Prin implicarea în parteneriate și proiecte UE mediul de afaceri din România poate profita de beneficiile noii economii circulare

~ Sumar executiv al Reuniunii ~

În parteneriat și cu amabilul sprijin al Institutului pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan” (IRCEM, Cluj Napoca), reprezentant al Comisiei Europene – DG Mediu în România pentru Strategia de Economie Circulară, în data de 11 octombrie 2019, găzduită de Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” la Casa Academiei Române, s-a desfășurat ”Bursa ideilor, proiectelor de investiții și parteneriatelor inovative și sustenabile”, în scopul accelerării adaptării și aplicării în practică a noilor reglementări și tendințe UE referitoare la Economia Circulară Sustenabilă. Consorțiul Organizatoric a fost format din Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) și Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD). Parteneri de Cunoaștere: IRCEM; Academia Română – INCE – Centrul de Biodiversitate ”Acad. David Davidescu”; Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”; Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM); Asociația ”Ține de noi”; URBASOFIA.

Ca Stat Membru UE, România are de finalizat o strategie realistică și pragmatică la nivel național, îndeosebi în contextul faptului că, până în iulie 2020, este necesară implementarea noului Regulament UE privind acest domeniu economic, vital atât pentru impunerea unor modele sustenabile și incluzive de business, cât și pentru contracararea formelor de criză cu care se confruntă tot mai mult și Europa: schimbări climatice, poluare extremă, în special cu plastic, criză alimentară și explozie demografică până în anul 2030.

Printre principalele instituții și organizații participante la eveniment s-au numărat: Academia Română, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” (Tulcea), Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile (Timișoara), SNSPA, Consiliul Consultativ SUERD – USH Pro Business, INCDMTM, Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea Petrol Gaze Ploiești, Academia Oamenilor de Știință, Agenția URBASOFIA etc.

În pofida unui interes încă destul de scăzut al sectorului IMM și în general al mediului de afaceri, în deschiderea lucrărilor, Președinta IRCEM, Dr. Simina LAKATOS, a reliefat faptul că există eforturi și proiecte concrete în număr tot mai mare, în special în partea de vest a țării, care tind să se adapteze noilor tendințe și modele de business promovate la nivel UE și internațional.

În același context, pro-rectorul SNSPA, Dr. Victor NEGRESCU, fost Ministru pentru Afaceri Europene și Europarlamentar, a apreciat drept îmbucurător faptul că există deja, și în România, o comunitate preocupată de economia circulară și de intensificarea procesului de propunere a unor schimbări și îmbunătățiri necesare ale cadrului legislativ în scopul influențării pozitive al întregului proces de dezvoltare economică. În special modificarea condițiilor privind regimul achizițiilor publice și al etichetării produselor merită stimulate la nivel instituțional prin încurajarea ”economiei verzi”, ”economiei albastre” și constituirii lanțurilor valorice proprii economiei circulare.

Reprezentanta Centrului Național pentru Producție și Consum Durabile, Dr. Aida SZILAGYI, a insistat asupra importanței participării stakeholderilor români la rețelele europene deja funcționale și la proiectele îndeosebi cu caracter educațional, care să permită introducerea în curriculele universitare și din licee a principiilor și modului de lucru specifice economiei circulare.

În intervenția sa, reprezentantul Secretariatului Executiv al Consiliului Consultativ SUERD, Dr. Costin LIANU, s-a focalizat pe importanța și îmbunătățirea aplicării Strategiei Dunării în România, în principal prin solicitarea către MDRAP și Ministerul Fondurilor Europene a impunerii pe agenda coordonatorilor naționali SUERD a câtorva proiecte mari de tip flagship, care să fie, ulterior, agreate pentru noul exercițiu financiar 2021-2027, ca priorități privind relansarea bazinului Dunării de Jos și mai eficienta orientare a fondurilor UE exact către nevoile stringente la nivel sub-regional.

Pe de altă parte, reprezentantul Centrului de Consiliere Energetică-Ambientală al Academiei Române, Prof. Ionuț PURICA, a atenționat audiența asupra nevoii de directă proporționalitate între solicitările și așteptările părții române în raport cu sprijinul primit inclusiv de la Banca Europeană de Investiții, pe de-o parte, și gradul de angajament concret, politic și ca finanțare decisă, referitor la transpunerea Strategiei Dunării și în genere a proceselor de inovare la nivel național prin clusterele și hub-urile performanțe existente.

Drept un exemplu de bune practici în domeniul accesării fondurilor UE direct de la Bruxelles, reprezentanta URBASOFIA, Drd. Sabina LEOPA, a prezentat un proiect recent, aflat în implementare în cadrul programului UIA – Acțiuni Urbane Inovative, care se referă la aplicarea unor metodologii de avangardă în scopul depoluării solurilor și apei în zona Municipiului Baia Mare, spre a reduce rata îmbolnăvirilor și a pregăti treptat redarea spațiilor pentru dezvoltarea unor forme de turism adecvate.

La final, moderatorul reuniunii, Coordonatorul General al Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart (CIO-SUERD), Dl Sever AVRAM, a recomandat realizarea unei interacțiuni și cooperări necesare mult mai strânse între principalii decidenți politici din Guvern și Parlament, în principal în scopul sporirii ratei de accesare a programelor UE Orizont 2020 și COSME, dar și spre evitarea unei eventuale proceduri de infringement dacă România nu va fi pregătită la timp în ceea ce privește transpunerea Regulamentului pentru Economie Circulară al UE. În acest sens, vorbitorul a cerut accelerarea procesului de transformare a CEC în Bancă de Promovare, în mod prioritar pentru sprijinirea proiectelor de economie circulară, precum și alăturarea statelor care oferă stimulente firmelor și sectorului ONG în domeniul reducerii poluării cu CO2 și plastic și creșterea eficienței energetice în contextul încălzirii globale prin utilizarea energiilor și produselor regenerabile cât mai curând posibil.

În cadrul evenimentului a fost lansat programul de cursuri de tip post-universitare pentru anul academic 2019-2020 de către Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (2012), precum și noul program de tip mini-MBA ”Antreprenor – Expert UE în Managementul Economiei Circulare și Dezvoltării Durabile”.

Participanții au primit și un pachet de recomandări și soluții de finanțare (”Tips & Tricks”) și au posibilitatea să participe și pe viitor la cele șapte Grupuri de Lucru constituite în cadrul Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Opinia Națională, Juridice.ro.

Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”, AntreprenorinRomania.ro, ”Danubius in-folio”.

Sponsori Tehnici: StartON.ro, imagineaTA.ro

Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa Secretariatului CIO-SUERD prin e-mail: ciosuerd@gmail.com.

Pentru conformitate,

CIO-SUERD ”Jean Bart”