excesul de zel al anumitor lideri din partea central și est europeană. Aceasta deoarece unii lideri din regiune s-au prevalat, în fond, de o anumită accentuare a decalajelor și de o anumită lentoare a implementării unor proiecte stringente și care să fi inclus, în mod obligatoriu, componente de infrastructură, care să atragă schimbări social-economice de mai mare anvergură.

Din nefericire, în pofida eforturilor pe care ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) și Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) le-au făcut, în mare parte în sistem de auto-finanțare și pe cont propriu, ritmul de implementare, empatia între decidenții politici și agregatorii de proiecte concrete a lăsat destul de mult de de dorit. Până în prezent, așa cum a mai fost semnalat de către noi într-o serie de interviuri și luări de poziție, inclusiv în prezența Comisarului Șef European al Regiunii Dunării, Dl Peter LANGER, nu s-a ajuns în situația ca România, împreună cu alte state din zona având o situație geo-economică similară (precum Bulgaria, Serbia, Republica Moldova), să ajungă să propulseze pe agenda priorităților câteva proiecte majore flagship. În cadrul acestora ar fi urmat să fie îndeplinită misiunea generică a Strategiei, aceea de a creea un curent favorabil reducerii decalajelor și sărăciei în partea de jos a fluviului Dunărea. Prin aceasta, ar fi meritat să reușim, în același timp, să fi reușit împreună să stabilim noi punți de inter-cooperare, dialog și schimburi umane de energii și de competențe între bazinul superior și cel inferior al Dunării.

Și în această privință, în mod logic, responsabilitatea revine mai mult autorităților centrale din România, tuturor guvernelor anterioare, pentru că au existat toate cărțile pentru a exercita lobby-ul european interinstituțional în raport cu Comisia, Parlamentul European și cu Aria Prioritară 10 de la Viena, în special, pentru ca, într-o mult mai mare măsură să fie avute în vedere acele intervenții punctuale și concertate, focalizate pe anumite nevoi comune sau pe anumite seturi de interese, apte să conducă la schimbări favorabile și în partea mai puțin avantajată a macro-regiunii. Respectiv, proiectele precedente mari care s-au finanțat fără a trece prin complicate faze competiționale și birocratice, la pachet cu o mulțime de alte inițiative și proiecte, au vizat doar obiective legate de biodiversitate precum salvarea sturionilor, protecția Deltei Dunării sau observarea bio-diversității, tot din zona Deltei Dunării. Aceste proiecte, cel puțin până în prezent, au avut o marja de receptivitate și adeziune mai mult decât limitată.

Așadar, considerăm că Guvernului României îi revine misiunea de a face noi negocieri cu Comisia Europeană și cu alți potențiali suporteri ai SUERD legate de miza proiectelor flagship propuse de România, într-un mod mult mai ferm și auto-contributiv.

Acest lucru până acum nu s-a produs și se vede clar că, încă de la structurarea organizațională mai degrabă anemică a Biroului SUERD din cadrul MAE – Coordonatorul Strategiei Dunării, nu sunt încă semne că acesta poate face față cu adevărat unor obiective atât de grandioase care să conducă la co-interesarea decidenților din administrația județeană și locală. În plus, nu se întrevede ca acesta să poată deocamdată promova nici spiritul și nici elementele de atractivitate financiară, de exemplu Axa SUERD din cadrul POR.

În pofida unor elemente de ameliorare care s-au înregistrat în timpul mandatului fostului Ministru pentru Afaceri Europene Victor Negrescu și a Coordonatorului Național SUERD Radu Gorincioi, nu s-a reușit în mod satisfăcător ca, la repetatele insistente ale stakeholderilor din cadrul CLDR și a Consiliului Consultativ SUERD, să fie convins fostul MDRAP, cât și Ministerul Fondurilor Europene că este imperios necesar ca România să susțină nu mai mult decât 2-3 proiecte flagship în care să fie satisfăcute cu adevărat interesele profunde ale dezvoltării României.

În acest sens, realizăm că este necesară o lupta de lobby, la nivel de european, ce-i drept dificil de purtat, dar în condițiile în care există foarte puțini lobby-iști români în raport cu cei din Polonia și, în practica uzuală, este greu de imaginat că acest obiectiv, mai ales dacă nu este consensual agreat la cel mai înalt nivel, va putea fi realizat.

CLDR împreună cu CIO-SUERD au propus activarea unor instrumente concrete de lucru și a unor structurări de tipul Academiei Macro-Regionale Dunăre-Marea Neagră (Bratislava, 2016), care sa aibă propriul ”Accelerator de Afaceri” pentru toți tinerii inovatori din zona Dunării de Jos, deschiderea unei filiere și a unei arii curriculare specializate în studii avansate dunărene, precum și instituționalizarea Platformei Ofițerilor și Comisarilor Dunăreni, la nivelul consiliilor județene și a primăriilor de municipii. În mod regretabil, niciuna dintre aceste propuneri nu a primit un feed-back relevant și nici nu a fost receptată cu entuziasm de către decidenții politici care s-au perindat la cârma MDRAP și MFE.

Domnule Ministru Aurescu, Domnilor Miniștri, reprezentanți ai ministerelor cu responsabilități foarte importante privind Strategia Macro-Regiunii UE a Dunării, ar fi în sfârșit timpul unei abordări complet diferite,nu doar asupra structurii organizatorice la nivel central în România și chiar a calității contribuției românești la Punctul de Contact SUERD (Ministerul Dezvoltării), ci și per global cu privire la o propulsare la nivelul binemeritat al expertizei acumulate între timp prin organizațiile care s-au dovedit cele mai active și nu doar conjunctural. În acest sens, menționăm că din anul 2010 încoace, aceste organizații s-au implicat intens și în mod constant în scopul de a provoca acea schimbare radicală stringent necesară de care este atât de multă nevoie în macro-regiunea noastră.

Este posibil ca să fi maximizat în mod idealist așteptările pe care le-am reamintit mai sus, prefigurând schimbări mult mai rapide și mai dramatice în aria geo-economică a Dunării, dar, poate că și acum, în ceasul al doisprezecelea, să nu fie încă tardiv să fie activat, cu sprijinul Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, creat la impulsul CLDR România, un Corp de Adviseri, axați pe diverse specializări, pe lângă Cabinetul Ministrului Afacerilor Externe care să sprijine Biroul Coordonatorului Național SUERD și să conducă eforturile respective în mod asumat, efectiv, nu în mod improvizat și sporadic. Precum în cazul Comisiei Europene și al altor instituții importante (de pildă, European Political Strategy Centre și Centre for European Policy Studies), care au propriul lor corp de adviseri pe care își fundamentează deciziile în mod concret, este de dorit și chiar posibil, ca o asemenea structură de sprijin să funcționeze, iar Consiliului Consultativ SUERD să i se confere o mult mai mare importanță și rol de interacțiune cu ministerele principale enumerate mai sus. Acestea din urmă au în mâna lor decizii importante privind SUERD, iar, tocmai în acest mod, la nivel național, am putea da proba că această abordare este una legitimă și orientată pragmatic către succesul implementării SUERD.

Prin aceasta, vă mulțumim anticipat pentru considerația arătată și vă lansăm propunerea să acceptați un dialog onest și constructiv, deloc partizanal sau pe baze paseiste, cu Domniile Voastre cu obiectivul deblocării actualei situații și a da, în această fază în care Statele Membre încă negociază fondurile UE pentru viitorul exercițiu financiar, o șansă reală luării mult mai în serios a viziunii românești asupra viitorului macro-regiunii, punând astfel România pe această hartă.

Cu deosebită stimă,

Sever AVRAM

Comisar Regional Dunărean din partea CLDR


Cum Legea Turismului în România a fost adoptată recent în noua sa formă care prevede la loc de frunte asigurarea managementului integrat al destinațiilor de ospitalitate turistică prin OMD, cu amabilul sprijin al CED – membru afiliat Organizația Mondială a Turismului, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) deschide o nouă sesiune de formare online la nivel UE și internațional pentru cei care doresc să evolueze ca Promotori și Experți în acest domeniu.

Informații și înscrieri, în limita locurilor disponibile: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/promotor-expert-omd


Cum primele serii privind formarea inter-disciplinară a experților UE în dezvoltare și inovare urbană – Smart City s-au bucurat de un deosebit interest, în special din partea reprezentaților ADR, city managerilor, urbaniștilor și altor profesioniști, sub supervizarea Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Ambasador ISOCARP și Manager General URBASOFIA, oferim în perioada următoare oportunitatea unei noi serii de cursanți la distanță.

Detalii suplimentare și înscrieri, până cel târziu în data de 6 decembrie 2019:
http://ciosuerd.houseofeurope.ro/expert-europeni-dezvoltare-inovare-urbana


Cum primele serii privind formarea inter-disciplinară a experților UE în dezvoltare și inovare urbană – Smart City s-au bucurat de un deosebit interest, în special din partea reprezentaților ADR, city managerilor, urbaniștilor și altor profesioniști, sub supervizarea Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Ambasador ISOCARP și Manager General URBASOFIA, oferim în perioada următoare oportunitatea unei noi serii de cursanți la distanță.

Detalii suplimentare și înscrieri, până cel târziu în data de 6 decembrie 2019:
http://ciosuerd.houseofeurope.ro/expert-europeni-dezvoltare-inovare-urbana


La trei decenii de la înființarea sa, Fundația Acțiunea Ecologică Română, coordonată de Prof. Teclu CODREȘI, invită la marcarea aniversării acesteia prin Simpozionul național “Despre mijloace de trecere la Dezvoltare Durabilă” – București, 11 decembrie 2019, eveniment cu ocazia căruia va fi adoptat Apelul Civic-Ecologic pentru Dezvoltare Durabilă în România. Parteneri de organizare: Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului și Fundația EUROLINK-Casa Europei.

INVITAȚIE

Pentru creșterea coeziunii preocupărilor științifice, politice și civice față de mijloacele de trecere la imperativul Dezvoltării Durabile în România,

Pentru a marca intrarea în secolul II al Unirii, de la 1 Decembrie 1918,

Pentru aniversarea a 30 de ani de acțiune ecologică a ONG-ului nostru (înființat pe 27 Decembrie 1989)

Vă invităm

să facem un schimb de informații / comunicări referitoare la mijloacele științifice, deciziile politice și la sprijinul societății civile pentru trecerea efectivă la opțiunea universală a conceptului de Dezvoltare Durabilă în România.

Fundația noastră, prin Centrul de Cercetare Aplicată în Ecologia Sistemică, după o activitate de 30 de ani, a ajuns la concluzia că trecerea de la actuala DEZVOLTARE NEDURABILĂ la DEZVOLTAREA DURABILĂ presupune aplicarea principiilor ECOLOGIEI SISTEMICE.

Ecologia Sistemică, ca știință interdisciplinară, are soluții de trecere efectivă prin așa zisa CONVERSIE ECOLOGICĂ, o temă la care mă voi referi și eu.

Deja s-au făcut unele progrese spre Dezvoltarea Durabilă, prin componente ale Ecologiei Sistemice și astfel așteptăm prezentări din domenii precum: Bioeconomia, Economia Circulară, Agricultura Ecologică sau BioAgricultura, Ecologia Urbană, Ecologia Umană sau Educația pentru Mediu și Cercetarea fundamentală sau aplicativă.

Evenimentul se va desfășura la sediul și cu sprijinul Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului din București, în colaborare cu Fundația EUROLINK-Casa Europei, în data de miercuri, 11 decembrie 2019, între orele 14.00 și 17.00.

Agenda zilei va fi definitivată și comunicată până în data de 30.11.2019, în funcție de înscrierea participanților, cu lucrări sau pentru dezbateri.

Așteptăm cu interes confirmarea Dvs. de participare până pe 29.11.2019, la adresa office@aer-fundatie.ro.

Cu stimă,

prof. mat.pr. eco. Teclu Codreși


Întrucât sprijinirea economiei circulare la nivel european și mai ales al macroregiunii Dunării dobândește tot mai mult interes din partea stakeholderilor, CLDR România a inițiat și orchestrează un lobby inter-instituțional în favoarea susținerii unei inițiative majore în domeniul turismului circular pe care speră să o poată propulsa în următoarea perioadă spre a primi ghidajul și sprijinul financiar conform dezideratelor exprimate în domeniu. Menționăm că, în paralel, cu amabilul sprijin și în parteneriat cu reprezentantul în România al DG Environment – Comisia Europeană, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM, Cluj Napoca), se derulează deja în prezent primul program de tip mini-MBA: ”Antreprenor – Expert UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile”.

Informații suplimentare asupra programului:
http://ciosuerd.houseofeurope.ro/antreprenor-expert-ue-in-managementul-economiei-circulare-si-dezvoltarii-durabile

Proiectele-fanion în context dunărean ale României

Reuniune de Lucru CoDCR-CLDR, București – 22 octombrie 2019

În ajunul organizării de către MAE al Forumului Național al Strategiei Dunării (SUERD) și al preluării oficiale a Președinției SUERD de către Croația (28 octombrie 2019), cu ocazia prezenței în țara noastră a Comisarului Șef European al Regiunii Dunării din partea Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), Dl Peter LANGER, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) și Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) au organizat Reuniunea de Lucru CoDCR-CLDR, găzduită de către Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD, în data de 22 octombrie 2019. Evenimentul a fost organizat în parteneriat și cu sprijinul Fundației Hanns Seidel și al Asociației ”Ține de Noi”.

Printre invitații și speakerii la eveniment s-au numărat reprezentanți ai Coordonatorului Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe, Ministerului Fondurilor Europene, Ambasadei Germaniei, Academiei Române, Academiei Oamenilor de Știință, Primăriei Sector 6, Federației Naționale a GAL-urilor, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului, Uniunii Profesiilor Liberale din România, Universității Maritime din Constanța, ce deține Președinția CLDR. Moderatorul dezbaterii: Sever AVRAM, Comisar Regional Dunărean din partea CLDR.

În prezentarea sa, Peter LANGER a evidențiat faptul că procesul de aplicare a Strategiei Dunării este marcat de o aparentă liniște, nu doar în România, ci și la Bruxelles. Din punctul de vedere al vorbitorului, acesta a menționat faptul că i s-a părut într-o anumită măsură surprinzător că, sub mandatul de Comisar European al Corinei Crețu, nu s-a reușit acea presupusă activare a unor proiecte majore, de tip flagship, pe care România le-ar fi sperat să fie mai mult susținute.

Referitor la perioada imediat următoare, în care se poartă încă negocieri privind viitorul exercițiu bugetar UE 2021-2027, Comisarul European Șef pentru Regiunea Dunării a îndemnat la o racordare mai strânsă a obiectivelor proiectelor din România la documentele strategice devenite oficiale, în special Agenda Digitală. În continuare, invitatul a susținut că pentru a face un lobby mai intens pe lângă europarlamentarii germani și români ar mai fi timp, întrucât și Parlamentul European de-abia s-a format recent, iar Comisia Europeană are încă anumite probleme în a-și intra în funcție. Totuși, ar fi de datoria celor care coordonează SUERD în România, precum și trei axe prioritare, să fie cât mai preocupate să impună pe agenda discuțiilor și în cadrul meniului finanțărilor acele proiecte majore fără de care recuperarea decalajelor între bazinul superior și cel inferior al Dunării nu poate fi realizată.

Reprezentantul CoDCR a informat totodată, în premieră, că militează pentru fondarea unei Alianțe Climatice a Dunării în scopul unei concertări a eforturilor statelor din zonă privind combaterea efectelor nocive ale schimbărilor climatice și a altor forme de crize colaterale. O conferință în acest sens este programată să aibă loc în luna martie 2020 la București cu participarea inclusiv a Președintelui CoDCR, actualul Primar General al Orașului Ulm (Baden Wurttemberg).

Și reprezentantul Secretariatului Executiv al Consiliului Consultativ SUERD, Costin LIANU, a consonat cu observațiile și recomandările liderului CoDCR, pledând în luarea sa de cuvânt în favoarea solicitării noului Guvern ce se va forma de susținere pro-activă a cel puțin trei mari proiecte flagship de interes substanțial pentru România, în special în domeniul educațional și al promovării inovării în mediul de afaceri, îmbunătățirii inter-comunicării la nivel macro-regional prin valorificarea oportunităților oferite de Rețeaua Europeană a Comisarilor și Ofițerilor Dunăreni, precum și în domeniul sprijinirii unei viziuni coerente și integrate referitoare la coridoarele de transport care să implice mult mai consistent partea română, inclusiv atuurile deținute prin canalul Dunăre-Marea Neagră și portul Constanța.

În același context a fost adoptată, prin consens, Declarația Apel în sprijinul creșterii rolului CoDCR pe plan european. Acest rol poate deveni mult mai marcant în situația în care însăși organizația, care grupează peste 70 de regiuni și municipalități importante din cadrul macro-regiunii, se va consolida instituțional și formaliza pe baza afilierii și implicării financiare a membrilor săi instituționali. În acest sens, România are o șansă aparte, întrucât Secretariatul General CoDCR a fost stabilit la București și, în acest mod, interacțiunea dintre CoDCR, Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) și Consiliul Consultativ SUERD ar spori ca intensitate. În partea concluzivă a Declarației, se stipulează faptul că multe din actualele sfidări cu care se confruntă UE în ansamblul său ar putea fi convertite în reale oportunități pentru statele din macro-regiune, îndeosebi prin trecerea la noua economie circulară și la digitalizarea transformativă. Astfel, cetățenii dunăreni ar putea să fie mai lesne convinși de oportunitățile pe care le au și să poată participa constructiv la întărirea a ceea ce Comisia Europeană numește ”stilul specific de viață european”. Demn de amintit este aici că această Declarație va fi remisă și principalelor ministere implicate în transpunerea Strategiei Dunării, cât și Punctului de Contact SUERD găzduit, prin MDRAP, la București.

Varianta completă a documentului, cât și proiectele flagship propuse de CLDR vor putea fi consultate pe site-urile www.houseofeurope.ro și www.cldr.ro.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, AntreprenorinRomania.ro, Tomisul Cultural, StartON.ro, 24PHarte.ro, imagineaTA.ro, Danubius in-folio, “Buletin Dunărean”.

Pentru conformitate,

din partea Consorțiului Organizatoric

CIO-SUERD ”Jean Bart”

București, 23 octombrie 2019

14oct./19

Prin implicarea în parteneriate și proiecte UE mediul de afaceri din România poate profita de beneficiile noii economii circulare

~ Sumar executiv al Reuniunii ~

În parteneriat și cu amabilul sprijin al Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM, Cluj Napoca), reprezentant al Comisiei Europene – DG Mediu în România pentru Strategia de Economie Circulară, în data de 11 octombrie 2019, găzduită de Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” la Casa Academiei Române, s-a desfășurat ”Bursa ideilor, proiectelor de investiții și parteneriatelor inovative și sustenabile”, în scopul accelerării adaptării și aplicării în practică a noilor reglementări și tendințe UE referitoare la Economia Circulară Sustenabilă. Consorțiul Organizatoric a fost format din Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) și Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD). Parteneri de Cunoaștere: IRCEM; Academia Română – INCE – Centrul de Biodiversitate ”Acad. David Davidescu”; Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”; Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM); Asociația ”Ține de noi”; URBASOFIA.

Continue reading

Centrul Internațional de Excelență a Destinațiilor al Organizației Mondiale a Turismului a deschis, la București, Reprezentanța pentru Destinațiile Dunăre-Marea Neagră

În cadrul celei de-a doua părți a reuniunii organizate pentru marcarea Zilei Maritime Europene în România (Senatul României, Sala ”Constantin Stere” – 31 mai 2019), s-a desfășurat inaugurarea oficială a reprezentanței Centrului Internațional de Excelență a Destinațiilor (CED Travel) – Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite (UNWTO) pentru Statele Regiunii Dunării și Mării Negre.

Menționăm că acest centru a fost fondat în anul 2007, cu sprijinul direct al Organizației Mondiale a Turismului, în scopul de a orienta destinațiile turistice de pe mapamond către atingerea standardelor de excelență, susținându-le în eforturile de consolidare a dezvoltării durabile și de creștere a propriilor lor abilități prin întărirea competitivității pe piață, maximizarea avantajelor sociale și economice la nivel local și îmbunătățirea în general a calității serviciilor oferite și experiențelor vizitatorilor, îndeosebi prin implementarea „geo-turismului” drept trăsătură caracteristică a locurilor, mediului ambiant, culturii, patrimoniului și stării de bine a tuturor locuitorilor.

CED Travel pune în mod concret la dispoziție organizațiilor de management a destinațiilor OMD un Sistem complet de Măsuri pentru Excelență a Destinațiilor (SMED), menit să monitorizeze și să evalueze eficiența marketingului, promovării și brandului destinațiilor în mod comparativ și flexibil pentru menținerea unei încrederi sporite în cadrul parteneriatelor public private la care iau parte atât reprezentanții autorităților locale, cât și cei ai operatorilor turistici / mediului de afaceri.

În calitate de Director Regional și Membru al Boardului CED, a fost desemnat Dl Sever AVRAM, care recent a înființat, împreună cu reprezentanții Universității Maritime Constanța, ce prezidează Asociația CLDR, și Centrul Dunăre-Marea Neagră ”HENRI NEGRESCO” care se implică în mod activ în formarea Alianței Naționale a OMD din România. La eveniment, din partea Ministerului Turismului, dar și în calitate de reprezentant al României în cadrul Consiliului Director al Institutului Rutelor Culturale Europene al Consiliului Europei (Luxemburg), a fost prezentă și a avut un mesaj de salut și de sprijin Dna Consilier Dr. Steliana COJOCARIU.

În sală au mai fost prezenți Președintele Asociației Asociației pentru Dezvoltarea Turismului de Sănătate şi Social, Dl Jamil BENABDALLAH; Expertul Comisiei Europene pentru Programele UIA/URBACT și Directorul URBASOFIA, Dr. Urb. Pietro ELISEI; Reprezentantul Secției Economice și Comerciale a Ambasadei Germaniei în România, Dl Daniel TANDREU, Director Departamentului de Proiecte Europene al Universității Maritime din Constanța, Dr. Emilia MURINEANU și Președintele Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării, Dl Cătălin ȚIBULEAC.

De altfel, în numele Directorului General al Institutului Rutelor Culturale Europene, Stefano Dominioni, reprezentanta sa în România, Dna Consilier Dr. Steliana COJOCARIU, a preluat și a adresat un scurt mesaj de mulțumiri pentru decernarea celui dintâi Trofeu și a Diplomei de Excelență “Black Sea -Danubian Social & Economic Innovator”.

Același simbol de răsplătire, creat de CESIRO SA Sighișoara, a fost, de asemenea, oferit următoarelor organizații, instituții și proiecte europene: ”AGRIGO4CITIES” – proiect coordonat de Centru de Cercetare al Academiei de Științe și Arte din Slovenia; ”DANUBE FLOODPLAIN” – proiect coordonat de Administraţia Naţională ,,Apele Române”; ”DANUBE GEOTOUR”, preluat de reprezentantul Parcului administrat de Universitatea București, partener al proiectului; Asociația “Organizația Somelierilor din România 2011”, în tandem cu Federația Națională a Degustătorilor Autorizați; Fundaţia pentru Dezvoltare Locală şi Regională pentru proiectul ”Parc tematic CETATEA HELIS – Fetești”; Municipalitatea Kladovo (Serbia); Danube Schools Series, proiect al European Danube Academy; ZEXE pentru aplicarea conceptului de gastronomie românească interbelică; USH Pro Business pentru sprijinul acordat formării clusterelor dunărene; Liga Studenților Electroniști, pentru activitatea în cadrul UPBIZZ.

La final a fost oferit un Cocktail de Networking în onoarea invitaților și a participanților. Reflectarea media a reuniunii la locul evenimentului, a fost realizată în principal cu sprijinul Agenției Naționale de Presă AGERPRES, Radio România Actualități și a platformei Antreprenorin Romania.ro. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel și Asociația ”Ține de Noi”.

Pentru mai multe informații, cei interesați pot accesa siteurile www.houseofeurope.ro și www.cldr.ro .

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”. Parteneri de promovare: AntreprenorinRomania.ro, Europolis-Forum.ro

Pentru conformitate,

EUROLINK – Casa Europei

2 iunie 2019

Decidenților UE și de la București li se solicită sprijin clar și măsuri urgente pentru relansarea economică a zonei Dunăre-Marea Neagră în context macroregional

În urma unor consistente consultări structurate cu toți stakeholderii relevanți la nivel înalt ai bazinului inferior al Dunării și la Marea Neagră, Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului României a găzduit în data de vineri, 31 mai 2019, cu ocazia marcării și în România a Zilei Maritime Europene un eveniment consacrat integral discutării și adoptării de către reprezentanții societății civile, mediului de afaceri și sectorului academic a Foii de Parcurs privind dezvoltarea durabilă și incluzivă a zonei Dunării Fluviale, Portului Constanța și a zonei maritime Dobrogea și Deltei Dunării.

Organizatorii principali ai reuniunii au fost: Catedra Internațională Onorifică “Jean Bart” în favoarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română; Hub-ul Macro-Regional Dunăre – Marea Neagră, prezidat de Clusterul IT Cluj și Asociația “Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR – membră CoDCR). Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel și Asociația ”Ține de Noi”.

Trei direcții-cheie de acțiune s-au detașat ca fiind urgente și primordiale pentru a fi înaintate către principalele instituții UE, în primul rând către Comisia Europeană prin DG MARE, sub egida căreia s-a desfășurat evenimentul, precum și către Parlamentul României și autoritățile centrale de resort, îndeosebi Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Turismului și Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de Coordonator Național al Strategiei Dunării, document aflat în prezent în faza finală de revizuire:

  • stabilirea unui calendar cu responsabilități clar individualizate, minister cu minister, pentru transpunerea în practică a recomandărilor și solicitărilor formulate în cadrul Foii de Parcurs
  • transformarea radicală a abordării privind viitoarea dezvoltare durabilă a zonei, îndeosebi în context macroregional și global pentru evitarea adâncirii decalajelor existente și decuplării de la ritmul de dezvoltare a spațiului unic european mai ales în raport cu statele vecine României
  • stabilirea și susținerea practică prin măsuri concrete și cât mai pragmatice a proiectelor considerate prioritare/fanion ale României și ale principalilor săi parteneri prin implementarea proiectelor transnaționale soft deja finanțate de UE și BEI, ce merită și ar trebui susținute, inclusiv prin finanțări de tip ITI în viitorul exercițiu financiar UE de după 2020.

Printre componentele solicitate a fi luate în considerare și implementate cât mai prompt și flexibil, inclusiv prin utilizarea pârghiilor oferite de Strategia Dunării și de Sinergia Mării Negre, precum și a recentelor documente adoptate la București în cursul Președinției Consiliului UE privind cercetarea și inovarea în comun la Marea Neagră, se numără, printre altele:

  • completarea și îmbunătățirea cadrului legislativ și administrativ în scopul reintegrării în fluxul economic și turistic a cât mai multor zone și obiective portuare și ale șantierelor navale în mod coerent, coordonat și unitar;
  • recentrarea abordării în mod integrativ asupra zonei afluenților Dunării și trecerea la aplicarea unor măsuri inteligente privind navigabilitatea, promovarea destinațiilor de ospitalitate turistică, conservarea biodiversității, digitalizarea transformativă etc;
  • adoptarea de urgență a sistemului de planificarea teritorială concordată cu partenerii și de standardizare urbană în ritm accelerat, conform concluziilor proiectului UE ”Dunărea Atractivă”
  • adoptarea și implementarea sistemului de guvernanță multi-nivel și a metodei ”coordonării deschise” UE precum și a altor forme inovative de leadership colaborativ deja testate cu succes în zonă;
  • declanșarea și extinderea unor consultări structurate la nivel național și european, în mod periodic, în favoarea schimbărilor necesare și recuperarea realistă poziționării dorite de operatorii portului Constanța, precum și de întreaga regiune a Dobrogei istorice și a Deltei Dunării

Pentru o consultare integrală a documentului adoptat, cei interesați pot accesa siteurile www.houseofeurope.ro și www.cldr.ro .

Menționăm, totodată că reuniunea a beneficiat de un mesaj introductiv referitor la combaterea poluării cu plastic a Mării Negre, transmis de Directorul General DG MARE, Dl João AGUIAR MACHADO, iar la lucrări au mai fost formulate intervenții de către Vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Europene, Senatorul Cristian GHICA, Șeful Statului Major al Forțelor Naval, Viceamiralul Dr. Alexandru MÎRȘU, Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene – MAE, Dr. Melania-Gabriela CIOT, Consulul Onorific al Republicii Estonia, Prof. Alexandru BOBE, Președintele Asociației ”Ține de Noi”, Dl Răzvan ORĂȘANU, care a transmis și un mesaj din partea Fundației Hanns Seidel, partener oficial al evenimentului, Directorul Executiv al Centrului de Consiliere Energetică Ambientală al Academiei Române, Prof. Ionuț PURICA, Președintele CLDR România, Prof. Gabriel RAICU, Pro-Rectorul Universității Maritime din Constanța.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”. Parteneri de promovare: AntreprenorinRomania.ro, Europolis-Forum.ro

Pentru conformitate,

EUROLINK – Casa Europei

2 iunie 2019