În cadrul Proiectului internațional ”Universitatea Dunăreană a Inovării Integrale” (lansat Bratislava, 2016)

Traininguri Interdisciplinare de Vară online pentru Experți și Inovatori certificați CIO-SUERD, proiect în parteneriat cu Academia Română (fondat 2012) 

CIO-SUERD – Catedra Internațională Onorifică ”Jean BART” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării – reprezintă un proiect fondat în anul 2012, în parteneriat de către Fundația EUROLINK-Casa Europei, Membră European Network for Education and Training (EUNET, Germania) și Europe’s People’s Forum (EPF, Bruxelles) și Centrul de Biodiversitate ”Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române, inițiat în contextul formării celor patru macro-regiuni pilot ale Uniunii Europene și al procesului de internaționalizare și inovare a educației, ce are loc pe plan global.

Până în prezent, CIO-SUERD este la baza creerii unor inițiative și parteneriate instituționale de prestigiu precum: Universitatea Dunăreană a Inovării Integrale, proiect selectat și prezentat public la Dialogul Financiar Dunărean (Bratislava, 2016); Smart Innovative Learning Hub (București, 2018); Rețeaua Ofițerilor Dunăreni în România și Academia Tinerilor Lideri Dunăreni (2016-prezent); Knowledge Management Community România (2012); Rețeaua Comisarilor Dunăreni (fondată de Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării, Budapesta, 2017), precum și alte parteneriate deja demarate cu succes, precum cele cu URBASOFIA – www.urbasofia.eu (Roma/București); Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate – www.romaniansmartcity.ro; Comunitățile Locale Riverane Dunării – www.cldr.ro (CLDR România).

Vacanța școlară și sezonul estival pot fi perioade de destindere active și acumulări pentru toți cei interesați să înceapă o carieră profesională în context european și internațional, așa cum s-a dovedit și din experiența anilor anteriori. Accentul principal este pus pe inovare, mai ales pe o inovare integrală a paradigmei educaționale prin încurajarea formării alternative și pe componenta inter-disciplinară, promovată cu ajutorul consultanților, experților și formatorilor Programului Național Comun de Formare CIO-SUERD, care se desfășoară online.

De aceea, cu ocazia Zilei Internaționale a Dunării, marcată la sediul Ministerului Afacerilor Externe, în data de 28 iunie 2018, a fost lansat un pachet de training online pentru formarea Experților – Inovatorilor certificați CIO-SUERD pe următoarele domenii:

1. Project Management a organizațiilor și proiectelor cu finanțare europeană – accent pe Knowledge Management (KM – Managementul Cunoașterii) și gestionarea programelor la nivel macro-regional și comunitar

2. Inovare Urbană și Bună Guvernanță prin Smart City – accent pe UIA – planurile și acțiunile de inovare urbană și sistemele de finanțare crowdfunding

3. Gestionarea biodiversității, bioeconomiei și combaterea riscurilor climatice, cu accent pe competențe integrate în economia circulară, managementul clusterelor și al hub-urilor

4. Bazele Afacerilor Publice Europene și comunicare în instituțiile UE și organizațiile partenere, cu accent pe transformările preconizate după anul 2020

Certificarea absolvenților se face în regim de program de tip post-universitar de medie durată și se soldează cu eliberarea Certificatului de Absolvire cu anexă detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberate de Catedra Internaționala Onorifică „Jean Bart” în sprijinul SUERD, coordonată de EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate „Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Române. Conform reglementărilor educaționale în vigoare, prin Legea Educației nr 596/2001 și Legea privind organizarea și funcționarea Academiei Române nr. 752/2001, Academia Română, prin cele 30 de institute naționale de cercetare, este abilitată să organizeze atât studii avansate academice, cât și școli doctorale/post-doctorale, care să fie astfel recunoscute și pe plan european.

În cadrul INCE, Centrul de Biodiversitate al Academiei Române, ale cărui baze au fost puse de Academician David DAVIDESCU, deține un prestigios palmares în domeniul cercetării și promovării inovațiilor în sectoarele bio-economiei, coordonând inclusiv Școala Doctorală și Școala Post-Doctorală, fondate prin proiecte cu finanțare UE și cu participare internațională.

Din grupul de Consultanți Științifici, Knowledge Partners, Guest Speakers și Traineri menționăm:

Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI, Expert al Comisiei Eropene în Inovare Urbană, Ambasador ISOCARP
Dr. Sabina LEOPA – Coordonator Programe Europene URBASOFIA
Jamil BENABDALLAH – Expert European în Dezvoltarea Turismului, Detente Consultants
Corina POPESCU – Marketing Consultant (Ontario, Canada)
Prof. univ. dr. Petre PRISECARU – Institutul de Economie Mondială al Academiei Române
Dr. Gabriela DAVID – Cercetător post-doctoral Centrul de Biodiversite al Academiei Române
Dr. Georgeta GHEȚE DĂNĂU – Președintele Asociației Profesionale a Formării în Administrația Publică Locală (CINAQ)
Dr. Izabella GHIȚĂ – Manager InkcommPR
Sandu ZAMFIRESCU – PR & Social Media Consultant / Secretar General – EUROLINK-Casa Europei
Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD / Președinte Executiv Asociația CLDR

Cursurile se vor desfășura în sistem online (la distanță), în perioada lunilor iulie-septembrie 2018, pe o platforma de e-learning (învățare prin intermediul unei platforme internet), care pot fi parcurse în mod flexibil, în funcție de programul fiecărui cursant. Evaluare finală constă în completarea, pe scurt, a unei cereri de finanțare în baza informațiilor și recomandărilor conținute în curs. La cerere, cursanții pot beneficia de consiliere sau îndrumare directă din partea organizatorilor.

Aceste module fac parte integrantă și inaugurează noul proiect internațional  ”Universitatea Dunăreană a Inovării Integrale”, preconizat a fi lansat în mod oficial pentru anul universitar 2018-2019.

IMPORTANT: Continuarea în această formă se bazează pe rezultatele excelentei cooperări cu Academia Română, în special cu Centrul pentru Biodiversitate ”Acad. David Davidescu” din cadrul INCE, și are în vedere să dezvolte și în România noua abordare de tip alternativ-antreprenorial, anume în sistemul 2/3 dezvoltarea abilităților practice, 1/3 competențe teoretice.

Înscrierile se fac in baza  Formularului de Înscriere, conform principiului „Primul venit-primul servit” până în 6 iulie 2018. Pentru cei care se înscriu și achită contribuția bănească de participare până în data de 29 iunie 2018 (”Early Bird”) se acordă o reducere de 10% din costul cursului. Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.

Pentru conformitate,
CIO-SUERD ”Jean Bart”
C/o EUROLINK-Casa Europei