All posts by CLDR

21feb./19

Încurajarea înființării formelor asociative – o prioritate pentru dezvoltarea sectorului agricol în România

Până în 2021, 10.000 de producători agricoli din România vor beneficia de servicii de consultanță în vederea înființării de cooperative agricole și grupuri de producători, prin Măsura 2 din PNDR 2014-2020.

~ Comunicat de presă ~

În perioada 2018-2021, EGIS ROMÂNIA S.A. va implementa proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, proiect cofinanţat din FEADR prin PNDR 2014-2020.

Proiectul este finanțat prin Măsura 2 – Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei – și constă în promovarea serviciilor de consiliere în rândul producătorilor agricoli cu scopul de a facilita asocierea acestora în cooperative agricole sau grupuri de producători conform legislaţiei naţionale în vigoare.

În cadrul proiectului, EGIS România, companie cu experiență în consilierea fermierilor, oferă servicii de consultanță către 10.000 de producători agricoli cu scopul final al înființării a 350 de cooperative agricole, din care minim 8 grupuri de producători locali în toate regiunile de dezvoltare ale României.

Conform datelor Eurostat, în momentul de față în Uniunea Europeană, dintr-un total de aproximativ 10,8 milioane de ferme, aproximativ 3,6 milioane sunt situate în România, reprezentând circa 33,3% din total. Dacă dimensiunea medie la nivelul UE a unei ferme este de 16,1 hectare, în România aceasta este de numai 3,5 hectare, adică de peste patru ori mai mică față de media europeană.

Avantajele existenței formelor asociative sunt recunoscute în întreaga lume. Cu toate acestea în prezent în România, sub 1% dintre fermierii români fac parte dintr-o formă asociativă, comparativ cu Uniunea Europeană, unde media de organizare este de 34%. Mai mult, agricultura rămâne principala sursă de venit din zonele rurale de la noi din țară.

În acest context, încurajarea formelor asociative în sectorul agricol devine o prioritate pentru dezvoltare în România, arătând că beneficiile cooperării în cadrul unor astfel de forme precum cooperativa agricolă și grupul de producători duc la o dezvoltare durabilă a acestui sector pe plan local, regional, național și european.

Prin proiectul Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, denumit pe scurt AGRICOOP, producătorii agricoli din România vor beneficia de sprijin pentru înființarea unei forme asociative, de consiliere tehnologică, fiscală și juridică, elaborarea planului de afaceri și monitorizarea acestuia timp de 12 luni în vederea evaluării stadiului privind funcționarea și elaborarea ajustărilor necesare, identificarea de soluții pentru o cât mai bună organizare a cooperativei și pentru creșterea vânzărilor prin crearea unui lanț scurt de producție-distribuție-vânzare, sprijin în redactarea și întocmirea documentației pentru accesarea de fonduri publice și europene.

Proiectul include și derularea unei campanii de promovare a necesității dezvoltării formelor de cooperare asociativă în România printr-o acțiune de conștientizare a producătorilor agricoli privind oportunitatea programului de consiliere și facilitare a asocierii acestora în cooperative agricole și grupuri de producători, precum și asupra beneficiilor ce decurg din înființarea și dezvoltarea acestora, a aplicării unor tehnologii de producție unitare, moderne, corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comerțului cu ridicata.

Pentru detalii vizitați www.agricoop.ro.

CONTACT:
Izabella GHIȚĂ, Coordonator Promovare, 0723241760 / izabella.ghita@egis-romania.com


Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol

Proiect cofinanțat din FEADR prin PNDR 2014-2020

www.agricoop.ro

Posibilități de cooperare în proiecte majore inovative transnaționale

Hub-ul Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră

În perioada 1-2 februarie 2019, la Constanța a avut loc reuniunea de fondare a Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, o inițiativă a Asociației ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) împreună cu Cluj IT Cluster, care coordonează în prezent un grup de circa 30 de clustere din zona Balcanică, a Bazinului Mării Negre și a Regiunii Baltice. Misiunea Hub-ului constă în principal în generarea unei contribuții importante la inovarea macroregiunii prin cooperare teritorială și dezvoltarea unor proiecte transnaționale potrivit specializărilor regionale inteligente și subsumate Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și celorlalte documente strategice conexe.

La constituirea Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră au luat parte: Asociația CLDR România – membră CoDCR (Viena), Cluj IT Cluster – format, la rândul său, dintr-un număr de patru universități din cadrul centrului universitar, împreună cu numeroase companii din zonă, Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Spiru Haret, Clusterul Prelucrări Metale Transilvania – compus din trei universități, două municipalități și numeroase întreprinderi mici și mijlocii din Regiunea de Centru, INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării, Arhiepiscopia Craiovei, Fundația Acțiunea Ecologică Română, Asociația ”24Pharte”, Agenția URBASOFIA și CIO-SUERD ”Jean Bart” proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.

Această structură funcțională nu este închisă, ci printr-o cerere de afiliere, adresată Președinției Hub-ului, asigurată de Cluj IT Cluster, se pot alătura și alte universități, centre de cercetare sau entități co-interesate să se implice consorții de proiecte majore.

În același context, au fost prezentate și dezbătute ariile tematice ce pot primi finanțare în cursul perioadei următoare cu un accent special pe combinarea diverselor domenii de cunoaștere și acțiune interdisciplinară cu dimensiunea digitalizării transformative.

Prezentarea și promovarea cursului online de tip postuniversitar ”Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței”

În scopul inter-conectării cât mai multor tineri absolvenți, alți consultanți, experți și manageri interesați să lucreze în proiecte inovative la nivel macro-regional, a fost lansată și noua serie a cursului ”Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței”, care se desfășoară online în perioada februarie-mai 2019. Pentru informații suplimentare și înscrieri, cei doritori pot consulta siteul programului: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/managementul-bioeconomiei-inovarii-guvernantei

Bilanțul activității CLDR în 2018 și perspectivele în cursul Președinției României la SUERD

În cursul zilei de 1 februarie 2019, a fost organizată Adunarea Generală CLDR, care a prilejuit prezentarea raportului de activitate pe anul 2018, precum și a fost aleasă prin vot o nouă conducere a asociației. Președinția CLDR a fost asumată de Universitatea Maritimă Constanța, prin Prorector Gabriel RAICU, Președinte Executiv fiind în continuare Sever AVRAM, Comisar Regional Dunărean.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”.

Pentru conformitate,
Asociația CLDR
5 februarie 2019

29ian./19

În contextul fondării Hub-ului Macroregional Dunărean, lansarea cursului ”Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței”

~ Comunicat de Presă ~

În urma concluziilor și recomandărilor Forumului Național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), precum și drept urmare a inițiativei de internaționalizare educațională și de business – Academia Dunăreană a Inovării Macroregionale, un consorțiu extins format din Cluj IT Cluster, Asociația Comunitățile Locale Riverane Dunării (CLDR, membră CoDCR și Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română prin Centrul de Biodiversitate ”Acad. David Davidescu” au decis constituirea Hub-ului Macroregional Dunărean la Constanța, în data de 1 februarie 2019. De menționat, în acest context, este faptul că deja Cluj IT Cluster grupează principalele forțe ale inovării din spațiul academic și de afaceri din Transilvania și orchestrează, de asemenea, cooperarea transnațională cu alte 30 de clustere din zona balcanică a Mării Negre și a Regiunii Baltice.

Scopul central este de a coagula energiile plecând de la oportunitățile pe care le deschide digitalizarea transformațională pentru dezvoltarea și promovarea competitivității în domenii-cheie precum: agricultură, turism, prezervarea biodiversității, buna guvernanță etc. La eveniment printre participanți se numără reprezentanți din partea următoarelor instituții: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea Spiru Haret, Fundația Acțiunea Ecologică Română, Agenția URBASOFIA ș.a.

Cu aceeași ocazie, drept un exemplu de bune practici și promovare concretă a formării expertizei în România a celor care sunt deja implicați sau vor dori să se implice în cele mai diverse domenii ale inovării macroregionale, la evenimentul găzduit de Universitatea Maritimă din Constanța va fi prezentat și promovat cursul de tip post-universitar online ”Managementul Bioeconomiei, Inovării și Guvernanței”, aflat deja la a patra serie (perioada februarie – mai 2019) și care furnizează un ghidaj practic, pas cu pas, pentru cei care vor să realizeze o carieră în domeniul programelor și proiectelor transnaționale în plan macroregional, cât și să-și perfecționeze experiența necesară pentru a activa în cadrul Hub-ului Macroregional Dunărean, care va fixa, cu acel prilej, și proiectele mari în care membrii săi fondatori se vor implica. Abordarea tematică este inspirată, în bună măsură, de modelul dezvoltat de Universitatea Dunăreană din Krems (Austria), la recomandarea Coordonatorului SUERD din cadrul EU Science Hub – Comisia Europeană. Pentru mai multe informații, cei interesați pot consulta siteul http://ciosuerd.houseofeurope.ro/managementul-bioeconomiei-inovarii-guvernantei/

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH, Opinia Națională, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, CalendarEvenimente.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, PRwave.ro, BrandInfo.ro, SmartFinancial.ro, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, “Buletin Dunărean”.

Pentru confirmate,
Asociația CLDR
29 ianuarie 2019

11ian./19

Un veac de singurătate românesc – cronica unui potențial eșec

Recent, a apărut în format tipărit, sub titlul ”Cronicile”, publicația ”CursdeGuvernare.ro”, care până nu demult era disponibilă doar online. Acest gest, care marchează numărul 100, este prezentat chiar de Redactorul Șef Cristian GROSU drept ”un lux și un mic cadou făcut României la 100 de ani de la naștere”.

În cuprinsul aceluiași Cuvânt Introductiv, cu caracter programatic, al publicației se mai precizează faptul că fundamentul sau crezul moral al celor care au decis publicarea în format ”in print” constă în ”determinarea fiecăruia de a rămâne și de a insista cu o lucidă tenacitate aici, în România – independent de cum stau lucrurile acum, dar dependent de cum trebuie ele să fie”.

Publicația care numără peste 200 de pagini color este repartizată în 10 secțiuni mari, care prin autorii eseurilor, articolelor și interviurilor publicate acoperă practic întreaga paletă de teme și probleme cu care se confruntă în prezent nu doar românii, ci și întregul spațiul european din care facem parte. Subiectele nu sunt tratate neapărat în stil polemic, însă marea majoritate a autorilor cu o reputație indiscutabilă, din cele mai diverse domenii, nu evită controversele și tind spre o abordare constructivă și întrucâtva dilematică.

De pildă, fostul Ministru de Externe Cristian DIACONESCU deplânge într-un articol extrem de condensat starea actuală a politicii externe a României, sub titlul ”Țară mare, politică externă mică”. Concluzia sa nici nu era dificil de întrezărit, în urma argumentelor aduse și este prezentată astfel: ”România, insula dedicat occidentală în Estul Europei, putea fi un proiect benefic pentru generații. Nu a fost să fie”.

Evident, nu toate abordările au neapărat o notă sceptică sau pesimistă, dar autorii par în mod consensual solidari în a constata situația de blocaj de mentalitate și de acțiune în care ne plasăm ca nație, nu neapărat ca Stat, în raport cu ghemul de contradicții și provocări care asediază în genere societatea. Astfel, de pildă, autorul volumului ”Psihologia poporului român”, Prof. Daniel DAVID, a sintetizat cei șase ”indicatori psiho-culturali” care ar deforma, în opinia sa, ”spiritul antreprenorial la români”. Acesta ar fi sublim, dar ar fi mult întârziat în evoluția sa și soluția preconizată ar consta în accelerarea procesului prin așa-numite ”politici educaționale și publice înțelepte”.

O secțiune-cheie a volumului se intitulează ”Un veac de singurătate” și pune în paralel portretele foștilor oameni de stat de acum un secol cu cele ale persoanelor care au ajuns azi principalii decidenți guvernamentali. Editorii se feresc să recurgă la aprecieri sau etichetări plastice, însă simpla juxtapunere a acestor portrete evidențiază indirect declinul moral și intelectual al societății românești din actuala etapă. Mai mult decât atât, fostul ministru Vasile DÂNCU găsește de cuviință chiar să așeze ”10 lumânări la agonia leadershipului și managementului politic din România” sub motivul că liderii ar trebui să nu fie fabricați câtă vreme ei se nasc și se formează doar în acele momente în care ”o cultură stimulează producția de anticorpi”.

În cadrul revistei, mai ales prin interviuri, sunt luate în considerare o mulțime de alte subiecte problematice, cum ar fi emigrarea tinerilor, absorbția fondurilor europene, propagarea ideologiilor iliberale consecințele robotizării, raportarea la războiul comercial declanșat la nivel global, absența politicilor stimulative în favoarea productivității interne, incapacitatea construirii unui brand de țară convingător și așa mai departe.

La final, este inserat un interesant interviu cu Luis SIMON, Profesor de Securitate Internațională la Institutul de Studii Europene din Bruxelles. Acesta are ocazia să sugereze că viitorul Europei de Est, implicit al României, s-ar afla într-o capcană teribilă câtă vreme ne-am îndrepta volens-nolens către o ”Europă tripolară”. Implicit, acesta susține că încercările Germaniei de azi de a folosi legăturile sale cu Franța sau Rusia pentru a se emancipa din punct de vedere strategic ar putea ca până la urmă, în mod paradoxal, ”să se întoarcă împotriva sa”. Altfel spus, autorul sugerează că Statele Unite s-ar cuveni să fie sprijinite mult mai mult în ”procesul de gătit”, adică să se implice nu în mod extrovert sau pasiv în dinamica diplomatică din lăuntrul spațiului european.

Editorialul publicației este situat la final și, în cadrul său, Cristian GROSU pune accentul pe ”responsabilitatea personală” care ar merita să susțină o viitoare reorientare a mentalităților românești mult mai mult către viitor. Aceasta s-ar impune cu atât mai mult cu cât, arată el, circa 550 de români pleacă zilnic definitiv din țară, ceea ce ar putea să conducă, în cele din urmă, la o situație de izolare totală a României pe plan european. În acest sens, îndemnul său este ca fiecare dintre noi să nu alegem ”sărăcia” ca soluție vizionară, ci prosperitatea și pe acei decidenți care să o facă posibilă cât mai curând în timpul scurtei noastre vieți.

De remarcat ar fi și ținuta grafică sobră, dar atractivă și coerentă a volumului, presărat cu fotografii și grafice color extrem de concludente. Așadar, un motiv de jubilație în plus pentru cititorii care au ocazia măcar să răsfoiască această revistă ce aspiră, în mod indirect, să constituie un ghidaj invers orientat în raport cu derapajul în care se află în prezent România.

Sever AVRAM

Buletin Dunărean – ianuarie 2019 – Acțiuni, inițiative și evenimente CLDR

Fondarea oficială a Hub-ului Macroregional Dunărean – Constanța, 1-2 februarie 2019

În urma discuțiilor care au avut loc cu ocazia Forumului Național SUERD (5-6 noiembrie 2018), între conducerea Asociației CLDR și cea a CLUJ IT Cluster din care fac parte și autoritățile județene și locale ale administrației publice, a fost luată decizia organizării unei sesiuni de lucru privind fondarea Hub-ului Macroregional Dunărean. Acesta se va constitui conform ”Principiului Quadruple Helix” bazat pe cooperarea cât mai strânsă între comunitățile locale, mediul academic și de cercetare/inovare, sectorul de business și organizațiile relevante ale societății civile, în scopul realizării inovării la nivelul nu doar al României, ci a întregii macroregiuni dunărene.

Concret, pe baza unui Memorandum agreat de partenerii co-interesați, vor fi decise ariile tematice UE, finanțabile în perioada următoare, și proiectele de mai mare anvergură, la scară națională și transnațională. De asemenea, va avea loc și o lansare pentru Regiunea de Sud-Est a Ghidului ”Attractive Danube” destinat orientării atât a viitoarelor intervenții și investiții, cât și pentru îmbunătățirea planificării strategice în regiune. Volumul în limba română este rezultatul unui proiect transnațional, finanțat prin Programul INTERREG Europe și coordonat în România de Agenția URBASOFIA, iar prefața este semnată de Președintele Executiv CLDR, Dl Sever AVRAM.

Îmbunătățirea guvernanței la nivelul Macroregiunii Dunării

La jumătatea lunii ianuarie 2019, Autoritatea de Management a Programului Transnațional Dunărea organizează la Bratislava un seminar tematic dedicat celor implicați sau interesați de proiectele finanțate prin acest program. Mai multe informații pot fi solicitate din partea Coordonatorului Axei Prioritare SUERD 10.

Implicarea reprezentanților societății civile și mediului academic în democratizarea macroregională

Municipalitatea Viena, în calitate de Coordonator al Platformei Dunărene a Actorilor Locali (DLAP) va organiza o reuniune de lucru în perioada 5-6 martie 2019. Vom furniza pentru cei interesați să participe mai multe detalii atunci când vor fi disponibile.

Întărirea colaborării între tinerii experți dunăreni

În perioada 22-23 mai 2019, va avea loc la Maribor (Slovenia) o Conferință sub genericul ”Facilitarea unei cooperări consolidate între tinerii experți dunăreni”. Acest eveniment reprezintă o continuare a inițiativelor privind realizarea unei cooperări consolidate în domeniul educației în statele dunărene, în special în zona studiilor avansate macroregionale dunărene.

Parte a acestor demersuri este și Rețeaua Europeană a Comisarilor Dunăreni creată de Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), la care și CLDR este Membru Fondator. Va fi inițiată desfășurarea unei Misiuni de Lucru cu această ocazie deschisă prioritar membrilor Asociației CLDR și Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni, coordonată de CIO-SUERD ”Jean Bart”.

România – gazdă și organizatoare a Forumului Anual SUERD

Întrucât România deține în această perioadă Președinția SUERD, ediția din acest an a Forumului Dunării va avea loc în avans, în perioada 27-28 iunie 2019, la Palatul Parlamentului, pentru a se suprapune cu secvența finală a Președinției Consiliului UE. În ajun va avea loc și Ziua Participării, tot la București, care este organizată de Forumul Societății Civile Dunărene. Mai multe informații pentru cei interesați vor fi făcute publice, în timp util, pe siteurile oficiale: www.suerd.gov.ro , www.romania2019.eu și www.danube-region.eu.

Înfrățiri între comunități locale și pentru parteneriate de afaceri – Misiune Oficială CLDR la Matera – Capitală Culturală Europeană 2019

În parteneriat cu importante instituții și personalități implicate în evenimentele culturale din Matera 2019, Asociația CLDR inițiază, cu amabilul sprijin al Dlui Dr. Pietro Elisei, Directorul Agenției URBASOFIA, în perioada 20-24 martie 2019, o Misiune Oficială în vederea realizării de înfrățiri între comunități locale din România și din regiunea Basilicata (Italia), precum și în vederea lansării unor noi parteneriate de afaceri, cu sprijinul Camerei de Comerț Provinciale.

Totodată, participanții vor avea ocazia să fie prezenți la importante evenimente cultural-artistice ce sunt cuprinse în calendarul oficial: inaugurarea ”Camerei Ultra-Secrete” printr-un spectacol de dans contemporan – la sediul Palatului Bibliotecii Provinciale Matera; Festivalul Privirii; Conferința Societății Civile ”La frontierele Europei: de la Versailles la Berlin” informații suplimentare asupra agendei și condițiilor de participare vor fi în curând disponibile.

Formare profesională și oportunități financiare prin certificarea ca Expert European în Inovare Urbană – Smart City

Având în vedere succesul de care s-a bucurat în diverse instituții și locuri precedentul curs de tip post-universitar ”Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City”, organizatorii invită la înscrierea la noua serie pe anul 2019 a acestui program preponderent de ghidaj practic și financiar, coordonat în parteneriat de Agenția URBASOFIA, Departamentul de Training și Consiliere al Asociației ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) și Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Academia Română.

Cursurile se desfășoară online, în perioada lunilor ianuarie-aprilie 2019, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil, incluzând 7 module cu studii de caz și exemple de bune practici. Certificarea se obține în urma unei evaluări finale care constă într-un test scris de evaluare la distanță, furnizat de organizatori.

Cursul se adresează în special următoarelor categorii: arhitecți șefi/funcționari în departamentele de specialitate ale orașelor, municipiilor și județelor; urbaniști; consultanți; planificatori; geodezi; specialiști îmbunătățiri funciare / ingineria mediului; cercetători; masteranzi; doctoranzi.

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere de pe pagina www.ciosuerd.houseofeurope.ro, conform principiului „Primul venit-primul servit”. Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.

Ghidaj strategic și oportunități de finanțare – ”Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City”

~ Anunț de presă ~

Ne face plăcere să vă amintim că, recent, la sediul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, în contextul Președinției Strategiei Dunării preluată de România și aplicabilă pe întreg cuprinsul țării, a fost lansat cu succes Manualul ”Attractive Danube” proiect transnațional în cadrul Programului INTERREG, coordonat în România de URBASOFIA prin Dr. Urb. Pietro ELISEI, Expert în planificare și inovare urbană al Comisiei Europene.

Drept urmare, având în vedere și succesul de care s-a bucurat în diverse instituții și locuri precedentul curs de tip post-universitar ”Expert European în Dezvoltare și Inovare Urbană – Smart City”, organizatorii invită la înscrierea la noua serie pe anul 2019 a acestui program preponderent de ghidaj practic și financiar, coordonat în parteneriat de Agenția URBASOFIA, Departamentul de Training și Consiliere al Asociației ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) și Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Academia Română.

Cursurile se desfășoară online, în perioada lunilor ianuarie-aprilie 2019, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil, incluzând 7 module cu studii de caz și exemple de bune practici. Certificarea se obține în urma unei evaluări finale care constă într-un test scris de evaluare la distanță, furnizat de organizatori.

Cursul se adresează în special următoarelor categorii: arhitecți șefi/funcționari în departamentele de specialitate ale orașelor, municipiilor și județelor; urbaniști; consultanți; planificatori; geodezi; specialiști îmbunătățiri funciare / ingineria mediului; cercetători; masteranzi; doctoranzi.

Printre temele de focalizare ale programului se numără:

  • Importanța Agendei Urbane UE și relevanța sa pentru teritoriul României;
  • Care sunt principalele inițiative UE referitoare la nevoile de dezvoltare ale orașelor în contextul promovării conceptului ”Smart City”
  • – Prezentarea prin studii de caz și proiecte de succes a sistemului de informații SCIS (EU Smart Cities Information System)
  • Principalele oportunități de finanțare și consiliere, în special pentru accesarea viitoarelor programe de finanțare europeană
  • Povești de succes legate de inovarea urbană, în special prin URBACT și UIA

Înscrierile se fac in baza Formularului de Înscriere de pe pagina www.ciosuerd.houseofeurope.ro, conform principiului „Primul venit-primul servit”. Detalii suplimentare pot fi solicitate Secretariatului Tehnic prin e-mail: ciosuerd@gmail.com ori telefonic la tel./fax: 021.230.49.97.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Smart City Magazine, TVH. Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Opinia Națională, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.

Pentru conformitate,

Secretariatul Tehnic CIO-SUERD ”Jean Bart”