Expertiză internațională și sprijin în favoarea excelenței destinațiilor de ospitalitate turistică și culturală de tip OMD

La nivel atât european, cât și internațional, regândirea modalităților concrete ale marketingului turistic și cultural s-a transformat radical și aceasta este cea mai în măsură să crească, treptat, ponderea industriei ospitalității și a domeniilor de atractivitate conexe în Produsul Intern Brut al oricărei țări sau regiuni. În acest sens, CED.travel – World Centre for Excellence of Destinations (fondat la Montreal în 2007) – membru afiliat al Organizației Mondiale a Turismului – UNWTO, a întreprins o vastă acțiune de conștientizare, consiliere și sprijin privind reorganizarea ofertei destinațiilor, atât din unghi de vedere turistic, cât și al experienței vizitatorilor în latura valorizării patrimoniului cultural-istoric, îndeosebi după anul 2018, prin inițiativa preluată în peste 80 de țări sub genericul ”Reconfigura Destino”. În plus, CED este implicat în certificarea regională a destinațiilor și promovarea lor pe o platformă comună conform setului de instrumente cunoscute drept ”SMED”, însușite și recomandate ca atare și de către UNWTO. La nivel național și macroregional, spre a veni în întâmpinarea nevoilor de aplicare din start a criteriilor de excelență pentru destinațiile cultural-turistice din România, CED a deschis Reprezentanța Regională la București și a sprijinit în mod concret prin inițiative și activități de informare, advocacy și antrenarea decidenților și profesioniștilor prin constituirea Centrului Dunăre-Marea Neagră ”Henri Negresco”, personalitate de origine română ce i-a pus amprenta simbolic asupra excelenței ospitalității la Nisa și pe întreaga Coastă de Azur.   

După o perioadă de mai bine de patru ani, de dezbateri referitoare la modul de organizare și implementare a sistemului de Management al Destinațiilor de Ospitalitate (OMD), la finele anului trecut, Ministerul Turismului și Antreprenoriatului a anunțat oficial un termen final pentru constituirea de către UAT-uri a OMD-urilor zonale, până în decembrie 2023, iar referitor la OMD-urile județene și regionale, acestea au ca termen de prezentare a propriilor strategii de marketing turistic și cultural (în special, digital) și a planurilor de acțiune aferente, finanțabile atât prin taxa de turism, cât și prin alte instrumente financiare județene, naționale sau europene.

La nivelul societății civile și al organizațiilor profesionale în domeniu, Reprezentanța CED împreună cu Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) se implică, începând cu perioada 18-24 februarie 2023, în zonele selectate împreună cu decidenții, în vederea desfășurării Misiunii de Consiliere și Sprijin, sub autoritatea Directorului General CED, Prof. univ. François BÉDARD, cu caracter itinerant, cât și în Capitală, cu participarea gratuită a membrilor actualelor/viitoarelor OMD-uri la nivel atât public, cât și din mediul privat, în scopul finalizării  cu succes a pregătirilor operaționalizării OMD-urilor la toate nivelurile menționate, cât și al preluării integrată a bunelor practici de la nivel macroregional, UE și ONU în cadrul strategiilor și planurilor de acțiune, până cel târziu la finele acestui an. Prin aceste reuniuni de lucru participanții au ocazia să contribuie, potrivit propriilor viziuni și interese, la statuarea direcțiilor de acțiune, activităților și obiectivelor concrete prin intermediul unor ateliere de lucru axate pe consiliere și mentorat pro-activ. În mod prioritar, acestea vor include metodele specifice și stilul de lucru cât mai eficient în favoarea nu doar a implementării legislației în vigoare, ci și a reformelor PNRR, inclusiv prin racordarea la oportunitățile oferite prin Institutul Rutelor Culturale Europene al Consiliului Europei și cu sprijinul Comisiei Europene.  

Reprezentanții instituțiilor publice, cât și din mediul privat – parte a noilor OMD-uri, au posibilitatea să-și transmită în scris expresia de interes și opțiunile personalizate către organizatorii Misiunii (ciosuerd@gmail.com), precum și să beneficieze ulterior de programul special inițiat de Catedra Internațională Onorifice ”Jean Bart” (CIO-SUERD). 

Printre Partenerii și Susținătorii Media ai CIO-SUERD ”Jean Bart” se numără: AGERPRES, Radio România Actualități, Agenția de Presă RADOR, CaleaEuropeana.ro, Juridice.ro, Project-E, Comunicații Mobile, Finantare.ro, PRWave.ro, Buletin Dunărean, 24Pharte.

Pentru conformitate,

din partea Reprezentanței Regionale CED – c/o CIO-SUERD ”Jean Bart”

Prof. Asoc. Sever AVRAM, Director Regional / Coordonator General