• asigură inter-comunicarea între Secretariatul Tehnic și organizațiile membre, precum și cu alți parteneri și stakeholderi, inclusiv prin editarea publicației on-line ”Buletin Dunărean”
  • în calitatea sa de Membru al CoDCR, al Platformei Urbane și al Danubius Academic Consortium, generează și promovează componente de lobby inter-instituțional pentru formarea consorțiilor de parteneri, atragerea de finanțări și sporirea vizibilității și rolului CLDR în context dunărean.