Îmbunătățirea valorificării patrimoniului românesc în context dunărean

În ciclul ”Incubatorul de Proiecte și Afaceri Europene”, în data de 29 noiembrie 2016, la sediul Centrului de Biodiversitate al Academiei Române, a avut loc Sesiunea Practică ”Căi de maximizare a succesului proiectelor SUERD în cadrul POR. Alte oportunități de parteneriat și finanțare complementare”, organizată de Departamentul de Training al CLDR – Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” în parteneriat cu CIO-SUERD – ”Catedra Internațională Onorifică ‘Jean Bart’ în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării”, proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei.

Îmbunătățirea valorificării patrimoniului românesc în context dunărean printr-o eficientă utilizarea oportunităților financiare prin SUERD

sesiunesuerd

La Sesiune au participat reprezentanți ai consiliilor județene Teleorman și Tulcea, Primăriei Municipiului Slobozia (județul Ialomița), Primăriei Hârșova, precum și alți experți din sectorul guvernamental, mediul academic și de consultanță. În prezența Președintelui CLDR, Dl Valentin IONESCU, Primarul Orașului Hîrșova, a reprezentantului Academiei Române, Dr. Prof. univ. dr. Petre PRISECARU și a Vicepreședintelui ACRAFE, Dl Marian DOBRILĂ, au fost extrase concluziile Forumului Anual al Strategiei Dunării de la Bratislava și a altor recente conferințe în domeniu.

Principala remarcă în jurul cărora au fost derulate discuțiile a fost chiar punctul de vedere exprimat oficial de către Președintele Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării, noul Primar al Orașului Ulm – Landul Baden Wurttemberg: ”Timpul declarațiilor și hârtiilor s-a epuizat; acum avem nevoie de mai multă acțiune”.

În acest context, s-a realizat un schimb de idei și opinii între invitați și participanți, în special pe marginea demersului de lobby instituțional, realizat de Asociația CLDR, în vederea îmbunătățirii cadrului de implementare a proiectelor din cadrul Axei SUERD – POR, a Ghidului Solicitantului, încă nepublicat, precum și a necesității de flexibilizare și extindere a eligibilității pentru beneficiarii potențiali – primăriile și, în partenerat, consilii județene și alte structuri non-guvernamentale asociate. În acest sens, s-a constatat că actualele prevederi, precum și reacțiile de până în prezent ale MDRAP, nu oferă garanțiile unei planificări și aplicări, din perspectivă teritorială și sectorială, integrative. Mai exact, faptul dacă finanțările vor merge, din nou, în mod disparat și fragmentat către anumite zone și orașe riverane Dunării nu s-ar putea îndeplini, în esență, nici obiectivele SUERD, pentru ca proiectele să împlinească ”valoarea adăugată dunăreană”, nici dezideratele de la bază ale cetățenilor, ale societății civile, care își doresc  o mai bună coordonare și coerență a proiectelor și aplicarea unei mai bune și inovative guvernări în toate zonele și ariile metropolitane ale macro-regiunii dunărene.

Ca studiu de caz și exemplu de bune practici au fost analizate principiile și criteriile de evaluare ale Programului Transnațional ”Dunărea” stabilite de Comisia Europeană, precum și cele ale Programului START de la Viena, recent încheiat. Tocmai de aceea, Președintele Executiv CLDR, Dl Sever AVRAM, a evocat necesitatea aplicării recomandărilor Comisiei Europene privind exigența ca România să nu reinventeze roata, ci mai degrabă să preia dinamic bunele practici anterioare din țările mai avansate și să urmărească eficiența per ansamblu a proiectelor, de realizat într-o cât mai strânsă conlucrare, îndeosebi cu partenerii bulgari și sârbi, spre a reduce decalajele de competitivitate social-economică în raport cu statele din amonte ale Regiunii Dunării.

Invitații și participanții la sesiunea practică au inițiat, în acest sens, și un demers de strângere de semnături pentru susținerea propunerilor de îmbunătățire și completare a Ghidului Axei SUERD din cadrul POR. Totodată, ei au convenit ca după consumarea alegerilor parlamentare, cel mai probabil la începutul anului viitor, să reia consultările și negocierile cu noul guvern, mai ales din dorința de a preveni orice posibile neconcordanțe, inadvertențe sau corecții financiare ulterioare din cauza nepunerii în acord a obiectivelor și criteriilor de finanțare a proiectelor românești în raport cu documentele strategice și programatice ale Uniunii Europene. De asemenea, s-a subliniat și în interviurile acordate  AGERPRES de către Președintele Executiv CLDR, Dl Sever AVRAM, și Vicepreședintele ACRAFE, Dl Marian DOBRILĂ, cât de importantă este activarea Grupurilor de Lucru convenite în cadrul Task Force-ului Național SUERD, în mod particular în scopul unei prioritizări pragmatice și eficiente a obiectivelor de finanțare esențiale de-a lungul Dunării: realizarea rețelei integrate de faleze/promenade și mini-resorturi, precum și de porturi turistice în cele 12 județe eligibile; organizarea de parcuri tematice/spații creative care să integreze cele trei tipuri de capital teritorial – natural, cultural-istoric și social-economic; crearea de puncte de observare peisagistică de-a lungul cursului Dunării, precum și a unor trasee turistice integrate din punct de vedere tematic – veloturism, ecoturism, turism cultural și ecumenic, turism vini-viticol, toate îndreptate în sensul transpunerii unui brand integrat regional al României, conform recomandărilor Consiliului Mondial al Turismului și Comisiei Europene.

tinericampioni

În cea de-a parte a zilei, la Palatul Fundației Dignitas din București, a avut loc și o dezbatere asupra rolului tinerilor în context dunărean, în organizarea Departamentului de Tineret și Studenți al Asociației CLDR și a Clubului de Excelență al Tinerilor Dignitas.

În același cadru, conform unei îndelungate tradiții, la final, au fost acordate, în mod festiv Titlul și Diploma de Excelență ”Tineri Campioni Români în Regiunea Dunării”, demers conceput pentru a răsplăti eforturile ale personalităților din diverse domenii, care activează în țară și în Europa, în scopul modernizării României și impunerii criteriilor meritocratice în viața politică, socială și profesională din România. Printre laureați se numără Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, Dl Claudiu VRÎNCEANU; Secretarul de Stat al Ministerului Tineretului și Sportului, Dl Andrei POPESCU; Consilierul Personal al Ministrului Consultării Publice și Dialogului Civic, Dl Luca CIUBOTARU; Consilierul Independent Bacău, Dl Cristian GHINGHEȘ; Purtătorul de Cuvânt al Președintelui ANSVSA, Dl Rareș HĂBEANU; Președintele Asociației Europa Nova – Bruxelles, Dna Ioana BELU; Directorul Executiv ”Let’s Do It, Romania!”, Dl Andrei COȘULEANU. Reuniunea a avut drept co-moderatori pe Președinta Centrului de Dezvoltare Democratică, Dna Mariana NIȚELEA; Comentatorul grupului ”România Liberă”, Dl Răzvan ORĂȘANU; Președintele Executiv ARDOR, Dl  Emanuel BETERINGHE; Președintele Executiv CLDR, Dl Sever AVRAM.

Pentru detalii suplimentare, cei interesați se pot adresa, prin e-mail, către Secretariatul Tehnic CLDR la adresa: secretariat@cldr.ro.

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, TVH, Opinia Națională. Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, ClubAfaceri.ro, BrandInfo.ro,  PRwave.ro,  ComunicateMedia.ro, Tribuna Economica, Early Warning Support – „EU-RO Clearing Funds”.