Hub-ul ”SMART Innovative Learning” în favoarea creșterii accesului României la programele complexe UE

~ Comunicat de Presă ~

În vederea reunirii energiilor mediului academic, de consultanță, inovare și din administrația publică locală, care să permită o recuperare a decalajelor în absorbția fondurilor europene, cel dintâi agregator de rețele și proiecte, în special în zone de vârf ale dezvoltării și cooperării teritoriale, patrimoniu cultural și istoric, inovare integrată în diverse domenii, a fost lansat la Casa Academiei Române (2 februarie 2018) sub numele generic de ”SMART Innovative Learning Hub”.

Inițiativa este plasată sub auspiciile Catedrei Internaționale Onorifice ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), coordonată de Fundația EUROLINK-Casa Europei, în parteneriat și cu amabilul sprijin al Academiei Române prin Centrul de Biodiversitate din cadrul Institu

tului Național de Cercetări Economice (INCE), Asociației Comunitățile Locale Riverane Dunării (CLDR România), Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate, Agenției URBASOFIA și Asociației CINAQ.

Hub-ul național își va desfășura activitatea sub autoritatea științifică a Dlui Dr. Grigore BABOIANU – Membru Onorific ”Danube Parks” – Rețeaua Ariilor Protejate (Austria), fost Guvernator al Rezervației Deltei Dunării. Au fost transmise mesaje de salut și încurajare din partea Consiliului Orașelor și Reginilor Dunării (CoDCR), prin Comisarul Șef Dunărean Dl Peter LANGER, a Agenției Naționale pentru Arii Naționale Protejate, prin Dl Președinte Florian UDREA, a Ministerului Fondurilor Europene, prin Dl Consilier Dr. Octavian ȘERBAN, a Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin Dl Consilier Viorel BURUIANĂ, a Academiei Române, prin Dl Prof. Dr. Petre PRISECARU, a Institutului Național al Deltei Dunării, prin Dl Director Științific Iulian NICHERSU, ș.a.

În perioada imediat următoare, inițiatorii își propun strâgerea colaborării și consultării prin participarea la trei Grupuri de Lucru în vederea depunerii a trei proiecte de mare anvergură în context transnațional, în cadrul apelurilor de finanțare ce vor avea loc în lunile următoare. Grupurile de Lucru urmăresc și creșterea gradului de profesionalizare al membrilor și partenerilor, conform unor criterii și standarde asumate în comun spre a permite creșterea gradului de eligibilitate, în special în cadrul programelor de finanțare de tip Horizon2020, unde până în prezent gradul de accesibilitate al beneficiarilor potențiali din România s-a menținut destul de scăzut.

Printre tematicile avute în mod special în vedere se numără subiecte stringente precum: limitarea efectelor nocive ale schimbărilor climatice, promovarea securității alimentare și a sănătății populației din Regiunea Dunării, reducerea poluării din zonele contaminate prin soluții inovative eco-eficiente, extinderea și aprofundarea noilor abordări și paradigme educaționale în favoarea unei inovări integrale a eco-sistemelor dunărene, revitalizarea patrimoniului cultural-istoric și natural în vederea conectării drumurilor vinurilor/obiectivelor conexe la rutele culturale europene recunoscute de Consiliul Europei și Uniunea Europeană. Reuniunile pe aceste teme, în cadrul Grupurilor de Lucru, vor fi ghidate de Dl Dr. Pietro ELISEI, Expert în planificare și dezvoltare urbană și patrinomiu cultural-istoric – ISOCARP / Comisia Europeană. Informații și elemente noi vor fi publicate în secțiunea CIO-SUERD ”Jean Bart” a siteului Casei Europei, care se va focaliza îndeosebi pe prioritățile mai sus menționate.

Lansarea Hub-ului s-a bucurat, de asemenea, de sprijinul Asociației ”Simona KADAS” (Oradea) și al Fundației ”Pro Educația David”. Partenerii Media Asociați prezenți au fost Agenția Națională de Presă AGERPRES și canalul TVH al Universității Spiru Haret.

Pentru conformitate,
Asociația CLDR
București, 5 februarie 2018