Category Archives: Comunicate

Adaptarea rapidă la nevoile actuale ale economiei și societății prin sistemul Lifelong Learning promovat CIO-SUERD

În întreaga Uniune Europeană, dar și în plan mai larg, inteligența artificială și aplicațiile derivate din aceasta încep să fie percepute de o parte a angajaților mai mult drept o amenințare la adresa locurilor lor de muncă actuale. În realitate, gradul de perimare a unor roluri profesionale și tipuri de carieră este mai curând impulsionat de avansul acestor aplicații în curs de extindere, întrucât stimulează reconversia în noi tipuri de carieră și chiar formarea spre a antrena noi competențe practice ce vor fi în viitorul apropiat tot mai căutate și bine răsplătite. Altfel spus, diplomele obținute anterior într-o anumită disciplină sau sector de activitate lasă treptat locul pe piața muncii unor noi soft skills, ca și căutării de către angajatori a noi  competențe adaptate acestor nevoi de dezvoltare social-economică, dar și personală.

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) a urmărit încă de la fondarea sa, acum 12 ani, ca platformă de internaționalizare a educației o flexibilizare și o lărgire a paletei de oportunități în carieră care, odată cu intrarea în noul Deceniu al Științelor Sustenabilității pe plan global, să ajungă a fi în centrul transformărilor și repoziționării profesionale, indiferent de formatul ales: online, hibrid sau live. Sistemul cunoscut sub numele lifelong learning (învățarea pe tot parcursul vieții), promovat și recomandat atât de UNESCO, cât și de UE, inclus în mod explicit și în noua Lege a Educației din România, deschide acum porțile pentru o mai eficientă contracarare a crizei din educație de care se discută inclusiv în rețeaua universităților prestigioase din Europa, SUA și Canada.

Astfel, conform Universities Association for Lifelong Learning, acest concept devine de acum ”vital pentru economie, ca și pentru societate”, contribuind în acest mod la wellbeing-ul personal al fiecăruia și la răspunsul față de provocările de mediu și energetice de care ne lovim.

Din paleta de oportunități disponibile, susținem drept cele mai stimulative și adecvate specializări interdisciplinare pentru practicienii profesiilor liberale:

Cursurile se desfășoară online pe o perioadă de trei luni, incluzând ore de curs plus consiliere personalizată live sau online (la cerere), prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil. Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire cu Anexa detaliată incluzând competențele și abilitățile vizate și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD, al cărei Coordonator Științific este Prof. univ. dr. habil Eric GILDER.

În scopul de a profita de întregul pachet complet formare, certificare, recomandare, consiliere și ghidaj până la îndeplinirea obiectivelor fixate de carieră, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” invită pe cei motivați să consulte siteul https://ciosuerd.houseofeurope.ro și să ne contacteze pentru detalii suplimentare și înscrieri.

Pentru conformitate,

Secretariatul Tehnic CIO-SUERD

Cele 3 rezoluții pentru 2024

în favoarea celor mai solicitate și răsplătite cariere

Încă din antichitate, din vremea Imperiului Babilonian, s-a încetățenit tradiția fixării și exprimării unor așa-numite rezoluții sau decizii pe care să le luăm la început de nou an, spre a reuși să procedăm la acele schimbări și reușite pe care ni le dorim și ne bazăm cel mai mult proiectul de viață.

În contextul de astăzi, deși tehnologia și robotizarea promiteau să aducă doar confort, comodități în plus și belșug pentru cât mai mulți, avansul mai galopant decât acela scontat, sunt tot mai mult văzute și ca sfidări potențiale sau iminente, în special în sensul necesității unor hotărâri importante privind reorientarea sau chiar reinventarea în carieră, în scopul unui statut social și financiar superior, al unei stabilități sporite și al adaptării prin noi soft skills. Aceste noi competențe transversale se dovedesc utile mai cu seamă în raport de avalanșa schimbărilor în curs pe plan climatic, economic, geo-politic și al asigurării sustenabilității și rezilienței societale. În cazul României, schimbarea respectivă de paradigmă este configurată și sprijinită inclusiv prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), finanțat majoritar de Comisia Europeană.

Cum și noi, ca și cetățeni ai unui Stat Membru UE și NATO, pornim pe de-a întregul motoarele în logica Deceniului Științelor Dezvoltării Durabile proclamat la nivel global, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), platformă de internaționalizare a Educației, fondată cu amabilul sprijin al Academiei Române de către EUROLINK – House of Europe, vă recomandă la început de nou an 3 posibile rezoluții, cu valabilitate cât mai extinsă. Acestea sunt menite să deschidă oportunitățile scontate tuturor celor ce aspiră la împliniri mai consistente pe plan profesional.  În intervalul de timp de până în anul 2033, este cu atât mai importantă adoptarea în practică de cât mai multe universități și centre de inovare și antreprenoriat a conceptului inițiat de UNESCO și promovat drept Lifelong Learning – învățarea pe tot parcursul vieții, cu accent pe noile competențe practice necesare oriunde în Europa:

 1. Să mă FOCALIZEZ pe deprinderea – dacă nu a unei noi specializări, cel puțin pe adaptarea la noi abilități ce îmi vor fi vitale, mai ales dacă presupun că va scădea cererea de muncă în domeniul meu de activitate, iar automatizarea, Inteligența Artificială vor conduce la dispariția vechilor joburi sau stiluri de lucru în viitorul apropiat!
 1. Să INVESTESC mai multă energie și timp în propria mea dezvoltare și formare profesională în anul ce vine prin implicarea în sesiuni de training, webinar-uri, consiliere pentru dezvoltare personală care să mă ghideze spre obiceiuri mai sănătoase, de păstrat pentru restul vieții.
 1. Să DEDIC mai puțin timp, îndeosebi pe rețele sociale, așa cum le cerem propriilor copii, dar să mă familiarizez cât mai serios cu noi aplicații și limbaje digitale care să mă ajute să previn anumite piedici sau handicapuri în profesie, iar expertiza mea să fie mult mai înțelept  valorizată și recompensată în noul context spre care inevitabil avansăm cu toții.

În practică, această răscruce în care ne situăm poate fi valorizată îndeosebi prin certificarea și recomandarea oferită celor motivați să lucreze în noi roluri sau sectoare precum:  

 1. Expert & Consultant UE în Managementul Guvernanței Sustenabilității (ESG) – Raportarea și auditul dezvoltării sustenabile – Mini MBA
 1. Manager de proiecte europene în stil remote și hibrid – Executive Master in Business Administration Fast Track Programme
 1. Expert & Antreprenor UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile – Mini MBA
 1. Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței
 1. Promotori și Experți UE în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică de Excelență (OMD)
 1. Diplomație Internațională în contextul Digitalizării Transformative – Mini Executive MBA (în limba engleză)
 1. Expert UE în Managementul Proiectelor de Redresare & Reziliență și în Administrarea Granturilor Europene. Focus: PNRR-România
 1. Consultant & Expert European – Global în Public Relations și Comunicare Strategică, Digitală și CorporativăMini-MBA
 1. Expert UE în Managementul Serviciilor  Comunitare Integrate de Asistență Socială & Medicală
 1. Expert UE & Trainer în reziliență personală, în cadrul echipei și societal-transformativă
 1. Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart & Resilient City
 1. Experți și Ofițeri Dunăreni în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)

Care sunt noutățile cu care CIO-SUERD vine în întâmpinarea nevoilor de certificare, consiliere și sprijin în carieră?

1. Se are în vedere întrunirea celui mai bun raport timp-calitate-costuri pentru beneficiarii programelor și pachetelor noastre speciale, inclusiv de tip mini-MBA.

2. Se dă posibilitatea alegerii stilului de acumulare a cunoștințelor țintite către competențe practice în toate cele trei modalități: online, hibrid și live.

3.  Este inclus ghidajul personalizat, precum și recomandarea absolvenților în scopul validării progresului în carieră și a promovării profesionale vizate.

4. Prima sesiune demo este accesibilă live sau telefonic, în mod gratuit și la cerere, pentru a armoniza cât mai flexibil așteptările membrilor grupelor de studiu în funcție de obiectivele urmărite.

5. Se conferă oportunitatea unui discount special pentru înscrierea timpurie (Early Bird). 

6. Se adaugă drept beneficiu combinarea a câte două specializări complementare din lista prevăzută, cu o reducere suplimentară.

7.  În afara sprijinului pentru garantarea succesului tuturor absolvenților, se prevede afilierea gratuită la Rețeaua Națională PROFEX a Promotorilor, Facilitatorilor și Experților CIO-SUERD în favoarea cooptării mai lesne a acestora în cadrul inițiativelor, proiectelor și parteneriatelor ulterioare.

Cursurile se desfășoară online în perioada lunilor ianuarie – martie 2024, incluzând ore de curs plus consiliere personalizată live sau online (la cerere), prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil. Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire cu Anexa detaliată incluzând competențele și abilitățile vizate și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” CIO-SUERD.

Pentru detalii suplimentare, cei interesați sunt invitați să consulte siteul: https://ciosuerd.houseofeurope.ro – , iar ulterior, să transmită expresiile de interes pentru participarea la Programul Național Comun de Formare al CIO-SUERD.

Cu urările noastre de deplin succes,

Secretariatul Tehnic CIO-SUERD

Bune practici, noi oportunități și promovarea reformei serviciilor sociale de către sociatatea civilă

Lansarea siteului și buletinului informativ al Asociației ”Maria de Mangop”

Drept rezultat al Parteneriatului Strategic, creat între Catedra Internațională ”Jean Bart” (CIO-SUERD), platformă de internaționalizare a educației, fondată în parteneriat și cu amabilul sprijin al Academiei Române, Departamentul de Consiliere și Sprijin pentru Furnizarea Serviciilor de Asistență Socială (SAS) al Fundației EUROLINK-Casa Europei și Asociația de Dezvoltare Durabilă și Intercomunitară ”Maria de Mangop”, a fost editat primul număr al Buletinului Informativ, conceput în mod special să reflecte periodic dinamica schimbărilor intervenite prin reformarea modului de furnizare a serviciilor sociale, potrivit noii legislații în curs de adoptare, precum și semnificative sugestii, recomandări de bune practici și oportunități în domeniu, din spațiul european, inclusiv referitoare la finanțările disponibile în perioada imediat următoare prin transpunerea în practică a PNRR. 

Inițiatorii se focalizează asupra introducerii și diseminării modelului european de centre de servicii integrate medicale și sociale prin aplicarea metodologiei integrativ-holistice care să stimuleze îndeosebi formarea și antrenarea deprinderilor de viață cât mai independentă ale beneficiarilor actuali și viitori.

Menționăm că obiectivul central al Asociației reprezintă crearea celui dintâi Centru de Octrorire Socială ”Maria de Mangop”, în baza experienței de peste 7 ani acumulate de grupul de inițiatori prin precedente inițiative, campanii de conștientizare și programe de formare și certificare ale experților în servicii sociale, care să funcționeze atât în sistem fizic, cât și online, în vederea promovării la scară largă a asigurării condițiilor Stării de Bine, sustenabilității și rezilienței în special pentru grupurile vulnerabile. 

Aceste eforturi se încadrează armonios la procesul de aliniere a domeniului asistenței sociale din România la standardele europene promovate și susținute de Rețeaua Europeană Socială (ESN – European Social Network), în vederea îmbunătățirii la nivel național/inter-generațional a oferirii acestor forme de ocrotire socială, în mod specific prin mecanismele deja active ale Orașelor Incluziunii Sociale și instrumentele aferente pe care soluțiile digitale le pot integra în acest sector sensibil și în plină transformare la nivel UE.

Dincolo de măsurile anunțate privind corectarea și penalizarea furnizorilor de servicii sociale și medicale, din toate cercetările recente și luările de poziție ale decidenților reiese faptul că acest proces de primenire este necesar să se conformeze spiritului de solidaritate și incluziune socială recomandate la nivel european.

Pentru detalii suplimentare, cei interesați pot vizita siteul https://ocrotiresociala.eu 

Pentru conformitate,

Catedra Internațională ”Jean Bart” (CIO-SUERD)

Ceremonia de conferire a Titlului și Diplomei Onorifice de Excelență Universității de Vest

 în semn de răsplătire a contribuției la Ospitalitatea Culturală și Turistică

 în cadrul programului Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2023

Anunț de Presă – Invitație

București, 5 octombrie 2023

Prilejul marcării Zilei Mondiale a Educației și în România, precum și în contextul Anului intitulat generic Capitala Culturală Europeană din România 2023, conferă plăcuta oportunitate de conferire a Titlului, cât și a Diplomei Onorifice de Excelență Universității de Vest din Timișoara, catalizator central al sistemului academic, în genere al transformării educației, în Banatul istoric al inițiativelor, acțiunilor și inovării în cele mai diverse domenii de cunoaștere și de experimentare multi și interdisciplinare științifică și cu implicații practice tot mai largi, pentru recompensarea contribuției excepționale la pregătirea cu succes a zonei metropolitane Timișoara ca viitoare Destinație de Ospitalitate Culturală și Turistică, recunoscută treptat pe plan internațional. Astfel, decernarea propriu-zisă este programată să aibă loc la sediul Rectoratului UVT în data de joi, 5 octombrie 2023, orele 12:00, în prezența gazdelor și a unor distinși invitați din domeniile cultural-artistic, științific, universitar, inclusiv din partea Academiei  Române și ai reprezentanților mass-media. Distincția va fi înmânată conducerii UVT prin Prorectorul Conf. Univ. Habil. Mădălin BUNOIU, totodată Președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS. 

Este semnificativ să reliefăm că Distincția aniversară este atribuită prin consultare împreuna de:

Catedra Internațională Onorific în sprijinul Strategiei UE a Regiunii Dunării ”Jean BART” (CIO-SUERD),prima platformă de internaționalizare a educației în România, aplicând conceptul de Lifelong Learning, fondată în anul 2012 de către Fundația EUROLINK – Casa Europei, Membră Afiliată EUNET – European Network for Education and Training cu amabilul sprijin și în parteneriat cu Academia Română și

– Reprezentanța Regiunii Bazinului Dunăre – Marea Neagră a World Center for Excellence of Destinations – CED.travel (Montreal, membră afiliată UNWTO), rețea în spiritul promovării standardelor, metodologiei și criteriilor Programului de Certificare SMED Lab.

Totodată, menționăm că în toată această perioadă, mai ales în ultimii ani, de când coordonarea științifică este asigurată de Prof. Asoc. Dr. Habil Eric GILDER – PNG University / Catedra Internațională UNESCO a Universității Lucian BLAGA din Sibiu. Catedra deține deja centre de  contact și desfășoară proiecte și acțiuni în Europa, la Bruxelles, respectiv Frankfurt.

În același context, se cuvine a fi subliniate meritele Rectoratului UVT, a numeroase facultăți și centre active în cadrul său, cât și a tinerilor studioși și, adeseori, implicați ca și voluntari sau ghizi ai manifestărilor găzduite în special în zona metropolitană Timișoara, dar și în alte zone învecinate din județele Arad, Caraș Severin etc. și în alte ocazii de tip transnațional și ca pod simbolic spre toate azimuturile pătrunse de spiritul Luminii derulate în cursul acestui an care se apropie de final și se încheie apoteotic cumva prin Expoziția memorială dedicată operei atât de originale și inspirative a lui Constantin Brâncuși.

Dealtfel, adoptarea sloganului UVT, ”Cultura este Capitală!”, a reușit sa călăuzească sistematic și cu minuțiozitate numeroasele conferințe, dezbateri, expoziții, alte activități de cercetare, dezvoltare, inovare și formare de tip Lifelong Learning, promovate cu asiduitate și recomandate atât de UNESCO, cât și de Consiliul UE și Comisia Europeană, cu predilecție în ultimii ani.

Dincolo de unele inerente obstacole sau dificultăți care au fost cu succes surmontate în special cu sprijinul  Uniunii Europene și al autorităților centrale și zonale, responsabile de diplomație publică/culturală, Comunitatea de Învățare din Zona Metropolitană Timișoara, mai ales cea creativă și științifică, au demonstrat în mod grăitor că întreaga suflare a avut de beneficiat de pe urma acestui lanț de evenimente și momente festive, consolidându-se drept un bazin persuasiv și complex de bune practici în domeniul ospitalității responsabile, combaterii consecințelor nocive ale schimbărilor climatice, sustenabilității și bunei guvernanțe aferente, precum și al rezilienței societale transformative de tip euro-atlantic pe care o promovează noua Europă, ea însăși în proces de auto-regândire și transformare.

Nu în ultimul rând, o distincție similară în semn de prețuire și recunoaștere este acordată și Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană pentru contribuția sa specifică la convergența acțiunilor de promovare, networking și lobby instituțional desfășurate cu sprijinul membrilor Consiliului Director,  Comisiei Europene și Ministerului Culturii din România.

Pentru conformitate,

Prof. Asoc. Sever AVRAM

Coordonator General CIO SUERD Jean BART/

Reprezentanța World Center for Excellence of Destinations – CED

c/o Centrul Dunăre-Marea Neagră ”HENRI NEGRESCO” în sprijinul Alianței Naționale OMD 

Prin sistemul lifelong learning – acces direct și flexibil în România la excelența în carieră

Deschiderea noului an academic CIO-SUERD ”Jean Bart” 2023-2024

Odată cu demararea noului an academic 2023-2024, precum și contextul favorabil oferit de noua Lege a Educației, referitoare la sprijinirea programelor de învățare pe tot parcursul vieții (”lifelong learning”), se deschid noi oportunități de carieră profesională interdisciplinară la nivel național și european, în special în domenii de nișă precum ESG – expert în guvernanța corporativă a sustenabilității; Inovare urbană – Smart & Resilient City; Expert & Antreprenor în managementul Economiei Circulare; Project Management în proiecte europene și în getionarea granturilor PNRR.

Prin Catedrala Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) a fost lansată și cu succes testată, de-a lungul a 11 ani, conform sistemului UNESCO ”lifelong learning”, recomandat în mod expres de Consiliul UE, prima și unica platformă de internaționalizare a educației, cu amabilul sprijin și în parteneriat cu Academia Română (Palatul Parlamentului, septembrie 2012).  

Atuurile principale ale Programului  Național Comun de Formare CIO-SUERD constau în ghidajul cursanților de la momentul alegerii specializării interdisciplinare dorite până la succesul deplin reflectat prin consilierea personalizatăCertificatul de Absolvire și Anexa de StudiiScrisoarea de Recomandare, în mod flexibil, la alegere, onlinehibrid sau/și live, în funcție de opțiunile și disponibilitățile fiecărei grupe care poate avea oricând acces la cunoștințele teoretice și practice oferite.  

Programul Național CIO-SUERD se desfășoară sub coordonarea științifică a unui Consiliu Științific Consultativ, sub egida Prof. univ. dr. habil Eric GILDER, cu experiență inclusiv în coordonarea tezelor de doctorat/masterat și având drept Coordonator General pe Prof. Asoc. Sever AVRAM, trainer și consultant cu vastă experiență în programele și proiectele cu finanțare europeană și internațională.     

Sesiunea de toamnă în cadrul noului an academic 2023-2024 începe în data de 11 septembrie 2023, iar înscrierile se fac conform principiului ”Primul venit – primul servit”, cu un discount pentru înscrierile timpurii (Early-Bird, termen 28 august 2023).

Pentru detalii suplimentare și clarificarea altor aspecte organizatorice, ne puteți contacta prin e-mail: ciosuerd@gmail.com sau prin telefon/whatsapp: 0723.670.987. Mai multe informații și înscrieri la întreaga paletă a programelor de formare interdisciplinară CIO-SUERD, inclusiv la Programul Pre-Doctoral, pot fi consultate la adresa: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/

Parteneri Media Asociați ai Catedrei Internaționale ”Jean Bart”: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, PRwave.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economica, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, 24PHarte.ro, „Danubius infolio”, Tomisul Cultural, Buletin Dunărean.

Pentru conformitate,

Secretariatul Tehnic CIO-SUERD

Noile oportunități de dezvoltare sustenabilă prin inovare inteligentă în Bazinul Dunării – Marea Neagră

~ Sumar Executiv al Forumului cu ocazia Zilei Maritime Europene în România și Zilei Internaționale a Dunării (București, 29 iunie 2023) ~

Sub egida Comisiei Europene – DG MARE, precum și în cooperare cu  Centre Européen Robert Schuman in Scy-Chazelles (Franța) și cu sprijinul Programului European „Citizens, equality, rights and values – CERV”, în data de 29 iunie 2023, la sediul Consiliului Consultativ al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) al MAE, coordonat executiv de USH Pro Business , în contextul marcării Zilei Maritime Europene în România, precum și a Zilei Internaționale a Dunării, a avut loc dezbaterea și adoptarea prin consens de către participanții din partea societății civile a Foii de Parcurs privind dezvoltarea durabilă și incluzivă prin interconectarea dintre Rin, Dunăre și Bazinul Mării Negre prin Portul Constanța. Inițiatorul principal și promotorul acesteia este Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), fondată în 2012, prin parteneriatul dintre Fundația EUROLINK-Casa Europei și Academia Română, care reprezintă prima Platformă de Internaționalizare a Educației în România, focalizată concret pe cele mai solicitate specializări de tip interdisciplinar în domenii de vârf, combinând toate metodele de învățare, conform recomandărilor exprese ale UNESCO, Consiliului UE și Comisiei Europene privind ”lifelong learning”: online, live, hibrid, blended learning. Catedra furnizează de peste un deceniu certificări profesionale, recomandări și consiliere specializată în domeniile: project management; ESG/dezvoltare durabilă; servicii medicale și de asistență socială integrate; marketing și promovare a OMD-urilor; economie circulară; dezvoltare și inovare urbană – smart & resilient city; bioeconomie, inovare și bună guvernanță; diplomație internațională etc. Totodată în parteneriat cu ”Euro Market “ (Iași),  sunt disponibile cursuri de formare în domeniul DPO, GDPR și Dezvoltare Durabilă. Coordonarea este asigurată de Consiliul Științific Consultativ sub autoritatea academică a Prof. Dr. Habil Eric GILDER, actualmente profesor asociat al Catedrei Internaționale UNESCO a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, care a oferit și o prezentare-pledoarie în favoarea extinderii educației alternative pe toată durata vieții pentru adulți și în România.   

1. Reuniunea a avut loc cu amabilul sprijin și în prezența reprezentanților unor prestigioase organizații și instituții europene/românești, printre care menționăm: Comisia Europeană – DG MARE și Reprezentanța Comisiei Europe în România; World Centre for Excellence of Destinations (CED-Montreal), membru afiliat UNWTO (Organizația Mondială a Turismului); Fundația Steinbeis – Europa (Landul Baden-Württemberg, Germania); Ministerul Afacerilor Externe – Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență și Biroul SUERD; Departamentul de Dezvoltare Durabilă al Guvernului României; Academia Română; Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu; Uniunea Arhitecților din România etc.

De la Bruxelles, Directorul General al DG Afaceri Maritime și Pescuit al Comisiei Europene, Charlina VITCHEVA a adresat în mod special un mesaj oficial de felicitări și urări de succes adresat organizatorilor evenimentului din România. Totodată, a fost adresată invitația alăturării tuturor stakeholderilor motivați să se ralieze inițiativei lansate în 2022 de UE în cadrul Programului Horizon Europe ”Restore our Ocean and Waters by 2030(Restaurarea Oceanelor și apelor până în 2030), precum și să-și înscrie proiectele pe platforma dedicată ”Sustainable Blue Economy” (Economie Albastră Sustenabilă), consacrată domeniilor-cheie de acțiune privind procesul de redresare și sprijinire a rezilienței / creșterii albastre în curs de implementare.

Documentul supus dezbaterii, denumit generic RoadMap (Foaie de Parcurs), propus de societatea civilă/mediul academic prin Catedra Internațională Onorifică Jean Bart” (CIO-SUERD), coordonatoare a rețelei Comunităților Locale Riverane Dunării din cadrul Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (Ulm, Germania), a ținut cont de condițiile dramatice speciale, din punct de vedere geo-politic și economic, în care a avut loc și acest eveniment, precum și în marja Inițiativei celor Trei Mări, care are în vedere în special viitoarea perioadă de după încetarea războiului și de reconstrucție vizată. Plecând atât de la împlinirile, cât și de la componentele încă scadente ale transpunerii în practică ale Agendei Marine și Maritime UE, a Inițiativei asupra Creșterii Albastre pentru cercetare și inovare la Marea Neagră, precum și a realităților geo-economice actuale, a fost formulat un set de 7 solicitări și propuneri concrete vizând completarea și îmbunătățirea cadrului legislativ și administrativ din România; recentrarea abordării asupra coridoarelor interne ale afluenților Dunării prin măsuri inteligente privind navigabilitatea, turismul, conservarea biodiversității, promovarea brandurilor ospitalității de excelență prin OMD, digitalizarea etc.; inovarea urbană incluzivă prin planificare teritorială, standardizare urbană și guvernanță participativă de tip multinivel; reintegrarea Portului și a Municipiului Constanța ca zonă fanion în favoarea interconectării cu zona Rinului – Bazinului Superior al Dunării; trecerea la abordarea incluzivă privind reducerea decalajelor sociale prin creșterea gradului de inovare, transparență decizională și combatere a corupției; regândirea mai pragmatică a planificării și cooperării teritoriale, îndeosebi prin proiecte transnaționale de tip ”hard” în favoarea creșterii, stabilității și prosperității cetățenilor.    

Pe de altă parte, atât reprezentantul Consiliului Consultativ SUERD, Dr. Costin LIANU, cât și reprezentantul Biroului SUERD al MAE, Dr. Valentin PANAIT, au evocat succint tabloul provocărilor și oportunităților actuale și de perspectivă imediată strâns legate de procesul implementării Strategiei Dunării în cursul Președinției Sloveniei, precum și din perspectiva orientărilor prefigurate prin preluarea din octombrie 2023 a Președinției SUERD de către Austria, stat co-fondator în domeniu, alături de România. În același context au fost evocate drept bune practici proiectele de cercetare/inovare cu puternic impact economic și antreprenorial gestionate atât de USH Pro Business, cât și, pe de altă parte, de consorțiul coordonat de Fundația Steinbeis, din care face parte și Institutul Deltei Dunării din Tulcea.

2. La finalul evenimentului, a avut loc o scurtă ceremonie festivă prin care au fost conferite unor organizații și personalități Titlul și Diploma Specială de Excelență ”Black Sea-Danubian Social & Economic Innovator” pentru realizările deosebite ale acestora în diverse arii de expertiză și acțiune: Maria ȚOGHINĂ, realizator ”Serviciul de Noapte” – Radio România Actualități; Dragoș Cosmin Lucian PREDA, fost Secretar de Stat/Expert în domeniul comunicațiilor; Portalul CaleaEuropeana.ro; Claudiu VUȚĂ, coordonatorul ”Project-E” (partener DW România); Black Sea Maritime CyberSecurity Centre al Universității Maritime Constanța; Călin George SILAȘ – ”Banking Timișoara”; The CSR Agency; Vladimir MITEV – ”Bridge of Friendship” (Sofia).      

Consorțiului Organizatoric al evenimentului: Fundația EUROLINK – Casa Europei, Membră EUNET – European Network for Education & Training, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), Reprezentanța Dunăre-Marea Neagră a World Centre for Excellence of Destinations, membru afiliat UNWTO – Organizația Mondială a Turismului, USH Pro Business, Fundația România de Mâine – Universitatea Spiru Haret.  

Parteneri Media Asociați ai Catedrei Internaționale ”Jean Bart”: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, PRwave.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economica, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, 24PHarte.ro, „Danubius infolio”, Tomisul Cultural, Buletin Dunărean.

Textul integral al Foii de Parcurs poate fi consultat pe siteul http://ciosuerd.houseofeurope.ro/

Pentru conformitate,

Secretariatul Tehnic CIO-SUERD ”Jean Bart”

c/o EUROLINK-Casa Europei

București, 30 iunie 2023