Conceptul de Smart City și consecințele sale privind dezvoltarea și inovarea urbană în România

Motto: Orașele vor deveni cu adevărat smart
atunci când vor putea cumula inteligența oamenilor din oraș.

Prof. Saskia Saassen – Columbia University/London School of Economics

Argument
Conform unui recent studiu, publicat de Revista SINTEZA, există încă ”o prăpastie mare între România și trendurile globale de dezvoltare ale conceptului Smart Cities”. Într-adevăr, după cum arată fondatorul UHub, expertul Grațian MIHĂILESCU, deocamdată, conceptul este prea puțin despre oameni întrucât se remarcă lipsa împărtășirii unor valori prin conectivitate, empatie și implicare spre a putea muta cu adevărat accentul de pe simplele soluții IT&C în sine către dezvoltarea unui model de ”oraș viu, creativ și cultural”.

Cu toate acestea, 38 de orașe mari, medii și mici din România au început să aibă în portofoliu un număr de peste 200 de proiecte de tip Smart City. Totodată, după modelul unor orașe precum Alba Iulia, Oradea și Cluj Napoca, aceste orașe încep să înțeleagă rolul implementării unor standarde internaționale și al participării la rețelele UIA (Urban Innovative Actions) ale Uniunii Europene care să le aducă posibilitatea dezvoltării unor abordări competitive prin Planuri de Acțiune și Strategii de Inovare Urbană, în parteneriat cu orașe omologe și cu sprijinul experților internaționali din cadrul Comisiei Europene, ISOCARP sau Smart Cities Council.

De ce CLDR România – Comunitățile Locale Riverane Dunării – invită pe decidenții, city managerii, arhitecții șefi și urbaniștii din România la o Sesiune de consultări, dezbateri și schimb de bune practici privind avantajele transpunerii conceptului Smart City pentru inovarea și regenerarea orașelor?

În parteneriat cu Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române (2012) și Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală ”CINAQ”, precum și cu îndrumarea științifică a URBASOFIA, prin Dr. Ing. Pietro ELISEI, Expert al Comisiei Europene și ISOCARP, atât reprezentanții autorităților publice județene și locale, cât și stakeholderii interesați din mediu privat și sectorul ONG sunt chemați să se alăture acestei inedite inițiative care își propune să stimuleze deplasarea abordărilor viitoare către următorul nivel de reprezentare și responsabilitate decizională.

Ca orașe care integrează tehnologiile digitale pentru utilizarea eficientă a resurselor și a infrastructurilor în favoarea nevoilor cetățenilor, acestea se vor putea implica în proces, mai flexibil și mai dinamic, printr-o racordare palpabilă la principalele aspecte care vor fi dezbătute, precum:

  • infrastructură inteligentă;
  • tehnologii inteligente;
  • energie inteligentă;
  • sistem de siguranță inteligent;
  • sistem de educație inteligent;
  • sănătate publică inteligentă;
  • mobilitate inteligentă;
  • bună guvernanță inteligentă;
  • cetățeni inteligenți.

Două runde de reuniuni vor avea loc, după cum urmează:

Sinaia, Hotel SPA Carpathia ****
Costinești, Hotel Vox Maris Grand Resort *****
Perioada: 19-26 august 2018
Perioada: 26 august – 2 septembrie 2018 

Sesiunile de Formare sunt gândite să combine punerea în temă cu probleme stringente la ordinea zilei cu momente de team-building și relaxare-tonifiere a participanților. Diplomele vor fi eliberate în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română, și Asociația Profesională a Formării în Administrația Publică Locală (CINAQ).

Prezentările și moderarea sunt asigurate de Prof. Dr. Georgeta GHEȚE-DĂNĂU – Președinte Asociația CINAQ; Prof. Sever AVRAM – Președinte Executiv CLDR/Coordonator General CIO-SUERD; Sandu ZAMFIRESCU – Secretar General EUROLINK-Casa Europei.

Invitat Special: Dr. Ing. Pietro ELISEI, Expert al Comisiei Europene și ISOCARP/Agenția URBASOFIA.

Înscrierile se fac în baza Formularului, în limita locurilor disponibile (maxim 20 persoane), conform principiului ”Primul venit-primul servit”, în avans cu minim 12 zile înaintea începerii sesiunilor. Detalii suplimentare pentru fiecare sesiune pot fi solicitate în scris la adresa ciosuerd@gmail.com ​