Formarea experților în gestionarea și valorificarea Programului INTERREG în contextul oportunităților de finanțare SUERD

Noul cadru al Programului INTERREG Europe oferă cooperării macro- și inter-regionale o gamă extrem de largă de oportunități de colaborare și finanțare, încă slab valorificate de către autoritățile publice, mediul de afaceri și agențiile, centrele de cercetare și ONG-urile tematice din România. În plus, prin Programul Operațional Regional, este deschisă acum Axa de finanțare dedicată în mod expres Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), aferentă județelor de pe malul Dunării, cu o estimare totală de 500 milioane euro.

Pe de altă parte, datorită complexității și numărului mai mare de parteneri necesari, în vederea recuperării decalajelor acumulate, se resimte o nevoie sporită de specialiști în formarea parteneriatelor, elaborarea proiectelor, intensificarea cooperării transfrontaliere, dar și între macro-regiunile pilot, chemate să-și transfere bunele practici și să coopereze mult mai intens în cadrul unor noi programe.

În acest scop, începând din acest an universitar, prin Programul Național Comun de Formare inițiat de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) și în parteneriat cu Departamentul de Training al Asociației „Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR), organizatorii oferă noul curs online de tip post-universitar privind Managementul Proiectelor INTERREG și internaționale, cu focalizare pe proiecte sub egida Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), care se va desfășura în perioada lunilor septembrie – decembrie 2017, în co-tutelă și sub înaltul gir al Academiei Române prin Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David DAVIDESCU” din cadrul INCE.

Printre beneficiile speciale pentru absolvenți menționam:

  • primesc Certificat de Absolvire însoțit de o Anexă de Studii;
  • sunt cooptați în Rețeaua Națională a Ofițerilor Dunăreni, creată la inițiativa Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (Viena), care editează online ”Buletinul Dunărean” ce furnizează informații și consiliere privind participarea la proiecte și initiative dunărene;
  • pot primi Scrisori de Recomandare și sunt luați în considerare prioritar în vederea colaborării, participării sau angajării în proiecte cu caracter național/macro-regional;
  • li se acorda acces privilegiat la evenimentele publice și grupurile de lucru pentru proiectele inițiate de partenerii CIO-SUERD și CLDR.

Lansarea va avea loc, în cadrul oficial, la Casa Academiei Române (Sala ”Pierre Werner” – Calea 13 Septembrie nr 13, aripa stângă, parter), vineri – 15 septembrie 2017, în cadrul Incubatorului de Proiecte și Afaceri Europene ”Seed Money Facility 2017”.

Înscrierile se fac conform principiului „Primul venit-primul servit” până în data de 18 septembrie 2017, în baza transmiterii Formularului de Înscriere. Detalii suplimentare pot fi consultate pe siteul www.cldr.ro sau solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: secretariat@cldr.ro ori telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH și Opinia Națională. Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, ClubAfaceri.ro, BrandInfo.ro, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economica, 24pharte.ro, Buletin Dunărean.

Pentru conformitate,
Secretariatul Tehnic CIO-SUERD/CLDR