21feb./19

Încurajarea înființării formelor asociative – o prioritate pentru dezvoltarea sectorului agricol în România

Până în 2021, 10.000 de producători agricoli din România vor beneficia de servicii de consultanță în vederea înființării de cooperative agricole și grupuri de producători, prin Măsura 2 din PNDR 2014-2020.

~ Comunicat de presă ~

În perioada 2018-2021, EGIS ROMÂNIA S.A. va implementa proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, proiect cofinanţat din FEADR prin PNDR 2014-2020.

Proiectul este finanțat prin Măsura 2 – Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei – și constă în promovarea serviciilor de consiliere în rândul producătorilor agricoli cu scopul de a facilita asocierea acestora în cooperative agricole sau grupuri de producători conform legislaţiei naţionale în vigoare.

În cadrul proiectului, EGIS România, companie cu experiență în consilierea fermierilor, oferă servicii de consultanță către 10.000 de producători agricoli cu scopul final al înființării a 350 de cooperative agricole, din care minim 8 grupuri de producători locali în toate regiunile de dezvoltare ale României.

Conform datelor Eurostat, în momentul de față în Uniunea Europeană, dintr-un total de aproximativ 10,8 milioane de ferme, aproximativ 3,6 milioane sunt situate în România, reprezentând circa 33,3% din total. Dacă dimensiunea medie la nivelul UE a unei ferme este de 16,1 hectare, în România aceasta este de numai 3,5 hectare, adică de peste patru ori mai mică față de media europeană.

Avantajele existenței formelor asociative sunt recunoscute în întreaga lume. Cu toate acestea în prezent în România, sub 1% dintre fermierii români fac parte dintr-o formă asociativă, comparativ cu Uniunea Europeană, unde media de organizare este de 34%. Mai mult, agricultura rămâne principala sursă de venit din zonele rurale de la noi din țară.

În acest context, încurajarea formelor asociative în sectorul agricol devine o prioritate pentru dezvoltare în România, arătând că beneficiile cooperării în cadrul unor astfel de forme precum cooperativa agricolă și grupul de producători duc la o dezvoltare durabilă a acestui sector pe plan local, regional, național și european.

Prin proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, denumit pe scurt AGRICOOP, producătorii agricoli din România vor beneficia de sprijin pentru înființarea unei forme asociative, de consiliere tehnologică, fiscală și juridică, elaborarea planului de afaceri și monitorizarea acestuia timp de 12 luni în vederea evaluării stadiului privind funcționarea și elaborarea ajustărilor necesare, identificarea de soluții pentru o cât mai bună organizare a cooperativei și pentru creșterea vânzărilor prin crearea unui lanț scurt de producție-distribuție-vânzare, sprijin în redactarea și întocmirea documentației pentru accesarea de fonduri publice și europene.

Proiectul include și derularea unei campanii de promovare a necesității dezvoltării formelor de cooperare asociativă în România printr-o acțiune de conștientizare a producătorilor agricoli privind oportunitatea programului de consiliere și facilitare a asocierii acestora în cooperative agricole și grupuri de producători, precum și asupra beneficiilor ce decurg din înființarea și dezvoltarea acestora, a aplicării unor tehnologii de producție unitare, moderne, corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comerțului cu ridicata.

Pentru detalii vizitați www.agricoop.ro.

CONTACT:
Izabella GHIȚĂ, Coordonator Promovare, 0723241760 / izabella.ghita@egis-romania.com


Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol

Proiect cofinanțat din FEADR prin PNDR 2014-2020

www.agricoop.ro

29ian./19

În contextul fondării Hub-ului Macroregional Dunărean, lansarea cursului ”Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței”

~ Comunicat de Presă ~

În urma concluziilor și recomandărilor Forumului Național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), precum și drept urmare a inițiativei de internaționalizare educațională și de business – Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale, un consorțiu extins format din Cluj IT Cluster, Asociația Comunitățile Locale Riverane Dunării (CLDR, membră CoDCR și Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate ”Acad. David Davidescu” au decis constituirea Hub-ului Macroregional Dunărean la Constanța, în data de 1 februarie 2019. De menționat, în acest context, este faptul că deja Cluj IT Cluster grupează principalele forțe ale inovării din spațiul academic și de afaceri din Transilvania și orchestrează, de asemenea, cooperarea transnațională cu alte 30 de clustere din zona balcanică a Mării Negre și a Regiunii Baltice.

Scopul central este de a coagula energiile plecând de la oportunitățile pe care le deschide digitalizarea transformațională pentru dezvoltarea și promovarea competitivității în domenii-cheie precum: agricultură, turism, prezervarea biodiversității, buna guvernanță etc. La eveniment printre participanți se numără reprezentanți din partea următoarelor instituții: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea Spiru Haret, Fundația Acțiunea Ecologică Română, Agenția URBASOFIA ș.a.

Cu aceeași ocazie, drept un exemplu de bune practici și promovare concretă a formării expertizei în România a celor care sunt deja implicați sau vor dori să se implice în cele mai diverse domenii ale inovării macroregionale, la evenimentul găzduit de Universitatea Maritimă din Constanța va fi prezentat și promovat cursul de tip post-universitar online ”Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței”, aflat deja la a patra serie (perioada februarie – mai 2019) și care furnizează un ghidaj practic, pas cu pas, pentru cei care vor să realizeze o carieră în domeniul programelor și proiectelor transnaționale în plan macroregional, cât și să-și perfecționeze experiența necesară pentru a activa în cadrul Hub-ului Macroregional Dunărean, care va fixa, cu acel prilej, și proiectele mari în care membrii săi fondatori se vor implica. Abordarea tematică este inspirată, în bună măsură, de modelul dezvoltat de Universitatea Dunăreană din Krems (Austria), la recomandarea Coordonatorului SUERD din cadrul EU Science Hub – Comisia Europeană. Pentru mai multe informații, cei interesați pot consulta siteul http://ciosuerd.houseofeurope.ro/managementul-bioeconomiei-inovarii-guvernantei/

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”.

Pentru confirmate,
Asociația CLDR
29 ianuarie 2019

11ian./19

Un veac de singurătate românesc – cronica unui potențial eșec

Recent, a apărut în format tipărit, sub titlul ”Cronicile”, publicația ”CursdeGuvernare.ro”, care până nu demult era disponibilă doar online. Acest gest, care marchează numărul 100, este prezentat chiar de Redactorul Șef Cristian GROSU drept ”un lux și un mic cadou făcut României la 100 de ani de la naștere”.

În cuprinsul aceluiași Cuvânt Introductiv, cu caracter programatic, al publicației se mai precizează faptul că fundamentul sau crezul moral al celor care au decis publicarea în format ”in print” constă în ”determinarea fiecăruia de a rămâne și de a insista cu o lucidă tenacitate aici, în România – independent de cum stau lucrurile acum, dar dependent de cum trebuie ele să fie”.

Publicația care numără peste 200 de pagini color este repartizată în 10 secțiuni mari, care prin autorii eseurilor, articolelor și interviurilor publicate acoperă practic întreaga paletă de teme și probleme cu care se confruntă în prezent nu doar românii, ci și întregul spațiul european din care facem parte. Subiectele nu sunt tratate neapărat în stil polemic, însă marea majoritate a autorilor cu o reputație indiscutabilă, din cele mai diverse domenii, nu evită controversele și tind spre o abordare constructivă și întrucâtva dilematică.

De pildă, fostul Ministru de Externe Cristian DIACONESCU deplânge într-un articol extrem de condensat starea actuală a politicii externe a României, sub titlul ”Țară mare, politică externă mică”. Concluzia sa nici nu era dificil de întrezărit, în urma argumentelor aduse și este prezentată astfel: ”România, insula dedicat occidentală în Estul Europei, putea fi un proiect benefic pentru generații. Nu a fost să fie”.

Evident, nu toate abordările au neapărat o notă sceptică sau pesimistă, dar autorii par în mod consensual solidari în a constata situația de blocaj de mentalitate și de acțiune în care ne plasăm ca nație, nu neapărat ca Stat, în raport cu ghemul de contradicții și provocări care asediază în genere societatea. Astfel, de pildă, autorul volumului ”Psihologia poporului român”, Prof. Daniel DAVID, a sintetizat cei șase ”indicatori psiho-culturali” care ar deforma, în opinia sa, ”spiritul antreprenorial la români”. Acesta ar fi sublim, dar ar fi mult întârziat în evoluția sa și soluția preconizată ar consta în accelerarea procesului prin așa-numite ”politici educaționale și publice înțelepte”.

O secțiune-cheie a volumului se intitulează ”Un veac de singurătate” și pune în paralel portretele foștilor oameni de stat de acum un secol cu cele ale persoanelor care au ajuns azi principalii decidenți guvernamentali. Editorii se feresc să recurgă la aprecieri sau etichetări plastice, însă simpla juxtapunere a acestor portrete evidențiază indirect declinul moral și intelectual al societății românești din actuala etapă. Mai mult decât atât, fostul ministru Vasile DÂNCU găsește de cuviință chiar să așeze ”10 lumânări la agonia leadershipului și managementului politic din România” sub motivul că liderii ar trebui să nu fie fabricați câtă vreme ei se nasc și se formează doar în acele momente în care ”o cultură stimulează producția de anticorpi”.

În cadrul revistei, mai ales prin interviuri, sunt luate în considerare o mulțime de alte subiecte problematice, cum ar fi emigrarea tinerilor, absorbția fondurilor europene, propagarea ideologiilor iliberale consecințele robotizării, raportarea la războiul comercial declanșat la nivel global, absența politicilor stimulative în favoarea productivității interne, incapacitatea construirii unui brand de țară convingător și așa mai departe.

La final, este inserat un interesant interviu cu Luis SIMON, Profesor de Securitate Internațională la Institutul de Studii Europene din Bruxelles. Acesta are ocazia să sugereze că viitorul Europei de Est, implicit al României, s-ar afla într-o capcană teribilă câtă vreme ne-am îndrepta volens-nolens către o ”Europă tripolară”. Implicit, acesta susține că încercările Germaniei de azi de a folosi legăturile sale cu Franța sau Rusia pentru a se emancipa din punct de vedere strategic ar putea ca până la urmă, în mod paradoxal, ”să se întoarcă împotriva sa”. Altfel spus, autorul sugerează că Statele Unite s-ar cuveni să fie sprijinite mult mai mult în ”procesul de gătit”, adică să se implice nu în mod extrovert sau pasiv în dinamica diplomatică din lăuntrul spațiului european.

Editorialul publicației este situat la final și, în cadrul său, Cristian GROSU pune accentul pe ”responsabilitatea personală” care ar merita să susțină o viitoare reorientare a mentalităților românești mult mai mult către viitor. Aceasta s-ar impune cu atât mai mult cu cât, arată el, circa 550 de români pleacă zilnic definitiv din țară, ceea ce ar putea să conducă, în cele din urmă, la o situație de izolare totală a României pe plan european. În acest sens, îndemnul său este ca fiecare dintre noi să nu alegem ”sărăcia” ca soluție vizionară, ci prosperitatea și pe acei decidenți care să o facă posibilă cât mai curând în timpul scurtei noastre vieți.

De remarcat ar fi și ținuta grafică sobră, dar atractivă și coerentă a volumului, presărat cu fotografii și grafice color extrem de concludente. Așadar, un motiv de jubilație în plus pentru cititorii care au ocazia măcar să răsfoiască această revistă ce aspiră, în mod indirect, să constituie un ghidaj invers orientat în raport cu derapajul în care se află în prezent România.

Sever AVRAM