Buletin Dunărean (septembrie 2017)

“Buletinul Dunărean”, editat de CLDR în parteneriat cu CIO-SUERD, reprezintă primul proiect media în domeniul problemelor şi eforturilor relansării economice şi sociale a macro-regiunii celor 14 state aderente la SUERD în tentativa de a sprijini construirea de coaliţii şi consorţii de project management active, durabile şi eficiente.

Septembrie 2017

Recent, s-au încheiat înscrierile pentru participarea la evenimentul de lansare al Programului ”Seed Money Facility 2017”, organizat sub egida Programului Transnațional ”Dunărea”, în data de 26 septembrie 2017, la Viena.

Această linie de finanțare, subsumată INTERREG, este destinată să acopere finanțarea proiectelor și studiilor pregătitoare care preced proiectele mari din cadrul tuturor axelor prioritare. Prima prioritate tematică va viza proiectele privind promovarea patrimoniului cultural-istoric al țărilor dunărene. În cadrul Incubatorului de Proiecte și Afaceri Europene ce va fi organizat de CLDR în parteneriat cu CIO-SUERD în data de 15 septembrie 2017, este vizată formarea de grupuri de lucru și de consorții parteneriale transnaționale care să conducă la succesul inițiativelor românești în domeniul sporirii atractivității turistice a obiectivelor de patrimoniu.

Pentru informații suplimentare și înscrieri: www.cldr.ro/seed-money-facility-2017

În cadrul sub-axelor SUERD – POR, din data de 28 august până în 28 decembrie 2017, pot fi depuse proiecte aferente celor 12 județe de pe malul Dunării. Sunt avute în vedere mai multe priorități de investiții: modernizarea drumurilor județene, regenerarea urbană; patrimoniu cultural; eficiență energetică etc.

Precizăm că eligibilitatea este foarte restrânsă și se adresează doar primăriilor și consiliilor județene care au redactat sau urmează să redacteze planuri/strategii de dezvoltare care includ între prioritățile alese domeniile finanțate prin POR.

Pentru solicitări de parteneriat puteți contacta Departamentul de Programe și Proiecte Europene al CLDR Romania – secretariat@cldr.ro

La lucrările celei de-a șasea ediții a Forumului Anual SUERD de la Budapesta (18-19 octombrie 2017) s-au înscris până în prezent aproape 400 de participanți. Întreaga tematică este axată pe problemele legate de energie, mediu și conectivitate, inclusiv pe atragerea unei participări sporite din partea statelor ne-membre UE. Prezentări speciale vor avea și reprezentanții guvernamentali ai macro-regiunilor Mării Baltice, Ionico-Adriatică și Alpină.

Pe siteul oficial al forumului – www.danube-forum-budapest.eu – este postat un formular de candidatură în vederea obținerii unui stand expozițional. Procesul de selecție se închide pe data de 15 septembrie 2017. Vor fi acceptate maxim 21 de standuri în zona expozițională.

Reamintim celor interesați că în zilele de 17-18 octombrie 2017, tot în contextul desfășurării Forumului Anual SUERD de la Budapesta, va avea loc și cea de-a 10-a Conferință Europeană a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării. Este necesară completarea unui formular de înscriere (www.codcr.org) până cel târziu în data de 6 octombrie 2017. Pentru prima dată vor fi alese prin vot organismele de conducere ale CoDCR și va fi stabilit cuantumul cotizației. Pentru a crește calitatea și nivelul prezenței românești la acest eveniment, ar fi oportună participarea cât mai multor primării și organizații membre CLDR.

Cea de-a patra ediție a Zilei Participării Dunărene va avea loc la sediul Universității Andrassy din Budapesta în data de 17 octombrie 2017. Tema din acest an se referă la dialogul dintre oameni de știință și societatea civilă în contextul cooperării între macro-regiunile UE. În același context vor avea loc și grupuri de lucru care vor explora posibilitățile dezvoltării parteneriatelor care sunt destinate să se dezvolte prin rețele de cooperare durabile la nivel local și de guvernanță multilaterală. Printre teme se află și sprijinirea comunităților rome în vederea întăririi capitalului social și politic al acestora. În paralel, este organizat și un târg de proiecte, iar în dimineața zilei de 18 octombrie 2017 se va desfășura și reuniunea D-LAP (Danube Local Actors Platform).

Mai multe informații: www.dcsf.danubestrategy.eu