Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței.

Program postuniversitar on-line pentru formarea consultanților în specializările bioeconomiei

Primul curs de tip post-universitar online în Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței, organizat de Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării ”Jean Bart” (CIO-SUERD), în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate al Academiei Române și Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), s-a bucurat de un deosebit succes, iar în curând peste 20 de absolvenți vor finaliza acest parcurs, dându-le astfel posibilitatea să se angreneze, mult mai bine informați, în raport cu numeroasele oportunități de finanțare europeană în aceste domenii.

 

<blockquote> <p style="text-align: center;"><span style="color: #003366;">Informațiile sunt pertinente și de mare utilitate în privința unei informări corecte și de calitate. Aceste cursuri îmi dau posibilitatea deschiderii unei noi viziuni privind ariile de protajare ale naturii și a evoluției bioeconomiei și a biotehnologiei.</span></p> </blockquote>Ioan HOLHOSAsociația ProNatura - Jud. Bihor,
<blockquote> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">Cunostintele dobandite ma ajuta in 2 directii: <br> - depunerea de proiecte cu fonduri nerambursabilein domeniul Bioeconomiei; <br> - ca evaluator de proiecte pentru UEFISCDI</span></p> </blockquote>Dr. Ing. Corina MOGABucurești,
<blockquote> <p style="text-align: center;"><span style="color: #003300;">Vă mulțumesc pentru informările permanente, pentru exemplul profesionist, pe care mi l-ați oferit.</span></p> </blockquote>Consultant Oana BUZIANURâmnicu Vâlcea,

Bioeconomia, ca domeniu în Uniunea Europeană, deține deja în prezent o cifră de afaceri de 2,1 trilioane Euro și menține peste 18 milioane de locuri de muncă active. Totodată, în cadrul parteneriatelor public-private privind industriile bio, operatorii din domeniul privat investesc în această etapă peste 2 miliarde Euro în infrastructură-pilot. În mod specific, prin finanțarea proiectelor de cercetare și inovare se crează noi parteneriate majore în sectoare precum: agricultură și industrie agro-alimentară, furnizare de tehnologie, silvicultură, celuloza și hârtie, produse chimice și energie.

Prin potențialul excepțional pe care îl are România, ar fi regretabil ca aceste finanțări și investiții să ocolească sau să nu favorizeze suficient sectoarele menționate și în țara noastră. Pentru aceasta, însă, spre a răspunde unor asemenea provocări, devine extrem de importantă formarea unor consultanți, project manageri, economiști, specialiști, cercetători și traineri care să se implice în:

 • dezvoltarea inovării durabile / integrale într-o manieră responsabilă;

 • identificarea și valorificarea ecosistemelor inovative;

 • orientarea noilor tehnologii către piețele existente și cele emergente.

Programul de tip post-universitar ”Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței” vizează înzestrarea cursanților cu un set consistent de competențe, precum și cu înțelegerea inovării în științele vieții, atât de necesară celor care activează în sectorul public, în mediul privat și în zona ONG. În acest sens, curricula este orientată către o gamă largă de experți actuali sau de viitor care acționează în domenii tehnologice de vârf, în scopul de a-i echipa în așa fel încât să poată oferi soluții la probleme practice legate de: strategii de inovare ale firmelor, politici și reglementări, modele colaborative în cercetare-dezvoltare, guvernanță și proprietate intelectuală.

FollowPunctele-cheie ale cursului:

 • cunoașterea tendințelor curente și a realizărilor recente ale inovării în domeniul bioeconomiei
 • înțelegerea gradului de pregătire al piețelor în raport cu procesele de inovare în biotehnologii, agricultură bio, etc.
 • poziționarea între riscuri, reglementări și calitatea guvernanței în bioeconomie
 • managementul cunoașterii și exigențele proprietății intelectuale
 • raportul dintre noile modele de business și formarea lanțurilor valorice în bioeconomie
 • sisteme de finanțare ale proiectelor de inovare în bioeconomiei și schimbarea modelelor și strategiilor comerciale în cercetarea și dezvoltarea în domeniu

 

Cursul se desfășoară exclusiv on-line, pe o platforma dedicată, cu acces personalizat, pe o perioada de 3 luni, iar la final, în urma unei evaluări bazate pe prezentarea în scris a unui micro-proiect personal, acesta se soldează cu Certificat de Absolvire eliberat în co-tutelă de următoarele instituții:

Catedra Internațională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării ”Jean Bart” – CIO-SUERD,
proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei, membră EUNET – European Network for Education and Training

 

Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu”
al Academiei Române

 

Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” – Departamentul de Training – CLDR,
membră Danubius Academic Consortium (DAC, Baden Wurttmeberg) și a
Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR, Viena)

 

Consultanții Științifici principali ai programului sunt:

 • Prof. George TEODORESCU – Președinte, Institutul Internațional de Inovare Integrală (Germania);

 • Prof. Petre PRISECARU – Institutul de Economie Mondială al Academiei Române

 • CS I dr. George TOBĂ – Director interimar, Centrul de Biodiversitate al Academiei Române

 • Lector univ. dr. Gabriela DAVID – Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” – CIO-SUERD

 • Prof. Sever AVRAM – Președinte Executiv – CLDR România

Dintre subiectele abordate menționăm:

 • securitatea alimentară, lanțurile de aprovizionare alimentară și legătura cu conceptul de ”Creștere Albastră” al Uniunii Europene;

 • gestionarea durabilă a resurselor naturale în relație cu prezervarea biodiversității;

 • reducerea dependenței de resursele neregenerabile – accesul la sursele alternative de carbon și energie;

 • atenuarea riscurilor derivate din schimbări climatice și exigențele adaptării economice;

 • provocările dezvoltării bioeconomiei coerente la nivel european și național;

 • problemele asigurării guvernanței colaborative și ale dialogului avizat cu societatea;

 • cunoașterea Planului de Acțiune UE cu accent pe investițiile în cercetare, inovare, competențe, precum și cu creșterea competitivității economice;

 • pilonii și obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

Participanții vor avea acces la studii de caz, exemple de bune practici și teme de reflecție aplicative.

Beneficiile speciale pentru absolvenți:

 • primesc Certificat de Absolvire însoțit de o Anexă de Studii;

 • sunt cooptați în Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni, prin care primesc informații și consiliere privind participarea la proiecte europene în domeniile subsumate bioeconomiei;

 • pot primi Scrisori de Recomandare pentru angajare, colaborare sau participare la parteneriate/proiecte cu caracter național/european;

 • li se acorda acces privilegiat la evenimentele publice și grupurile de lucru pentru proiectele inițiate de partenerii CIO-SUERD și CLDR.

Cursul se va desfășura online în perioada lunilor  martie – iunie 2017.

Formular de Înscriere
Descarcă

Pentru înscrieri, cei interesați sunt rugați să contacteze Consorțiul Organizatoric la tel./fax: 021.2304997.