Propunerile și recomandările rezultate în urma Consultării Regionale SUERD – Constanța, 1 iulie 2016

La inițiativa Autorității Naționale pentru Turism și în parteneriat cu Coordonatorul Punctului de Contact al Strategiei UE pentru Reginea Dunării (SUERD) din partea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cu Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) – membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR) -, în data de vineri, 1 iulie 2016, a avut loc cea dintâi Consultare Regională privitoare la promovarea și modalitățile de relansare economică și socială a zonei Dobrogei și Deltei Dunării prin aplicarea SUERD și buna pregătire a prezenței delegației României în vederea Forumului Anual al Dunării din luna noiembrie a acestui an. Reuniunea a fost organizată la sediul și cu sprijinul Rectoratului Universității Maritime Constanța.

Principalii invitați și speakeri au fost: din partea Ambasadei Norvegiei, E.S. Consulul Onorific Laurențiu LAZĂR; din partea Comisiei de Afaceri Europene a Senatului României, Senator Octavian MOTOC; din partea Camerei Deputaților, Dl Mihai TARARACHE, Deputat pentru județul Constanța;  Președintele Autorității Naționale pentru Turism, Dna Anca PAVEL-NEDEA; Coordonatorul Punctului de Contact SUERD din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Dr. Octavian ȘERBAN, Consilier Personal al Ministrului; Directorul Direcției Turism din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Dl Mihai ANDRA; Prorectorul Universității Maritime din Constanța, Dl Dr. Gabriel RAICU; din partea Municipiului Constanța, Consilierul Municipal Aurelian MARIN, fost Președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism; din partea Asociației Comunelor din România, Dl Șefan ILIE, Primarul Comunei Luncavița – județul Tulcea; din partea Universității Danubius din Galați – membră Danubius Academic Consortium (DAC), Conf. univ. dr. Mariana TRANDAFIR; Av. Dumitru BĂDRĂGAN.

În cadrul lucrărilor, prin consens au fost adoptate următoarele propuneri și recomandări spre a fi transmise în atenția Cancelariei Primului Ministru, considerate esențiale pentru o îmbunătățire decisivă a procesului de realizare a proiectelor cu valoare adăugată dunăreană și pentru atragerea de investiții consistente către zona de confluență dintre Dunăre și Marea Neagră:

1. Continuarea seriei de consultări în cadrul unei caravane ce va fi itinerată și în celelalte regiuni de dezvoltare ale României, cu sprijinul Autorității Naționale pentru Turism și a unor parteneri ai acestei instituții;
2. La propunerea specială a Dlui Deputat Mihai Tararache, realizarea unei întrevederi la cel mai înalt nivel guvernamental cu factorii de decizie asupra SUERD pentru dinamizarea procesului și prezentarea proiectelor semnificative majore pe care Guvernul României să le susțină în cadrul Forumului Anual al Dunării de la Bratislava;
3. Susținerea viguroasă a propunerii de proiect a Ministerului Fondurilor Europene, în asociere cu CLDR România, în cadrul Comisiei Mixte Guvernamentale România – Landul Baden Wurttemberg în scopul activării Comunității de Practici Dunărene în favoarea Inovării prin promovarea Managementului Cunoașterii în cadrul administrației publice centrale și locale, propunere deja inclusă pe agenda viitoarei întâlniri de la Karlsruhe a acestei comisii;
4. Articularea unui parteneriat instituțional cu Ministerul Educației pentru realizarea unei vaste campanii de promovare și informare a Strategiei Dunării în rândul tinerei generații, în unitățile școlare, universitățile și centrele de cercetare motivate să participe pe viitor la realizarea de proiecte inovative în Regiunea Dunării;
5. Acordarea unui sprijin mai hotărât atât de către partea guvernamentală, cât și de către societatea civilă pentru declanșarea mega-proiectelor agreeate de Uniunea Europeană legate de biodiversitatea Deltei Dunării – DANUBIUS RI – și de aplicarea Master-Planului Deltei Dunării prin fondurile speciale dedicate acestei zone;
6. Constituirea unui laborator de proiecte și soluții, care să activeze propriul portal inter-conectat cu Comunitatea de Practici amintită, cu Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni și cu alte portaluri europene, prin coagularea cooperării între CLDR România și Universitatea Maritimă Constanța care să sprijine în acest fel comunitățile locale și județene în vederea elaborării și depunerii de proiecte cu impact dunărean în cadrul diverselor programe de finanțare precum cele susținute prin Fondurile Structurale interne, CBC România-Bulgaria, CBC Marea Neagră, Fondul European de Investiții Strategice și Programul de Asistență Financiară al Regatului Norvegiei;
7. Solicitarea unui sprijin mai clar din partea Guvernului României, în special din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, pentru creșterea relevantă a numărului de membri instituționali ai CLDR în scopul sporirii reprezentativității acestei organizații-umbrelă și de lobby inter-instituțional în relația cu principalii decidenți și parteneri europeni.

La final, delegații la reuniune au convenit să distribuie și să promoveze cât mai larg aceste propuneri și sugestii pentru a se putea realiza un proces de cooperare și implementare mult mai consistent, mai ritmic și mai transparent în etapa imediat următoare.

Spre edificare, la acest document atașăm lista proiectelor majore previzionate pe care Asociația CLDR le susține, împreună cu partenerii săi instituționali din România și Baden Wurttemberg, pe lângă principalii decidenți români și la nivel european.