Tag Archives: Buletin Dunarean

16iul./20

BULETIN DUNĂREAN (15 iulie 2020)

Demararea proiectului transnațional AGORA – iulie 2020

În cadrul Programului Transnațional ”Dunărea”, axa 4.1 ”Îmbunătățirea capacităților instituționale pentru a face față provocărilor societale majore”, Asociația CLDR România a fost cooptată ca Partener Asociat în cadrul proiectului AGORA (Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets), al cărui coordonator este Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Amintim că furnizorul de consultanță al proiectului este compania parteneră CLDR, URBASOFIA, condusă de Dr. Urb. Ing. Pietro ELISEI.

Prin proiect se intenționează realizarea unei platforme transnaționale în scopul standardizării politicilor publice și a bunei guvernanțe în macro-regiunea Dunării, din care face parte și România.

Lansarea celei de-a doua serii de formare online pentru Coach în nutriție sănătoasă

Sub egida maestrului IOAN, fondatorul noii construcții intitulate generic ”Academia Integrativă”, în urma succesului repurtat în urma primei ediții, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart”, proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012), a lansat înscrierile pentru cea de-a doua serie a cursului ”Coach pentru nutriție sănătoasă. Bazele condimentării creatoare”.

Participanții au ocazia specială de a adopta un program de nutriție sănătoasă prin intermediul condimentării integrative și a dobândi competențe și abilități practice privind aplicarea procedurilor referitoare la ceaiurile integrative, la soluțiile cu sare de la Marea Moartă și la programul de alimentație și revitalizare pe baza coaching-ului integrativ.

Informații și înscrieri: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/cursuri-in-parteneriat/

Constituirea Clusterului Național de Bioeconomie Circulară

În cursul lunii iulie 2020, au continuat eforturile de coagulare a celui dintâi Cluster Național de Bioeconomie Circulară, care se bucură deja de sprijinul mai multe firme și centre de cercetare din țară, inclusiv din partea Academiei Române și IRCEM, care se află în curs de a finaliza strategia națională în domeniu.

Obiectivul central urmărit este oferirea de servicii membrilor privind în special accesarea fondurilor europene în domeniu, servicii coerente și cu eforturi financiare cât mai mici de marketing, promovare, branding și networking.

O lansare oficială este previzionată în cursul lunii septembrie 2020. Pentru informații suplimentare: ciosuerd@gmail.com

Noi perspective privind sporirea atractivității turistice și atragerea vizitatorilor străini

Recent, a avut loc agrearea Acordului de Parteneriat între Primăria Municipiului Sibiu și Fundația EUROLINK-Casa Europei privind organizarea Sesiunii de Informare și Training, cu sprijinul Reprezentanței Dunăre-Marea Neagră a Centrului Internațional de Excelență a Destinațiilor (CED, Montreal), destinată ridicării standardelor de excelență ale destinațiilor de ospitalitate turistică (OMD) și perfecționării managementului integrat al organizațiilor de profil. Pentru informații suplimentare: centrulnegresco@gmail.com

Soluții practice de reinventare – reconversie profesională în cele mai solicitate domenii prin CIO-SUERD ”Jean Bart”

În cadrul Centrului ”Student Support Mentors” ce reprezintă un accelerator al carierei pentru elevi, absolvenți și studenți, bazat pe metoda mentoratului, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” – proiect fondat în parteneriat cu Academia Română în anul 2012 – informează asupra lansării Taberei Estivale de Studii Aplicative (iulie-septembrie 2020).

Gândită după modelul de bune practici inițiat de decidenții din sistemul educațional francez, acest proiect are în vedere împrospătarea cunoștințelor și mai buna pregătire a următorilor pași în carieră de după vacanța de vară din acest an. Proiectul se va derula, în principal, prin următoarele cicluri de cursuri în sprijinul susținerii diverselor examene și atestării competențelor individuale:

  • Cultură cinematografică și literatură beletristică – destinat în special celor care susțin admiterea la universitățile de teatru și film (sesiunea de deschidere a avut loc în data de 8 iulie 2020)
  • Sesiuni interactive pentru competențe lingvistice și de conversație practică, după modelul British Council, pentru diverse tipuri de cerințe, pentru limbile franceză, spaniolă, italiană și engleză
  • Sesiuni interactive ”Limba română pentru cetățeni străini”

În plus, Centrul mai oferă, în mod original, și alte sesiuni dedicate perfecționării abilităților prin mentorat față în față, coaching de carieră, networking, managementul succesului academic, etc.

În acest sens, sesiunile interactive vor include, totodată: trucuri și stratageme pentru susținerea unui interviu de succes, întărirea inteligenței emoționale și sociale în scopul promovării brandului personal, stăpânirea tehnicilor-cheie a managementului timpului și stresului, public speaking pentru prezentarea proiectului de interes personal, eficiență în comunicare și prevenirea conflictelor în cadrul negocierilor legate de carieră, modalități de bază pentru focalizarea pe maximizarea rezultatelor pregătirii profesionale.

Opțional, sesiunile se organizează fie live, cu prezență fizică, cu sprijinul și la sediul Facultății de Drept a Universității Hyperion, cât și, mai ales pentru partea de consiliere, în sistem online, prin platforma electronică CIO-SUERD (de tip Moodle).

Din acest moment, înscrierile sunt deschise, iar acestea se pot realiza după consultarea websiteului și completarea formularului online: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/student-support-mentors/

05mart./19

Buletin Dunărean – martie 2019

SUMAR:

Acțiuni, inițiative și evenimente CLDR

  • Expert European în studii și strategii inter-disciplinare
  • Consultare publică cu ocazia marcării Zilei Maritime Europene în România
  • Accentul pe proiecte și afaceri în context macro-regional – șansa unei cariere profesionale și a succesului antreprenorial
  • Implicarea CLDR și Hub-ului Macroregional Dunăre-Marea Neagră în cadrul Forumului Anual al Dunării organizat de Comisia Europeană și Ministerul Afacerilor Externe al României

Linii de finanțări europene deschise

Participări la evenimente și competiții europene

Link web: Buletin Dunarean

Continue reading
10ian./19

Buletin Dunărean – ianuarie 2019 – Acțiuni, inițiative și evenimente CLDR

Fondarea oficială a Hub-ului Macroregional Dunărean – Constanța, 1-2 februarie 2019

În urma discuțiilor care au avut loc cu ocazia Forumului Național SUERD (5-6 noiembrie 2018), între conducerea Asociației CLDR și cea a CLUJ IT Cluster din care fac parte și autoritățile județene și locale ale administrației publice, a fost luată decizia organizării unei sesiuni de lucru privind fondarea Hub-ului Macroregional Dunărean. Acesta se va constitui conform ”Principiului Quadruple Helix” bazat pe cooperarea cât mai strânsă între comunitățile locale, mediul academic și de cercetare/inovare, sectorul de business și organizațiile relevante ale societății civile, în scopul realizării inovării la nivelul nu doar al României, ci a întregii macroregiuni dunărene.

Continue reading
15mai/18

Buletin Dunarean – mai 2018

”Buletin Dunărean”, editat de CLDR în parteneriat cu CIO-SUERD, reprezintă primul proiect media în domeniul problemelor şi eforturilor relansării economice şi sociale a macro-regiunii celor 14 state aderente la SUERD în tentativa de a sprijini construirea de coaliţii şi consorţii de project management active, durabile şi eficiente.

Continue reading

16ian./18

Buletin Dunărean – ianuarie 2018

”Buletin Dunărean”, editat de CLDR în parteneriat cu CIO-SUERD, reprezintă primul proiect media în domeniul problemelor şi eforturilor relansării economice şi sociale a macro-regiunii celor 14 state aderente la SUERD în tentativa de a sprijini construirea de coaliţii şi consorţii de project management active, durabile şi eficiente.

 

Noi parteneriate în pregătirea Președinției românești a Strategiei Dunării
În cursul lunii decembrie 2017, au fost încheiate și lansate două noi parteneriate instituționale ale Asociației CLDR România: cel dintâi, cu Agenția de Dezvoltare și Inovare Urbană ”URBASOFIA”, iar cel de-al doilea, cu Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate. Împreună cu aceste entități a și fost organizată o dezbatere tematică asupra inter-conectării dintre conceptul de ”Smart City” și transpunerea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) în România. La acest eveniment a participat și Înaltul Reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, Coordonator Național SUERD, Dl Secretar de Stat Cristian WINZER, care a făcut public în cadrul mesajului său preluarea de către România, în anul 2019, a Președinției SUERD și organizarea Forumului Anual SUERD.

În acest context, CLDR a și transmis către Cabinetul Ministrului Afacerilor Europene trei propuneri de evenimente care să fie organizate și cu sprijinul și participarea membrilor instituționali CLDR.


Ghid practic privind oportunitățile de finanțare în domeniul bioeconomiei, biodiversității și al dezvoltării durabile
Cu ocazia marcării a cinci ani de la fondarea Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean BART” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), în data de 8 decembrie 2017, a fost lansat, la Muzeul Național Cotroceni, volumul ”Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței”, sub forma unui ghid pentru specialiști și manageri în bioeconomie, biodiversitate și dezvoltare durabilă, realizat de Președintele Executiv CLDR, Prof. Sever AVRAM și având ca referenți științifici pe Dna Lector univ. dr. Gabriela DAVID și pe Dna Cercetător Drd. Ioana Gabriela COSMA (INCE – Academia Română).

Instituțiile sau persoanele interesate pot comanda volumul, editat cu sprijinul Editurii Aureo din Oradea, la adresa secretariat@cldr.ro


Perspective de bun augur privind cooperarea mediteranean-dunăreană
În urma Misiunii CLDR desfășurate cu succes în Provincia Matera (Italia), care va deveni în 2019 Capitala Culturală Europeană, Secretariatul Tehnic CLDR a demarat procesul de susținere a trei inițiative importante referitoare la promovarea cooperării cu instituții partenere din Italia, în contextul sprijinirii procesului de interconectare macro-regională între Regiunea Dunării și Regiunea Ionico-Adriatică: crearea unui Consulat Onorific al României cu sediul în Regiunea Basilicata; inițierea unei cooperări pe tărâm științific și educțional, în special în domeniul studiilor doctorale și post-doctorale, prin cooperare cu importanți parteneri și reprezentanți ai mediului academic și de afaceri din Regiunea Puglia; avansarea unor proiecte comune cu Provincia Matera în vederea participării la festivalurile internaționale ce vor fi organizate în anul 2019 sub auspiciile devizei ”Matera Mediterrana”, după cum s-a anunțat cu prilejul conferinței organizate de conducerea Provinciei Matera în colaborare cu CLDR România, în noiembrie 2017. Cu sprijinul expertului Comisiei Europene, Dl Pietro ELISEI, se are în vedere și depunerea unor proiecte concrete în perioada imediat următoare.


SMART Innovative Learning Hub – lansare oficială
În parteneriat și cu amabilul sprijin al Academiei Române, precum și al rețelei europene ”Danube Parks” (Austria), CLDR a declanșat pregătirile lansării SMART Innovative Learning Hub, în data de 2 februarie 2018 (ora 10.00), la sediul Casei Academiei Române. Invitați Speciali de Onoare: Dr. Grigore BABOIANU – Membru Onorific ”Danube Parks” – Rețeaua Ariilor Protejate (Austria), fost Guvernator al Rezervației Deltei Dunării și Dl Florin UDREA – Președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.

SMART Innovative Learning Hub este dedicat, în special, promovării inovării prin bioeconomie – ”știința viitorului”, în scopul atragerii de fonduri europene în domeniile securității alimentare, dezvoltării durabile, creșterii albastre, combaterii riscurilor climatice, dezvoltării biotehnologiilor inovative și bunei guvernanțe și managementului invări iînn cadrul conceptului de învățare pe tot parcursul vieții.

În acest sens, CLDR colectează din partea membrilor și partenerilor săi sugestii, propuneri și recomandări privind obiectivele proiectelor complexe ce vor fi avansate direct la Bruxelles, mai ales în cadrul programelor UIA – Urban Innovative Actions și Orizont 2020.

În partea a doua a aceleași zile va avea loc, sub președinția Dlui Primar Viorel IONESCU – Orașul Hârșova, și Adunarea Generală CLDR România care va prezenta un scurt bilanț al activităților desfășurate în cursul anului anterior și va propune strategia pentru anul 2018. Cu această ocazie, va fi prezentat un mesaj pentru noul an din partea Comisarului Șef Dunărean, Dl Peter LANGER, Coordonatorul General al Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR) și va fi invitat, de asemenea, și noul Coordonator Național SUERD din partea Ministerului Afacerilor Externe, Dl Radu GORINCIOI.


Oportunități de finanțare curente
În prezent, este deschisă, în cadrul Programului Operațional Regional, Axa pentru construirea sau dotarea de grădinițe, școli gimnaziale, profesionale etc. la care Departamentul de Proiecte Europene al CLDR poate ajuta prin colaborarea cu rețeaua proprie de experți și consultanți.

Pe de altă parte, în urma deciziei luate în cursul Președinției UE deținută de Estonia, a fost aprobată lansarea celei de-a patra competiții INTERREG EUROPE, în cursul lunii mai 2018. Detalii tehnice suplimentare vor putea fi promovate în scopul depunerii de proiecte potențiale, în urma sesiunii Comitetului de Monitorizare INTERREG EUROPE ce va avea loc la Sofia, în perioada 13-14 martie 2018.


Festivalul Internațional al Dunării 2018
În contextul celebrării Zilei Internaționale a Dunării, în orașele Ulm (Baden Wurttemberg) și Neu-Ulm (Bavaria) va avea loc cea de-a 11-a ediție a Festivalul Internațional al Dunării, în perioada 6-15 iulie 2018. În acest context sunt programate numeroase evenimente muzicale, cu caracter literar, coregrafic, precum și schimburi de experiență în domeniul politic, al societății civile și ale protecției mediului. Participanții înscriși vor oferi o gamă largă de expoziții meșteșugărești, artă culinară, care să pună în evidență diversitatea culturală a zonei dunărene.

11oct./17

Buletin Dunărean – Octombrie 2017

“Buletinul Dunărean”, editat de CLDR în parteneriat cu CIO-SUERD, reprezintă primul proiect media în domeniul problemelor şi eforturilor relansării economice şi sociale a macro-regiunii celor 14 state aderente la SUERD în tentativa de a sprijini construirea de coaliţii şi consorţii de project management active, durabile şi eficiente.

Octombrie 2017

Continue reading