Relansarea economică și socială a României prin Strategia Dunării

Relansarea economică și socială a României prin întărirea parteneriatelor și fructificarea oportunităților în contextul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

În pofida faptului că Uniunea Europeană traversează, din punct de vedere politic și instituțional, o perioadă de frământări și reevaluări profunde, rolul cooperării teritoriale în cele 4 macro-regiuni pilot, în special în cea dunăreană, căreia aparține România – prin toate cele 41 de județe eligibile pentru finanțare -, devine tot mai important tocmai pentru contracararea anumitor provocări sau amenințări globale. De aceea, nu doar prin perspectiva importantelor finanțări ce merită absorbite, îndeosebi utilizând și pârghiile Fondului European pentru Investiții Strategice (EFSI), ci și prin urgența Renașterii Industriale a Uniunii Europene prin inovare integrală, utilizarea în mod inteligent și eficient a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) reprezintă o oportunitate absolut necesar de valorizat în perioada imediat următoare. Astfel, în calitatea sa de reprezentant al Consiliului Orașelor și Regiunii Dunării (CoDCR), a Platformei Urbane a Regiunii Dunărea (UPDR) și al Danubius Academic Consortium (DAC) în România, Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), în principal cu amabilul sprijin al Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Economiei, precum și al Academiei Române, a organizat Conferința-Dezbatere sub genericul ”Șansa relansării social-economice a României prin aplicarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării” – București, 9 iunie 2016, desfășurată sub auspiciile și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, spre o mai riguroasă și transparentă pregătire a prezenței României la viitorul Forum Anual SUERD, plasat sub Președinția Slovaciei (Bratislava, 3-4 noiembrie 2016).

Ca Invitat de Onoare la eveniment, a luat parte Adjunctul Ambasadorului Austriei – stat co-fondator, alături de România, al Strategiei Dunării – Dl Benedikt SAUPE. Dintre ceilalți invitați-speakeri prezenți menționăm: din partea Băncii Europene de Investiții, Dl Emmanuel MOREL; din partea Academiei Române – Dl Academician Nicolae PANIN și Dna Director General Manuela SIDOROFF; din partea Autorității Naționale pentru Turism, Dna Președinte Anca PAVEL-NEDEA; din partea Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic, Dl Secretar de Stat Mihai Mihai LISEȚCHI ; din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, Dr. Teofil GHERCĂ, Coordonatorul Ariei Prioritare SUERD Turism-Cultură; din partea Biroului Coordonatorului Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe, Dna Oana NAPOTNIK; din partea Ministerului Economiei, Dl Cristian MATEESCU, Coordonatorul Comisiei Guvernamentale România-Baden Wurttemberg; din partea Ministerului Mediului, Dr. Mădălina COZMA, Programul Life+. Amfitrionul și moderatorul reuniunii a fost Consilierul Personal al Ministrului Fondurilor Europene, Dr. Octavian ȘERBAN.

În urma dezbaterii și a evaluării chestionarelor distribuite participanților, au fost detașate următoarele recomandări și concluzii privind dinamizarea procesului de implementare a proiectelor dunărene în România:

  1. După modelul majoritar din celelalte State Membre SUERD, co-tutelarea coordonării naționale a procesului de implementare, în parteneriat de către MAE și MFE
  2. Modificarea tipului de coordonare pe orizontală de tip colaborativ cu o coordonare mai riguros ierarhizată cu sarcini și răspunderi, trasate de Cancelaria Primului Ministru
  3. Lansarea procesului de consultatare cu principalii stakeholderi, în special din rândul partenerilor sociali și ai mediului de afaceri
  4. Convocarea urgentă a Forumului Național SUERD, care nu a mai fost convocat, potrivit legii,  în ultimii trei ani
  5. Stabilirea unui set de recomandări pentru toți beneficiarii publici și privați care doresc să depună proiecte cu „valoare adăugată dunăreană”, precum și extinderea eligibilității și către alte tipuri de entități în afara primăriilor și CJ-urilor.
  6. Conform recomandărilor specifice din partea CoDCR, activarea și stabilirea atribuțiilor Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni, așa cum a fost deja exprimată și în scrisoarea de susținere a Vice-Prim-Ministrului Vasile DÎNCU.
  7. Formarea și abilitarea în cadrul ministerelor a unor echipe speciale de 3-4 persoane experte în SUERD, care să fie răspunzătoare de implicarea în proiectele transfrontaliere și transnaționale care vizează relansarea Macroregiunii Dunării
  8. Alocarea unui fond special pentru promovarea oportunităților de finanțare SUERD – prin organizarea unui Road-Show sau ciclu de consfătuiri și consultări regionale, inclusiv prin implicarea Băncii de Stat EximBank drept bancă de promovare – dezvoltare
  9. Consultarea cu reprezentanții BEI și europarlamentarii români implicați asupra modului de utilizare și a lobby-ului inter-instituțional necesar folosirii European Fund for Strategic Investment (EFSI) pentru proiecte cu impact dunărean prin PPP-uri, atragerea fondurilor de investiții private pentru co-finanțare și a altor organisme cu rol în coordonarea economică.
  10. Punerea în aplicare a recomandării Forumului Inovării Integrale Dunăre-Marea Neagră, organizat cu sprijinul Senatului României, privind crearea Comunității de Practici în favoarea Inovării Integrale și a unui ”open space” dedicat, care să fie interconenctat cu noua platformă Euro-Access Danube Region.

DAC

Menționăm că la lucrări au luat parte 75 de delegați și reprezentanți ai principalelor instituții naționale și comunități dunărene, din rândul cărora exemplificăm: Cancelaria Primului Ministru; Ministerul Educației; Agenția Națională pentru Romi; Primăria Municipiului București; CJ MEHEDINȚI; CJ ILFOV; Camera de Comerț și Industrie a României; Uniunea Profesiilor Liberale din România; Institutul Geologic al României; Acțiunea Ecologică Română – Craiova; Zona Metropolitană și Primăria Municipiului Constanța; Primăria Năvodari; Parcul Industrial Galați, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism; Institutul Național de Mecatronică; Fundația Universitară a Mării Negre a Academiei Române; Universitatea Maritimă din Constanța; Universitatea Spiru Haret; Asociația PartNET; Asociația CINAQ; Asociația Casa Educației – Municipiul Reghin; Federația Agricultorilor ”Fermierul”, etc. Asociația Generală a Consultanților Agricoli din România; etc.

În partea a doua a dimineții a avut loc prezentarea proiectului de succes intitulat ”Danube EcoTourism – Ecoturimul transfrontalier în Regiunea Dunării”, finalizat recent în carrul Programului START, de către un consorțiu format din Asociația pentru Dezvoltarea Turismului de Sănătate și Social (România), Autoritatea Națională pentru Turism (România), Asociația Authentic Bulgaria și Agenția pentru Dezvoltare Regională Serbia de Est. De asemenea,  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism a prezentat audienței schema națională de certificare a destinațiilor de ecoturism din România, iar în context, au fost evocate alte oportunități de finanțare și idei de proiecte pentru o dezvoltare realistă și pe termen lung a ecoturismului dunărean în România.

Evenimentul a fost reflectat mediat de Radio România Actualități, Agenția Națională de Presă AGERPRES și Canalul TVH.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH, Opinia Națională. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, 24PH.ro, Curierul de Dobrogea, SmartFinancial.ro, PRwave.ro, BrandInfo.ro, „Buletin Dunărean”.

Pentru conformitate,
SecretariatuL CLDR
București, 10 iunie 2016