Sub egida Comisiei Europene – DG MARE

High Level International Stakeholders Event

”Stimularea cooperării transnaționale prin
Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră”

București, 31 mai 2019

Grație amabilului sprijin al Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României

Organizatori:

Hub Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră,
sub Președinția Cluj IT Cluster

EUROLINK – Casa Europei

Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română

CLDR România

Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), membră CoDCR,
sub Președinția Universității Maritime din Constanța

Partener Instituțional:

Universitatea Maritimă din Constanța

Parteneri Oficiali:

Fundația Hanns Seidel – Romania

Asociația ”Ține de Noi”

Parteneri Media Asociați:

Agenția Națională de Presă AGERPRES, Media TV, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro

Parteneri Media:

Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, PRwave.ro, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”

Parteneri de Promovare:

AntreprenorinRomania.ro, Europolis-Forum.ro


Context

Începând cu anul 2010, în mod treptat, în noul context geo-politic și geo-economic, importanța Bazinului Mării Negre nu a scăzut, însă oportunitățile reale de cooperare economică, mai ales energetică s-au redus, din nefericire, cu consecințe pentru dinamica dezvoltării întregii zone. Totuși, Statul Român a continuat să mențină legături strânse mai ales cu Turcia și Bulgaria, dincolo de neînțelegerile care au apărut periodic, pe diverse chestiuni controversate.

Merită să vedem Regiunea Mării Negre într-o perspectivă extinsă atât ca problematică de soluționat, cât și din unghiul de vedere al șanselor de dialog și cooperare încă insuficient fructificate de decidenții politici și administrativi. Prioritatea centrală s-ar cuveni să fie focalizată pe dezvoltarea sustenabilă și realistă integrată, plecând de la Tratatul UE privind Strategia Regiunii Dunării (SUERD), Carta Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre și Documentul Strategic ”Sinergia Mării Negre”, elaborat încă din 2007, dar care se cere revizuit și revitalizat într-un mod pragmatic și motivant, mai ales pentru stakeholderii economici care nu provin doar din zona geo-economică a litoralului Mării Negre.

Comisia Europeană, prin DG MARE, marchează și în acest an, nu doar în cadrul conferinței centrale de la Lisabona, ci și printr-o serie de peste 100 de evenimente locale, ce se vor desfășura de-a lungul întregii Uniuni Europene. Evenimentul este organizat în cooperare cu Centre Européen Robert Schuman in Scy-Chazelles (Franța), cu sprijinul Programului European ”Europa pentru Cetățeni”

În România, a fost selectat evenimentul internațional ”High Level International Stakeholders Event”, propus de un consorțiu de parteneri, sub genericul ”Boosting transnational cooperation through the Black Sea – Danube Macro-Regional Hub” (”Stimularea cooperării transnaționale prin Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră”), la București, în data de 31 mai 2019.


Ziua Maritimă Europeană în România – Senatul României, 31 mai 2019

Obiectivele principale ale acestui ”High Level Stakeholder Event” sunt destinate să:

 • interconecteze, pe de-o parte, componentele-cheie referitoare la ”Bleu Entrepreneurship, Innovation and Investments” (antreprenoriat, inovare și investiții albastre), așezate la loc de cinste de către Comisia Europeană – DG MARE, iar pe de altă parte, să ofere posibilitatea reactivării/dinamizării unor noi platforme de cooperare în zonă, de furnizare de asistență tehnică privind în special gestionarea protecției mediului și combaterii poluării laolaltă cu noi forme inovative de cooperare cu accent pe politicile maritime UE, pescuit și acvacultură;
 • să fructifice potențialului noului Hub Maco-Regional Dunăre-Marea Neagră, care prin serviciile și parteneriatele activate să ofere soluții și aplicații inovative pentru cele mai variate domenii: comerț, dezvoltare tehnologică, turism, combaterea corupției, dialog intercultural.

Grupuri-țintă:

 • întreprinzători, reprezentanți ai asociațiilor profesionale din domeniile bioeconomie, IT&C, turism
 • cercetători, inovatori
 • lideri și decidenți din cadrul administrațiilor publice centrale și locale și alor instituții publice
 • ONG-uri relevante și reprezentanți ai mediului academic
 • jurnaliști și observatori specializați

Reuniunea este deschisă unor grupuri largi de deținători de interese, experți și specialiști în diverse domenii conexe ”creșterii albastre”, dar și liderilor și decidenților din toate sectoarele de activitate care sprijină inovarea tehnologică și urbană, precum și promovarea unor domenii-cheie precum: conservarea biodiversității, turismul dunărean și maritim, digitalizarea transformativă, acvacultura, pescuitul, etc.

La eveniment sunt așteptați circa 100 participanți din Statele Membre SUERD și ale Bazinului Mării Negre. Toți participanții primesc un kit gratuit oferit prin amabilitatea DG MARE – Comisia Europeană.

Forumul Inovării Integrale Dunăre – Marea Neagră (ediția 2016)

Activități:

Evenimentul include următoarele componente-cheie:

 • Sesiune Practică de Dezbateri și Workshop-uri
 • Prezentarea Planului de Măsuri și Acțiuni ale Hub-ului privind revitalizarea cooperării între Regiunea Dunării și Bazinul Mării Negre
 • Expoziție incluzând cele mai bune practici și povești de succes
 • Networking și Matchmaking pe tot parcursul evenimentului
 • Decernarea Trofeelor și Diplomelor de Excelență „Black Sea -Danubian Social & Economic Innovator”
Trofeul “Black Sea -Danubian Social & Economic Innovator”, realizat de CESIRO SA – Sighișoara

AGENDA previzională

București, 31 mai 2019
09.00-10.00 Sosirea, înregistrarea participanților și primirea kit-urilor cadou din partea Comisiei Europene. Welcome Coffee. Inaugurarea standurilor expoziționale ale evenimentului. Sesiune de Networking & Matchmaking

10.00 – 10.30 Deschiderea Oficială
Mesaje oficiale din partea următoarelor instituții:

 • Comisia Europeană – DG MARE – Director General João AGUIAR MACHADO
 • Forţele Navale Române – Şeful Statului Major – Viceamiral Dr. Alexandru MÎRŞU
 • Ministerul Afacerilor Externe – Secretar de Stat Prof. Melania-Gabriela CIOT
 • Răzvan ORĂȘANU – Președintele Asociației ”Ține de Noi”
 • Prof. Gabriel RAICU – Președintele CLDR România

Amfitrion: Senator Cristian GHICA – Vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Europene – Senatul României

Invitați Speciali:

 • Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene pentru Programele UIA și URBACT, Director & Fondator URBASOFIA
 • E.S. Alexandru BOBE – Consulul Onorific al Republicii Estoniei
 • Gabriela MURGEANU – Director General, Ministerul Transporturilor
 • Andreea SEVERA – Ministerul Fondurilor Europene 
 • Ionuț PURICA – Director Executiv al Centrului de Consiliere Energetică-Ambientală

Moderator: Sever AVRAM – EUROLINK-Casa Europei / Comisar Regional Dunărean

10.30 – 11.30 Ateliere de lucru tematice (partea I):

 • Discutarea Foii de Parcurs / Planului de Acțiuni privind  dezvoltarea durabilă și incluzivă a zonei Dunării fluviale, Portului Constanța și a zonei maritime Constanța
 • Îmbunătățirea politicilor integrate și guvernanței maritime după model UE: sub- regiunea Dunăre-Marea Neagră: energie, transporturi, urbanism, turism, pescuit și acvacultură, protecția mediului, combaterea riscurilor climatice etc .

11.30 – 12.30 Ateliere de lucru tematice (partea II):

 • Programe, surse de finanțare UE și stimulente legislative și economice. Oportunitatea soluțiilor PPP pentru comunități locale și consilii județene, finanțate direct de la Bruxelles. Bune practici: ”CrowdStream” Platform și Programul ”JASPERS”.  
 • Modalitățile de promovare a acvaculturii sustenabile. Perspectivele pescuitului și acvaculturii în Delta Dunării

Adoptarea  Foii de Parcurs / Planului de Acțiuni privind  dezvoltarea durabilă și incluzivă a zonei Dunării fluviale, Portului Constanța și a zonei maritime Constanța, monitorizat și evaluat periodic prin Platforma ”Black Sea – Danube Regional Network for Social and Economic Innovation”

12.30 – 12.45 Lansarea reprezentanței Centrului Internațional de Excelență a Destinațiilor (CED Travel) – Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite (WTOUN) pentru Statele Regiunii Dunării și Mării Negre.

Invitați Speciali: 

– Gheorghe Bogdan TOMOIAGĂ – Secretar de Stat, Ministerul Turismului sau reprezentant
– Dr. Steliana COJOCARIU – Reprezentantul Institutului ”Rutele Culturale Europene” – Consiliul Europei
– Călin ILE – Președintele Federației Industriei Hoteliere din România
– Jamil BENABDALLAH – Consultant în Dezvoltare Turistică
– Traian BĂDULESCU – Președinte Travel Advisor Media

12.45 – 13.15 Ceremonia de Decernare a Trofeelor și Diplomelor de Excelență “Inovare socială și economică în Bazinul Mării Negre – Regiunea Dunării”

13.15 – 14.00 Networking Cocktail. Sesiune de Networking & Matchmaking


PACHETELE de BENEFICII

pentru PARTENERII / SPONSORII OFICIALI

Pachetele de beneficii sunt negociabile, în funcție de interesele specifice de promovare ale companiilor interesate.


Listă previzională selectivă a invitaților

• Liliana LOMBARDI – Consultant / Evaluator MDRAP
• Ovidiu-Marius PORTASE – Fortele Navale Române
• Petre PRISECARU – Institutul de Economie Mondială – Academia Română
• Florin ȘAGHI – Ministerul Afacerilor Externe
• Daniel Filip TANDREU – Secția Economică – Ambasada Germaniei
• Iulian GROPOȘILĂ – Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța
• Elena Emilia MILOIU – WWF
• Nicolae ȚIBRIGAN – Fundația Universitară a Mării Negre
• Teclu CODREȘI – Fundația Acțiunea Ecologică Română
• Andreea SEVERA – Ministerul Fondurilor Europene
• Mihaela PARTECA – Ministerul Turismului
• Alina SAVA – Centrul de Informare Turistică Cernavodă
• Ion SANDU – Societatea Meteorologică Română
• Victor SANDU – Apele Române
• Robert PÎRLEA – Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională
• Laurențiu MIREA – Federația Organizațiilor de Pescari de la Marea Neagră
• Alina NICULESCU – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism
• Romeo ILIE – INCE-Academia Română

Consultare Publică

În vederea unei focalizări cât mai pragmatice și a închegării unui Plan de Acțiune comun privind implicarea tuturor responsabililor și inovatorilor în sens larg din Macro-Regiunea Dunării și Bazinul Mării Negre, organizatorii lansează din acest moment și o Consultare Publică asupra domeniilor de interes care vor face obiectul workshop-urilor, ca de pildă:

– foaia de parcurs strategică asupra energiei marine;
– îmbunătățirea politicilor integrate și guvernanței maritime la nivel UE, inclusiv strategiile de securitate aferente;
– stimulente privind dezvoltarea turismului nautic, costier și ecologic, inclusiv crearea de noi locuri de muncă;
– modalitățile de promovare a acvaculturii sustenabile în zona Litoralului, Deltei, ca și a afluenților Dunării, conform Strategiei de Dezvoltare Sustenabilă a Acvaculturii Europene.

Domenii economice ale companiilor legate de antreprenoriatul și creșterea albastră:

 • transport maritim și fluvial
 • piscicultură
 • energie
 • monitorizare și securitate
 • turism nautic, costier, ecologic etc
 • biodiversitate și mediu, cercetări maritime

De ce este nevoie de un Plan de Acțiune și Măsuri pentru relansarea cooperării transnaționale în Bazinul Mării Negre și zonele adiacente?

 • Statele Membre UE dispun încă din 2006 de Cartea Verde cu privire la politicile maritime UE
 • a fost creeat Observatorul Marin European și Rețeaua de Date care furnizează observații sistematice, interoperatibilitate, acces sporit la date în vederea implementării serviciilor de prognoză și monitorizare
 • în 2018, Comisia Europeană a formulat câteva recomandări strategice pentru componente-cheie precum:
  – navigabilitate competitivă europeană – dezvoltarea unui cadru atractiv și stimularea inclusiv financiară a operatorilor performanți
  – factorul uman – luarea de măsuri privind imaginea transportului maritim și facilitarea carierelor pe termen lung prin clusterele maritime
  – transport maritim mai verde – prevenirea accidentelor, reducerea poluării și reciclarea vaselor prin intermediul ”Greening Transport Package”
  – crearea unui sistem sănătos și sigur – măsurile privind condițiile de securitate, combaterea terorismului, pirateriei, traficului de arme etc.
  – transport maritim pe distanțe scurte și dezvoltarea sistemului portuar – încurajarea conexiunilor de transport maritime și intensificarea schimburilor între mări prin modernizarea și extinderea porturilor și proiectelor de infrastructură
  – inovarea și dezvoltarea tehnologică – stimularea cercetării și inovării prin crearea unui cadru favorabil implementării serviciilor ”e-Maritime” la toate nivelurile

Ce ar trebui să se facă în România?

Sinteza ultimelor consultări a reliefat deja trei teme majore care își așteaptă soluțiile pragmatice, plecând de la cooperarea în domeniul navigabilității și portuar:

 1. Necesitatea urgentă a elaboraării Strategiei Transportului Naval pe Dunăre până la Constanța prin consultarea transparentă a tuturor stakeholderilor
 2. Revizuirea tarifelor practicate în industria de transport maritim și o riguroasă fundamentare a acestora
 3. Sintetizarea situației actuale a transportului pe Dunăre și în Portul Constanța cu introducerea măsurilor de ameliorare ce se impun

Provocarea principală constă în identificarea și stimularea intereselor comune pentru toate categoriile de activități: transportatori, operatori portuari, firme de expediție, sectorul industrial adiacent.

Încheierea de parteneriate strategice la nivel transnațional / macroregional ar merita să reprezinte soluția alternativă care să reconecteze întreaga zonă atât în raport cu cel mai mare port la Marea Neagră – Constanța, la Canalul Dunăre-Marea Neagră, dar și la salba de porturi fluviale încă active sau reactivabile.

Condiții de participare

Înscriere individuală (termen limită 22 mai 2019)

Parteneri Media

Parteneri Media Asociați:
Agenția Națională de Presă AGERPRES, Media TV, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro

Parteneri Media:
Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, PRwave.ro, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”

Parteneri de Promovare:
AntreprenorinRomania.ro, Europolis-Forum.ro


Note preliminare privind Planul de Măsuri și Acțiuni
în dezbatere la Ziua Maritimă Europeană

De ce avem nevoie în România de un plan vizionar de măsuri și acțiuni 
pentru reinventarea regiunii Dunăre – Marea Neagră – Delta Dunării


Informații suplimentare: info@houseofeurope.ro sau asociatiacldr@gmail.com