Selecția și formarea Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni

4

Selecția și formarea Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni

~ INVITAȚIE ~

Prin Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), la care România este parte în mod oficial prin Tratatul Consiliului UE adoptat în iunie 2011, atât sectorul public, cât și mediul privat dispun în prezent de un cadru instituțional și juridic bine articulat, de un plan de acțiuni concrete, cât și de fonduri substanțiale, nu doar prin Programul Transnațional ”Dunărea”, ci și prin COSME, ERASMUS+, Acțiuni Urbane Inovative sau Fondul European pentru Investiții Strategice. Cu toate acestea, pentru ca primăriile împreună cu partenerii din mediul academic și zona de business să poată fi atrase în mod coerent și cu beneficii clare, este necesară o mult mai bună explicare și înțelegere a oportunităților furnizate prin SUERD, cât și a noului stil de lucru care se impune la nivel macro-regional prin cooperare teritorială intensificată.

În acest sens, Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR) a decis prin Declarația Oficială de la Ulm (octombrie 2015) să recomande în mod expres înființarea poziției de ”Ofițer Dunărean” în toate primăriile și instituțiile publice partenere, co-interesate să participe și beneficieze de programele de finanțare puse la dispoziție, ca șansă a relansării industriale la nivel național și macro-regional.

Ofițerii Dunăreni vor fi selectați din rândul funcționarilor publici, cercetătorilor, experților, consultanților și managerilor care vor putea inter-comunica în mod direct cu principalii factori de decizie SUERD la nivel european și național: Președinția SUERD și CoDCR, ce va și deținută de Slovacia, respectiv Bratislava; Comisia Europeană – DG REGIO; Punctul de Contact SUERD de la Bruxelles; Coordonatorii celor 11 Arii Prioritare SUERD, precum și ale Grupurilor de Lucru ARGE Donau; Coordonatorii Naționali SUERD; Danubius Academic Consortium (DAC – Baden Wurttemberg); Danube Civil Society Forum și Secretariatul CLDR România, care poate asigura gestionarea Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni, în special prin bunele raporturi de comunicare și lobby cu Platforma Urbană a Regiunii Dunării (Viena), Comitetul Executiv CoDCR și Coordonatorul European SUERD din parte Comisiei Europene.

Drept o continuare îmbunătățită a formelor de pregătire anterioare, CLDR România, Academia Română, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), precum și unversitățile membre ale Centrului Dunărean de Cooperare Inter-Academică, în parteneriat și cu amabilul sprijin al Institutului de Studii Populare, au decis să organizeze ediția a II-a a Academiei Tinerilor Lideri Dunăreni, proiect lansat la sediul Senatului României în septembrie 2015, la București – Sala de Conferințe a Institutului de Studii Populare (”Blocul Diplomatic” – Str. Alecu Russo nr. 13-19), în perioada 29-30 ianuarie 2016.

Agenda Evenimentului

Sesiunea este prefațată de următoarele personalități: Răzvan ORĂȘANU – Directorul Executiv al Institutului de Studii Populare, Acad. Alexandru T. BOGDAN – Centrul de Biodiversitate al Academiei Române, Senator Octavian MOTOC – Comisia de Afaceri Europene a Senatului Romaniei, Senator Prof. Dorin DOBRA – Universitatea Babeș Bolyai și Ambasador Silvia DAVIDOIU – Coordonatorul Național al Strategiei Dunării – Ministerul Afacerilor Externe.

Ca invitați speciali și speakeri menționăm reprezentanții principalelor instituții și organizații de resort: Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), Platforma Urbană a Regiunii Dunării, Biroul Coordonatorului Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe, Danubius Academic Consortium (DAC), Academia Română, Asociația Municipiilor din România, Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE), precum și, ca traineri: Dr. Costin LIANU, reprezentantul Centrului Pro Business – Universitatea Spiru Haret/Consiliul de Export; Dr. Octavian ȘERBAN, Președintele Knowledge Management Institute/Knomacons; Dr. Georgeta GHEȚE-DĂNĂU, Președintele Asociației Profesionale a Formării în Administrația Publică Locală (CINAQ), Sever AVRAM, Președinte Executiv CLDR România /Coordonator General CIO-SUERD.

Principalele linii de formare și competențe:

  • Prezentarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și a structurii instituționale și decizionale SUERD – adaptarea conform schimbărilor în mers, în special revizuirii SUERD în curs, cu accent pe rolul de interacțiune al autorităților publice locale și al birourilor dunărene din cadrul universităților partenere.
  • Modalitățile de inter-comunicare, proces de relații publice și lobby instituțional în cadrul procesului de implementare.
  • Formarea consorțiilor de parteneri, managementul de proiect și sprijinirea proceselor regionale de inovare SMART.
  • Utilizarea eficientă a activității clusterelor și alianțelor antreprenoriale pentru creșterea participării comunităților și asigurarea sprijinului cetățenilor în procesul de dezvoltare durabilă și de inovare locală și regională.

Diploma de Absolvire va fi eliberată în co-tutelă de Departamentul de Formare din cadrul CLDR România, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), în parteneriat cu Academia Română – Centrul de Biodiversitate și cu Institutul de Studii Populare, și va fi însoțită de o Anexă pentru detalierea competențelor acumulate în cursul sesiunii de leadership. Absolvenții vor fi cooptați în cadrul Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni și aceasta le va conferi prioritate în implicarea în consorții, inițiative și proiecte cu impact macro-regional, îi va conecta la informațiile, oportunitățile și resursele de finanțare decise la nivel european și îi va menține activi în procesul de formare și implementare al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în România.

Programul se va desfășura în limba română, cu posibilitate de traducere în limba engleză, pentru cursanții din alte țări dunărene, și se adresează, în principal, participanților cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani, din domenii precum comunicare-relații publice, studii europene-relații internaționale, științe economice-juridice, studii politico-administrative, științele mediului, ș.a. Vor fi invitați să ia parte și cursanți din alte țări dunărene, în special din Bulgaria, Serbia și Republica Moldova.

Participanților li se asigură:

  • mapa cu materiale bibliografice, în format scris și în format electronic;
  • posibilitatea înscrierii în baza de date a Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni, cu posibilitatea primirii unei Scrisori de Recomandare în vederea angajării;
  • informare promptă cu privire la oportunitățile, evenimentele și reuniunile sub egida Strategiei Dunării, CoDCR și DAC;
  • catering în cele două zile de curs;
  • Diploma de Absolvire și Anexa privind competențele acumulate.

Contribuția bănească pentru participarea la curs este în valoare de 445 lei / participant, pentru cei care se înscriu până cel târziu în data de 21 decembrie 2015 (”early bird”), respectiv 565 lei / participant, pentru cei care se înscriu în perioada 22.12.2015 – 22.01.2016. Înscrierile se fac conform principiului „Primul venit – primul servit”, în limita locurilor disponibile, până cel târziu în data de 22 ianuarie 2016.

FORMULAR de ÎNSCRIERE

Pentru detalii suplimentare, va rugam sa contactati Secretariatul Tehnic prin e-mail: asociatiacldr@gmail.com sau telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.

Parteneri Media Asociati: Agentia Nationala de Presa AGERPRES si TVH. Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicatii Mobile, SmartFinancial.ro, ClubAfaceri.ro, BrandInfo.ro,  PRwave.ro,  ComunicateMedia.ro, Tribuna Economica, ”Buletin Dunarean”.

Pentru conformitate,

Asociația CLDR România

Institutul de Studii Populare