Primul Program de Formare Pre-Doctorală prin CIO-SUERD

În baza cooperării inițiate, încă din anul 2012, între Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD) și Academia Română, care prin institutele sale de cercetare coordonează studii avansate, școli doctorale/post-doctorale, recent a fost lansat, conform unor altor prestigioase modele, Programul de Formare Pre-Doctorală care își propune să pregătească un număr selectiv de absolvenți care doresc să avanseze mai rapid în propria carieră profesională prin implicarea și în redactarea unor lucrări personale de cercetare, în special în științele economice, juridice și sociale.

Lucrările ar trebui să conțină, astfel, studii de caz mai bine puse în valoare și promovarea unor aplicații inovative, mai ales a celor care pot și doresc să devină, ulterior, parte integrantă în cadrul echipelor de proiect cu finanțare UE sau în cadrul clusterelor și hub-urilor pe plan național, european și internațional.

Și cu ocazia recentelor reuniuni din cadrul Hubului MACRO-REGIONAL DUNĂRE – MAREA NEAGRĂ, precum, de pildă, Forumul Anual SUERD, s-a constatat că există încă o slabă interconectare între cerințele de inovare din economie și societate și tematica și conținutul aplicativ inovativ al lucrărilor de masterat și doctorat din România. Nu există încă un sistem de tip program de formare pre-doctorală, în special pentru aceia care aspiră să lucreze, ulterior, în proiecte de investiții privind dezvoltarea macro-regiunii din care facem parte.

În acest sens, Programul promovează încurajarea a unor absolvenți, mai recenți sau mai vechi, care nu sunt suficient reprezentați în mediul doctoral sau care provin din domenii uneori atipice, inclusiv sau mai ales din rândul profesioniștilor / experților din:

  • avocați și alte profesii liberale și de expertiză multi- și inter-disciplinară
  • decidenți
  • consultanță
  • project management și antreprenoriat inovativ
  • industrii creative

Astfel, conform unor modele testate la nivel european și internațional, cei care urmează Programul, preponderent online, au oportunitatea de a promovamai prestigios și mai rapid în carieră, inclusiv prin obținerea titlului de doctor într-un anumit domeniu dorit. Metoda principală constă într-un Mentorat pro-activ incluzând pregătirea, consilierea și recomandarea personalizată a absolvenților către școlile doctorale ale Academiei Române, dar nu numai. Menționăm că programele doctorale de la Academia Română durează trei ani și sunt fără frecvență, dar pe bază de colocvii periodice.

Sesiunile on line încep din luna august 2019, pe platforma educațională CIO-SUERD, cu acces flexibil în funcție de programul fiecărui participant. La final, pe baza cunoștințelor și consilierii oferite, ca evaluare, cursanții vor fi în măsură să prezinte o schiță / concept cadru a unei teme cu caracter cât mai inter-disciplinar și inovativ posibil. Cei interesați vor fi, de asemenea, îndrumați și recomandați către filierele optime și conducătorii abilitați de doctorate din sfera lor de interes.

Dintre conceptele-cheie cu profund caracter multi- și inter-disciplinar, organizatorii au decis să se focalizeze în mod concret pe următoarele componente valabile, la scară transversală, pentru procesele și programele de dezvoltare și inovare macro-regională în care este implicată sau urmează să se implice România:

Smart-City – prin inovare și regenerare urbană sustenabilă și incluzivă

Planificare și dezvoltare macro-regională în zona celor trei direcții strategice: Dunăre, Marea Neagră, Carpați

Specificul managementului de proiect și al comunicării în contextul proiectelor transfrontaliere și transnaționale

Provocările și beneficiile derivate din dezvoltarea bioeconomiei la nivel european și național, cu accent special pe zonele noastre de interes geo-economic

Rolul și posibilitățile de creștere a competitivității economice și sociale prin promovarea unui nou turism de excelență

Componenta de Tutoring (îndrumare, ghidaj) va fi destinată structurării tematice și argumentative a lucrării propuse, incluzând ”tips & tricks” esențiale pentru demonstrarea caracterului original și inovativ al propunerii.

Principalele beneficii ale participării la Programul de Formare Pre-Doctorală sunt:

1. Acompaniere de la A la Z în scopul valorificării unei idei/proiect personal, evitând inteligent orice recurs la tehnici ”copy-paste”

2. Orientarea cât mai aplicativă a temei alese, inclusiv prin ”marketizarea” sa și includerea în proiectele Acceleratorului de Idei și Afaceri al Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră

3. Stabilirea legăturii și recomandarea către domeniul / coordonatorul lucrării de doctorat

4. Însușirea și punerea în practică a celor mai actuale instrumente inovative, implicit de protecția drepturilor de autor

5. Atestare a absolvirii Programului de Formare Pre-Doctorală

6. Scrisoare de Recomandare personalizată

Printre mentorii Programului se numără: Dr. Urb. Pietro ELISEI – Expert în planificare și inovare urbană al Comisiei Europene / Ambasador ISOCARP / URBASOFIA; Dr. Ionuț IFRIM – Director Științific, Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Dr. Georgeta GHEȚE – Președintele Asociației CINAQ; Dr. Simina LAKATOS – Președintele Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan” – IRCEM Cluj Napoca; Prof. Dr. Petre PRISECARU – Șef Departament, Institutul de Economie Mondială; Sever AVRAM – Catedra CIO-SUERD / Director Regional Reprezentanța CED Dunăre – Marea Neagră

Înscrierile se fac în baza completării și transmiterii Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit”, până cel târziu în data de25 august 2019. Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.