Instituționalizarea poziției de Ofițer Dunărean și întărirea expertizei macroregionale

Instituționalizarea poziției de Ofițer Dunărean și
întărirea expertizei macroregionale
~ Oportunitate excepțională în cadrul Președinției României la SUERD ~

În cadrul Conferinței găzduite și coordonate de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, sub genericul ”DIGITAL DANUBE”, inclus în Planul de Acțiune al Președinției României la SUERD, miercuri, 12 decembrie 2018, a avut loc Reuniunea specială de prezentare a Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni – parte integrantă a Rețelei Europene a Comisarilor Dunăreni, fondată de Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării (Budapesta, octombrie 2017).

Amintim că Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni cuprinde deja peste 650 promotori, facilitatori, experți și specialiști în proiecte și afaceri dunărene, cooptați atât din rândul experților administrațiilor publice, cât și din mediul academic, sectorul de business și al organizațiilor relevante ale societății civile. Cu acest prilej, Președintele Executiv al Comunităților Locale Riverane Dunării (CLDR România), Sever AVRAM, care îndeplinește și rolul de Comisar Regional Dunărean pentru România, a prezentat beneficiile celor care sunt deja membri sau care doresc să se afilieze și a pledat din nou în favoarea instituționalizării poziției de ”Ofițer Dunărean” printr-o decizie expresă a Ministerului Dezvoltării Regionale la nivelul consiliilor județene, reședințelor de județ și al celorlalte municipii care își propun să realizeze nu numai o intercomunicare mai fluentă cu Punctul Focal SUERD de la Viena și cu Coordonatorul SUERD din partea Comisiei Europene – DG REGIO, ci și cu promotorii altor inițiative și proiecte transnaționale în care pot fi incluși sau spre care își pot orienta interesele și eforturile în vederea obținerii finanțărilor UE la nivel macro-regional.

La această prezentare, a luat parte și fostul Ministru Delegat pentru Afaceri Europene, Dr. Victor NEGRESCU, Profesor universitar asociat SNSPA, care a accentuat în mod expres importanța ca toate acțiunile și evenimentele viitoare din cadrul Președinției SUERD a României să fie axate pe obținerea unui ”follow-up concret”, cât și formularea unor repere și indicatori viabili privind dezvoltarea de noi strategii sectoriale, vitale pentru justificarea obiectivelor și priorităților proiectelor de tip flagship (fanion) pe care în actualul context România are privilegiul deosebit să le promoveze și susțină în cursul mandatului 2018-2019. Vorbitorul a mai subliniat importanța focalizării proiectelor pe specializările regionale inteligente (SMART) pentru ca SUERD să înceapă să-și dovedească eficacitatea aplicativă și să conducă la beneficii palpabile în urma procesului explicit de macro-regionalizare în care, după cum indica la Forumul Anual SUERD Comisarul European Corina CREȚU, este absolut necesar să ne implicăm împreună.

2.
Pe de altă parte, reprezentantul Dlui Peter LANGER – Comisarul Dunărean Șef din partea Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), Dr. Aurelian CHIRA (DanubeProject.eu) a elogiat meritele de până în prezent ale acestei rețele și a recomandat preluarea de către România a bunelor practici deja dezvoltate în alte economii mai avansate către obiectivele avute în vedere în bazinul Dunării de Jos.

În continuare, reprezentantul CLDR România a evidențiat importanța acumulării și consolidării expertizei privind proiectele și afacerile dunărene, în special în domeniile susținute prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) precum ”Studiile Strategice privind Dezvoltarea Macroregională”, ”Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței”, precum și în ”Dezvoltarea și Inovarea Urbană din perspectivă UE”. În plus, același vorbitor a recomandat constituirea cât mai operativă a unui Centru sau Departament de Studii Avansate Macroregionale Dunărene, inspirată de modele deja consacrate din alte State Membre SUERD, precum Universitatea Dunăreană din Krems (Austria), Academia Europeană de Studii Dunărene din Ulm (Germania), Unviersitatea din Ruse (Bulgaria), Universitatea din Novi Sad (Serbia) sau Universitatea Eotvos Lorand din Budapesta (Ungaria).

Alte invitații la colaborare, conform listei de propuneri din partea RESIN și CLUJ IT, ce pot fi sprijinite prin mecanismele SMART Innovative Learning Hub (fondat în februarie 2018 – Academia Română) sunt:
• Dezvoltarea parteneriatelor de afaceri internaționale între statele riverane Dunării
• Modele de afaceri inovative și planuri antreprenoriale în spațiile rurale
• Destinații turistic trans-naționale inteligente prin digitalizare transformativă de-a lungul celor două bazine ale Dunării

3.
În același context, a avut loc și lansarea Parteneriatului Strategic ”DIGITAL UPGRADE Project” – proiect instrument de promovare și creștere a competitivității organizațiilor din mediul privat sau chiar din sectorul public prin care se urmărește sincronizarea cu mutațiile rapide impuse de era digitalizării masive prin care să se reușească creșterea randamentului activității/brandurilor prin extinderea bazei de parteneri și proiecte, aplicând un set decisiv de soluții pragmatice adaptate la provocările și viteza schimbărilor din spațiul online subsumate conceptului Smart City.

De menționat este și faptul că a fost lansat un prim proiect de succes co-finanțat de UE prin Programul INTERREG – Danube Transnational Programme, ce poate servi ca model de bune practici sub titlul de ”Attractive Danube” – Platforma de Monitorizare a Atractivității Teritoriale, ce include un manual de planificare strategică, având ca editor principal URBASOFIA, și o hartă interactivă racordată la întreaga macroregiune privind indicatorii de bază ai dezvoltării, stilului de guvernanță, planificării participative, provocărilor de mediu, economice și sociale, precum și oportunităților generice de parteneriere pentru viitoarea utilizare a acestor indicatori în scopul stimulării cooperării transnaționale și integrativității proiectelor până la ”firul ierbii” – nivelul comunităților locale dunărene.

Evenimentul a fost în principal reflectat de Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio România și TVH. Alți Parteneri Media: Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, Finantare.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”.

Pentru conformitate,
CLDR România