Lansarea cursurilor post-universitare SUERD sub auspiciile Academiei Dunărene a Inovării Integrale

Lansarea cursurilor post-universitare SUERD
sub auspiciile Academiei Dunărene a Inovării Integrale
~ Cluj/Timișoara/Craiova – septembrie 2018 ~

În contextul seriei de conferințe, susținute succesiv în centrele universitare Cluj Napoca, Timișoara și Craiova, organizate sub genericul ”REGIONAL DANUBE STRATEGY SUMMIT”, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europeiîn parteneriat cu Academia Română (2012), alături de Asociația CLDR, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR, Viena), organizație europeană care a pus bazele Rețelei Comisarilor Dunăreni (Budapesta, octombrie 2017), a fost lansată noua serie de cursuri inter-disciplinare on-line și studii strategice avansate ce se vor derula, începând din acest an, sub auspiciile proiectului educațional ”Academia Dunăreană a Inovării Integrale”, ale cărei baze au fost puse, în parteneriat cu Danubius Academic Consortium (DAC), cu ocazia Dialogului Financiar Dunărean, ca proiect prezentat și selectat cu sprijinul DG REGIO- Comisia Europeană (Bratislava, Banca Națională a Slovaciei – 2016).

Scopul central al Academiei Dunărene a Inovării Integrale este acela de a crea o platformă complexă de educație și business, destinată să rezolve în mod concret probleme societale complexe la scară macro-regională, să implice întreaga comunitate în căutarea a cât mai multe răspunsuri orientate spre stabilitate și perspectivă vizionară și să întărească în cele din urmă o nouă identitate dunăreană comună.

Noua etapă în care intră transpunerea strategiilor macro-regionale UE, în speță, în cazul României, Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), prin găzduirea la București a Secretariatul Tehnic SUERD și prin preluarea de către România în octombrie 2018 a Președinției SUERD, impun intensificarea contribuției științifice, antreprenoriale și civice în vederea atingerii cu succes a acestor mize și obiective cardinale pentru recuperarea decalajelor competitivității social-economice. În acest sens, filiera Studiilor Avansate Dunărene va dobândi, începând cu noul an academic 2018-2019, o importanță sporită, bazându-ne pe bune practici dezvoltate anterior de alte instituții europene de prestigiu.

Grup-țintă: sunt eligibili absolvenții de licență, masteranzii, doctoranzii, cadrele universitare și specialiștii din cele mai variate domenii de activitate: economie, drept, arhitectură, relații internaționale, protecția mediului, turism, comunicare-relații publice, jurnalism, studii administrative, achiziții publice etc.

Certificarea studiilor de tip post-universitar se realizează în urma unei evaluari practice finale, pe baza căreia participanților li se eliberează Certificatul de Absolvire, cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internațională Onorifică “Jean Bart” (CIO-SUERD), coordonată de EUROLINK-Casa Europei în parteneriat Centrul de Biodiversitate “Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Romane, instituție de învățământ care alături de Ministerul Educației este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Coordonatorul General CIO-SUERD este Dl Sever AVRAM – Cercetător Asociat, Academia Română / Președinte Executiv Asociația CLDR.

Pentru detalii, cei interesați pot contacta Secretariatul CIO-SUERD la adresa de e-mail info@houseofeurope.ro sau consulta pagina de internet: http://ciosuerd.houseofeurope.ro

Pentru conformitate,
CIO-SUERD ”Jean Bart”