SMART INNOVATIVE LEARNING HUB

 • este o platformă de guvernanță participativă a sectorului bioeconomiei, după modelul Platformei Bio Step coordonată de Institutul Ecologic din Germania
 • reprezintă un agregator de rețele și proiecte, în special în zone de vârf ale dezvoltării și cooperării teritoriale, patrimoniu cultural și istoric, inovare integrată în diverse domenii
 • propune organizațiilor, companiilor și persoanelor interesate să atragă finanțări în domeniile bio-economiei, bio- și eco-agriculturii, tehnologiilor bio, industriei alimentare, combaterii riscurilor climatice, bunei guvernanțe colaborative și managementului inovării

 

Departamentul de Formare și Consiliere

 • este abilitat să organizeze formarea profesională continuă în domeniul procesului complex de aplicare a Strategiei Dunării în România și în relația cu ceilalți parteneri instituționali dunăreni.
 • furnizează consiliere în toate problemele care se referă direct sau indirect la evoluțiile și evenimentele din Macro-Regiunea Dunării cu relevanță pentru actorii instituționali și Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni pe care o coordonează CLDR.

Departamentul de Comunicare și Lobby Instituțional

 • asigură inter-comunicarea între Secretariatul Tehnic și organizațiile membre, precum și cu alți parteneri și stakeholderi, inclusiv prin editarea publicației on-line ”Buletin Dunărean”.
 • în calitatea sa de Membru al CoDCR, al Platformei Urbane și al Danubius Academic Consortium, generează și promovează componente de lobby inter-instituțional pentru formarea consorțiilor de parteneri, atragerea de finanțări și sporirea vizibilității și rolului CLDR în context dunărean.

Departamentul de Femei și pentru Egalitatea de Șanse

 • oferă cadrul propice pentru ca femeile cu interes în problematica dunăreană să poată schimba opinii, promova idei și proiecte care să conducă, treptat, la îmbunătățire a statutului și rolului femeii în societate, inclusiv prin implicare civică, participări la evenimente de profil și misiuni sau vizite de studii în țările dunărene.
 • încurajează și promovează realizarea de cooperări și parteneriate privind politicii europene ale egalității de șanse, inclusiv promovarea femeilor în funcții cât mai înalte de conducere, îndeosebi în sectorul public, dar și prin aplicarea Planurilor Egalității de Șanse în mediul privat.

Departamentul de Tineret și Studenți

 • a fost înființat în scopul de a reuni inițiativele și dezbaterile tinerilor, elevilor și studenților privind identitatea culturală și spirituală comună, oportunitățile de studiu, practică și finanțare prin proiecte, participarea la realizarea unor proiecte educaționale inovative care să se dovedească profund utile pentru toți cei dornici să se implice în programele cu finanțare europeană.
 • prin afilierea Fundației EUROLINK-Casa Europei la Rețeaua EUNET – European Network for Education and Training (Germania) dă posibilitatea participării la conferințe, vizite de documentare, schimburi de experiență, stagii practice și alte tipuri de evenimente pentru tineret la scară dunăreană și europeană.

Departamentul de Programe și Proiecte Europene

 • grupează, cu ajutorul consultanților din organizațiile partenere, experții și managerii de proiect care pot oferi sprijin concret pentru scrierea și implementarea proiectelor europene, inclusiv prin activarea, ori de cîte ori este necesar, a Grupurilor de Lucru create în oglindă în raport cu ARGE DONAU de la Viena.
 • reunește și stimulează participarea la proiecte europene a promotorilor, consultanților, managerilor și membrilor Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni, gestionată de Asociația CLDR cu sprijinul și în parteneriat cu alte instituții restigioase din țară și din străinătate.

Departamentul de Dezvoltare Rurală

Departamentul de Incluziunea Socială a Romilor