Argument
Urmare a concluziilor și recomandărilor reieșite în cadrul dezbaterii asupra conjugării unei mai bune cooperării între CLDR și partenerii săi în domeniul consultanței / proiectelor cu finanțare europeană, s-a decis constituirea în mod constructiv și cât mai transparent a Platformei de Cunoaștere și Inovare ”SMART Innovative Learning Hub”.

Modelul de bune practici propus pleacă de la buna cooperare cu centrele și institutele de cercetare din cadrul Academiei Române – INCE și se focalizează pe conturarea unei platforme de guvernanță participativă a sectorului bioeconomiei după modelul Platformei Bio Step, coordonată de Institutul Ecologic din Germania.

Obiectivul principal urmărit vizează următoarele componente:

 • reunirea energiilor și forțelor active din cele patru sectoare care trebuie să coopereze după modelul quadruple helix (autorități locale, mediul de afaceri, universitar și de consultanță, cercetare-inovare și societatea civilă)
 • strângerea colaborării și consultării reciproce în cadrul Grupurilor de Lucru și al inițiativelor pentru formarea de consorții parteneriale în vederea depunerii de cereri de finanțare pentru proiecte de anvergură
 • creșterea gradului de profesionalizare conform unor criterii și standarde asumate în comun pentru a permite o creștere substanțială a gradului de eligibilitate al partenerilor conform ghidajului furnizat de consultanții și partenerii actuali și viitori ai CLDR

În acest sens, pentru a combate dispersarea eforturilor și absența posibilității de a acoperi cheltuielile modeste, dar inevitabile, privind depunerea unor cereri de finanțare europeană sau internaționale complexe, membrii instituționali ai Hub-ului vor fi chemați să contribuie în mod solidar și proporțional la constituirea fondului comun privind pregătirea și depunerea proiectelor Hub-ului.

Partener al SMART Innovative Learning Hub al CLDR România /
Suporter al Rețelei Naționale a Comisarilor Dunăreni
~ Pachet de Beneficii ~

 1. cooptare în toate proiectele cu finanțare UE sau internațională care se adaptează la condițiile de eligibilitate sau de asociere ca stakeholder în proiectele respective
 2. acces privilegiat la informații proaspete din surse certe care să permită pregătirea timpurie a cererii de finanțare
 3. identificarea partenerilor instituționali favoriți, cu cele mai mari șanse de succes, care să conducă la formarea consorțiilor adecvate și la depunerea în timp util la liniile mari de finanțare ce sunt deschise sau vor fi deschise în cursul anului 2018
 4. asigurarea unei vizibilități sporite și promovări a brandului organizației, în context național, dunărean și european, atât prin siteurile www.cldr.ro, www.cinaq.org și www.houseofeurope.ro, cât și prin social media și cu concursul Partenerilor Media: AGERPRES, CaleaEuropeana.ro, Finantare.ro, Juridice.ro, TVH
 5. oferirea participării în regim de gratuitate sau preferențial la toate conferințele, seminariile și evenimentele publice organizate în principal de CLDR și de partenerii acesteia: CoDCR, Academia Română, URBASOFIA, Knowledge Management Institute/Knomacons, Asociația CINAQ, Asociația Româna de Smart City și Mobilitate, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Social și de Sănătate.
 6. furnizarea de oportunități profesionale, de formare si de asociere, în legătură cu Rețeaua Comisarilor Dunăreni și cu Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD)
 7. consiliere personalizată și lobby instituțional în relația cu instituțiile și organizațiile principale, în special UE, care activează în domeniile bioeconomiei, dezvoltării durabile, inovării și bunei guvernanțe

 

Reuniunea de lansare a

SMART Innovative Learning Hub

 

Casa Academiei Romane,

2 februarie 2018 (orele 10.00-12.30)

 

 

Coordonarea Platformei
Președinte Onorific: Dr. Grigore BABOIANU – Membru Onorific ”Danube Parks” – Rețeaua Ariilor Protejate (Austria), fost Guvernator al Rezervației Deltei Dunării

 • Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene în planificare urbană
 • Jamil BENABDALLAH – Președintele Asociației pentru Dezvoltarea Turismului Social și de Sănătate
 • Dr. Octavian ȘERBAN, KMC – Knowledge Management Institute Romania/Knomacons
 • Lector univ. dr. Gabriela DAVID – UVVG/CIO-SUERD
 • Dr. Georgeta GHEȚE DĂNĂU – Președintele Asociației CINAQ
 • Prof. Teclu CODREȘI – Președintele Fundației Acțiunea Ecologică Română
 • Sever AVRAM – Președinte Executiv, CLDR România
 • Sandu ZAMFIRESCU – Secretar General, EUROLINK-Casa Europei

Pentru informații suplimentare, cei interesați sunt rugați să contacteze Secretariatul CLDR.


Comunicat de Presă:

Hub-ul ”SMART Innovative Learning” a demarat în favoarea creșterii accesului României la programele complexe UE