Tag Archives: curs online

Ghidaj strategic și oportunități de finanțare – ”Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City”

~ Anunț de presă ~

Ne face plăcere să vă amintim că, recent, la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în contextul Președinției Strategiei Dunării preluată de România și aplicabilă pe întreg cuprinsul țării, a fost lansat cu succes Manualul ”Attractive Danube” proiect transnațional în cadrul Programului INTERREG, coordonat în România de URBASOFIA prin Dr. Urb. Pietro ELISEI, Expert în planificare și inovare urbană al Comisiei Europene.

Drept urmare, având în vedere și succesul de care s-a bucurat în diverse instituții și locuri precedentul curs de tip post-universitar ”Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City”, organizatorii invită la înscrierea la noua serie pe anul 2019 a acestui program preponderent de ghidaj practic și financiar, coordonat în parteneriat de Agenția URBASOFIA, Departamentul de Training și Consiliere al Asociației ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) și Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Academia Română.

Cursurile se desfășoară online, în perioada lunilor ianuarie-aprilie 2019, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil, incluzând 7 module cu studii de caz și exemple de bune practici. Certificarea se obține în urma unei evaluări finale care constă într-un test scris de evaluare la distanță, furnizat de organizatori.

Cursul se adresează în special următoarelor categorii: arhitecți șefi/funcționari în departamentele de specialitate ale orașelor, municipiilor și județelor; urbaniști; consultanți; planificatori; geodezi; specialiști îmbunătățiri funciare / ingineria mediului; cercetători; masteranzi; doctoranzi.

Printre temele de focalizare ale programului se numără:

  • Importanța Agendei Urbane UE și relevanța sa pentru teritoriul României;
  • Care sunt principalele inițiative UE referitoare la nevoile de dezvoltare ale orașelor în contextul promovării conceptului ”Smart City”
  • – Prezentarea prin studii de caz și proiecte de succes a sistemului de informații SCIS (EU Smart Cities Information System)
  • Principalele oportunități de finanțare și consiliere, în special pentru accesarea viitoarelor programe de finanțare europeană
  • Povești de succes legate de inovarea urbană, în special prin URBACT și UIA

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere de pe pagina www.ciosuerd.houseofeurope.ro, conform principiului „Primul venit-primul servit”. Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Smart City Magazine, TVH. Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Opinia Națională, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Pentru conformitate,

Secretariatul Tehnic CIO-SUERD ”Jean Bart”

15mart./18

Alinierea la standardele UE și internaționale în domeniul dezvoltării și inovării urbane

 ~ Oportunități profesionale prin programul online CIO-SUERD ~

În condițiile în care România se pregătește să preia atât Președinția Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), cât și, în anul 2019, Președinția Consiliului UE, starea planificării, dezvoltării teritoriale și regenerării/inovării urbane în România, se află, per ansamblu, încă într-o mare suferință, în special în câteva mari orașe, datorită neconcordanței sau lipsei de consultare între decidenții din administrația publică și specialiștii din domeniu, precum arhitecți, urbaniști, consultanți, planificatori, cercetători etc.

Continue reading

30aug./17

Formarea experților în gestionarea și valorificarea Programului INTERREG în contextul oportunităților de finanțare SUERD

Noul cadru al Programului INTERREG Europe oferă cooperării macro- și inter-regionale o gamă extrem de largă de oportunități de colaborare și finanțare, încă slab valorificate de către autoritățile publice, mediul de afaceri și agențiile, centrele de cercetare și ONG-urile tematice din România. În plus, prin Programul Operațional Regional, este deschisă acum Axa de finanțare dedicată în mod expres Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), aferentă județelor de pe malul Dunării, cu o estimare totală de 500 milioane euro.

Continue reading

11ian./17

Întărirea expertizei dunărene pentru accesarea oportunităților de finanțare UE

Lansarea cursului post-universitar online

pentru manageri, consultanți și ofițeri SUERD

Întrucât primele zece condiționalități impuse de Comisia Europeană României pentru lansarea noilor Apeluri de Proiecte au fost îndeplinite până la finele anului trecut, Ministerul Fondurilor Europene a apreciat recent că semnalele primite sunt foarte bune și că astfel, în curând, vor putea fi lansate noi apeluri în 2017, pe lângă cele în valoare de 13 miliarde euro deja anunțate oficial. Prin POR, vor putea fi finanțate în mod direct proiecte sub egida Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), cu accent pe infrastructura din județele riverane Dunării, cu o estimare totală a finanțării de 500 milioane euro.

Cum programul online de tip post-universitar pentru Formarea Experților în Managementul Programelor de Finanțare în cadrul SUERD a cunoscut un succes deosebit printre participanții care doresc să acceseze axa SUERD, în special, Departamentul de Training al Asociației Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), asociație membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR-Viena) și a Danubius Academic Consortium (DAC-Baden Wurttemberg), în parteneriat cu Catedra Internațională Onorifică SUERD ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei, membră European Network for Education and training (EUNET) în parteneriat cu Academia Română – Centrul de Biodiversitate, anunță deschiderea înscrierilor pentru o nouă grupă pentru perioada ianuarie-aprilie 2017. Proiectul combină componentele teoretice privind accesarea și implementarea proiectelor cu fonduri UE cu elemente cu pronunțat caracter practic și noutăți utile / studii de caz, incluzând prezentarea oportunităților de finanțare derivate din alte programe complementare precum: Programul Transnațional Dunărea; Fondul pentru Proiecte Strategice Dunărene; axe relevante pentru inovare din cadrul Orizont 2020 etc.

Programul se soldează cu eliberarea Certificatului de Absolvire și Anexei de Studii, înscriindu-se în seria programelor de formare recunoscute la nivel național. De asemenea, absolvenții sunt cooptați în Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni, prin care primesc informații și consiliere privind participarea la proiecte și inițiative dunărene; pot primi Scrisori de Recomandare pentru angajare, colaborare sau participare la parteneriate/proiecte cu caracter național/macro-regional; li se acorda acces privilegiat la evenimentele publice și grupurile de lucru pentru proiectele inițiate de partenerii CIO-SUERD și CLDR.

Lansarea publică pentru cei interesați să participe la acest program va avea loc în data de vineri, 20 ianuarie 2017, la sediul CIO-SUERD – Centrul de Biodiversitate – Casa Academiei Române (Calea 13 Septembrie nr 13, et VII), între orele 11.00-12.00, în preambulul desfășurării Adunării Generale CLDR, la care Invitat Special de Onoare este în acest an Coordonatorul General CoDCR, Dl Peter LANGER. În același context, cele mai dinamice și orientate inovativ-antreprenorial instituții membre, persoane fizice, alți parteneri și suporteri SUERD în România vor fi răsplătiți prin atribuirea Titlului și Diplomei de Excelență ”Campioni Români în Regiunea Dunării”.

Înscrierile se fac conform principiului Primul venit-primul servit până în 20 ianuarie 2017. Detalii suplimentare pot fi consultate pe siteul www.houseofeurope.ro/SUERD/CIO-SUERD.html sau solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: info@houseofeurope.ro ori telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH și Opinia Națională. Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, ClubAfaceri.ro, BrandInfo.ro, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economica, 24pharte.ro, Early Warning Support – “EU-RO Clearing Funds”.

10sept./16

Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței

Managementul Bio-Economiei, Inovării și Guvernanței.

Program postuniversitar online pentru formarea consultanților

în specializările bioeconomiei

Bioeconomia, ca domeniu în Uniunea Europeană, deține deja în prezent o cifră de afaceri de 2,1 trilioane Euro și menține peste 18 milioane de locuri de muncă active. Totodată, în cadrul parteneriatelor public-private privind industriile bio, operatorii din domeniul privat investesc în această etapă peste 2 miliarde Euro în infrastructură-pilot.

Continue reading