Lansarea consultărilor cu stakeholderii din domeniul maritim și al dezvoltării macro-regionale

~ Ziua Maritimă Europeană în România

– ediția 2019 ~

Comisia Europeană, prin Directoratul General MARE, marchează și în acest an, nu doar în cadrul conferinței centrale de la Lisabona, ci și printr-o serie de peste 100 de evenimente locale, ce se vor desfășura de-a lungul întregii Uniuni Europene. În România, a fost selectat evenimentul internațional ”High Level Stakeholders Event”, propus de un consorțiu de parteneri, sub genericul ”Boosting transnational cooperation through the Black Sea – Danube Macro-Regional Hub” (”Stimularea cooperării transnaționale prin Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră”), la București, în data de 31 mai 2019.

Din acest consorțiu fac parte: Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, sub Președinția Cluj IT Cluster; Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK – Casa Europei în parteneriat cu Academia Română; Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR – membră CoDCR), sub Președinția Universității Maritime din Constanța.

Ziua Maritimă Europeană

Obiectivele-cheie ale acestui eveniment internațional sunt destinate: să interconecteze, pe de-o parte, componentele-cheie referitoare la ”Bleu Entrepreneurship, Innovation and Investments” (antreprenoriat, inovare și investiții albastre), iar pe de altă parte, să ofere posibilitatea reactivării/dinamizării unor noi platforme de cooperare în zonă; să fructifice potențialului noului Hub Maco-Regional Dunăre-Marea Neagră, care prin serviciile și parteneriatele activate să ofere soluții și aplicații inovative pentru cele mai variate domenii.

Evenimentul include următoarele secțiuni:

  • Sesiune Practică de Dezbateri și Workshop-uri
  • Expoziție incluzând cele mai bune practici și povești de succes
  • Networking și Matchmaking pe tot parcursul evenimentului
  • Decernarea Diplomelor de Excelență „Inovare socială și economică în Bazinul Mării Negre – Regiunea Dunării”
  • Vizită de Documentare la Universitatea Maritimă din Constanța și Baza Nautică Lacul Mamaia

Printre speakerii invitați se vor număra reprezentanți ai Comisiei Europene, Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), Ministerului Afacerilor Externe, Senatului României, Academiei Române, alte instituții și organizații profesionale relevante în domeniu, precum și jurnaliști și observatori specializați.

Reuniunea este deschisă unor grupuri largi de deținători de interese, experți și specialiști în diverse domenii conexe ”creșterii albastre”, dar și liderilor și decidenților din toate sectoarele de activitate care sprijină inovarea tehnologică și urbană, precum și promovarea unor domenii-cheie precum: conservarea biodiversității, turismul dunărean și maritim, digitalizarea transformativă, acvacultura, pescuitul, etc.

În vederea unei focalizări cât mai pragmatice și a închegării unui Plan de Acțiune comun privind implicarea tuturor responsabililor și inovatorilor în sens larg din Macro-Regiunea Dunării și Bazinul Mării Negre, organizatorii lansează din acest moment și o Consultare Publică asupra domeniilor de interes care vor face obiectul workshop-urilor, ca de pildă: foaia de parcurs strategică asupra energiei marine; îmbunătățirea politicilor integrate și guvernanței maritime la nivel UE, inclusiv strategiile de securitate aferente; stimulente privind dezvoltarea turismului nautic, costier și ecologic, inclusiv crearea de noi locuri de muncă; modalitățile de promovare a acvaculturii sustenabile în zona Litoralului, Deltei, ca și a afluenților Dunării, conform Strategiei de Dezvoltare Sustenabilă a Acvaculturii Europene.

Mai multe informații privind modalitățile de înscriere și participare la Expoziția din cadrul evenimentului vor fi disponibile, începând cu 1 martie 2019, pe siteurile www.houseofeurope.ro și www.cldr.ro .

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”.

Pentru conformitate,

EUROLINK – Casa Europei

Comunicat de presă, 25 februarie 2019