Urgența consolidării și extinderii Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni

Ofiteri-Dunareni

Urgența consolidării și extinderii Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni

în vederea aplicării Strategiei UE a Regiunii Dunării

În urma participării Delegației CLDR – România la Conferința Anuală a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR) și la Forumul Anual al Strategiei Dunării de la Ulm (Baden Wurttemberg, octombrie 2015), Secretariatul CLDR a inițiat consultări cu principalele ministere responsabile pentru aplicarea SUERD în România, precum și cu Consilierul de Stat pentru Afaceri Europene al Primului Ministru, Dl Cristian GHINEA.

Drept urmare, odată cu declanșarea formării Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni prin Sesiunea de Training desfășurată  la finele lunii ianuarie 2016 la București, am considerat oportun și semnificativ să adresăm o Scrisoare Deschisă Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Dl Prof. univ. dr.  Vasile Sebastian DÎNCU.

Prin acest demers, intenționăm să conferim o mult mai consistentă relevanță participării sectorului public și privat la procesul de cooperare macro-regională, declanșat prin Tratatul Consiliului UE din iunie 2011. Aceasta nu se va putea realiza, mai ales conform principiului “bottom-up” al SUERD, decât în măsura în care comunitățile locale și județene și universitățile vor beneficia de o oportunitate directă de inter-conectare cu principalii decidenți europeni în materie de proiecte și gestionare a inovării la nivel dunărean.

În acest sens, în asentimentul membrilor CLDR reuniți în Adunarea Generală pentru anul 2016, cât și al primei promoții de absolvenți ai Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni, am solicitat în mod expres sprijinul principal al MDRAP pentru instituționalizarea atribuțiilor de “Ofițer Dunărean” și acordarea unei atenții prioritare pentru toate oportunitățile de colaborare și finanțare pe care le poate activa  Strategia Regiunii Dunării în toate cele 41  de județe și în Capitala României.

Pentru edificare, iată conținutul Scrisorii Deschise de care vă invităm să luați act și pe care vă rugăm să o promovați pe toate căile posibile în interiorul rețelei Dvs. de colegi, parteneri sau susținători.

~ Scrisoare Deschisă ~

În atenția Dlui Ministru Prof. Univ. Dr. Vasile Sebastian DÎNCU

Vice-Prim Ministru al Guvernului României

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Cc per info: Dnei Ministru Aura RĂDUCU – Ministerul Fondurilor Europene

Dnei Ambasador Silvia DAVIDOIU – Coordonator Național SUERD – Ministerul Afacerilor Externe

Dlui Academician Cristian HERA – Prezidiul Academiei Române

Dlui Cristian GHINEA – Consilier de Stat pentru Afaceri Europene al Primului Ministru

Dlui Președinte József BIRTALAN – Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Dlui Răzvan ORĂȘANU – Director Executiv – Institutul de Studii Populare

Coordonatorului pentru Cooperare și Consolidare SUERD – Viena

Coordonatorului General al Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării – Viena

Președinția SUERD – Primăria Bratislava

Stimate Dle Ministru Dâncu,

în prezența și cu amabilul sprijin al Coordonatorului Național al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Dna Ambasador Silvia DAVIDOIU, precum și a Ministerului Fondurilor Europene – reprezentat prin Consilierul personal al Ministrului Aura RĂDUCU, Dr. Octavian ȘERBAN – Președinte Knowledge Management Institute (România), în perioada 29-30 ianuarie 2016 a avut loc, sub egida Academiei Tinerilor Lideri Dunăreni, Sesiunea de formare a Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni. Evenimentul s-a bucurat de amabilul sprijin al Fundației Hanns Seidel (Germania) și al Institutului de Studii Populare, care a și găzduit lucrările sesiunii.

Ca răspuns la recomandarea specială a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR), inclusă în Declarația de la Ulm (octombrie 2015), precum și drept urmare a scrisorii circulare de încurajare, transmisă de Coordonatorul pentru Cooperare SUERD și Platforma Urbană a Regiunii Dunării – coordonată de Municipalitatea Viena, un Consorțiu Organzatoric format din Asociația Comunitățile Locale Riverane Dunării (CLDR), membră a Biroului Executiv CoDCR, Academia Română prin Centrul de Biodiversitate și Catedra Internațională Onorifică Jean Bart (CIO-SUERD), coordonată de EUROLINK-Casa Europei, a inițiat procesul de selecție și formare a Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni în scopul inter-conectării tuturor autorităților publice, universităților și institutelor de cercetare interesate cu factorii de decizie importanți la nivel european și național și al propulsării mai eficiente a inițiativelor și proiectelor cu caracter inovativ transnațional, atât în țară, cât și în context macro-regional. Ca invitați speciali au mai luat parte Acad. Alexandru T. BOGDAN din partea Academiei Române; Coordonatorul pentru România al Ariei Prioritare Competitivitate, Dr. Costin LIANU; Președintele Asociației CINAQ,, Dr. Georgeta GHEȚE-DĂNĂU; din partea Consiliului Director al Asociației CLDR, Președinte Tudor NĂDRAG, Primarul Orașului Hârșova; din partea CIO-SUERD, Coordonator General Prof. Sever AVRAM.

Competențele principale pe care cei 25 de absolvenți ai sesiunii le-au dobândit sunt următoarele: înţelegerea cadrului instituţional şi decizional care derivă din adoptarea SUERD; stimularea capacităţii de participare şi implicare în procesul de consultare şi planificare a implementării SUERD; consolidarea capacității de înţelegere şi utilizare adecvată a instrumentelor financiare UE în context macro-regional dunărean; consolidarea abilităţilor practice de comunicare în procesul de relaţionare, rețelizare (networking) şi lobby instituțional corelat SUERD. Absolvenții acestei sesiuni se adaugă corpului deja format de promotori, facilitatori și experți SUERD din ultimii trei ani și acoperă, prin instituțiile și organizațiile reprezentate, o arie extinsă de zone și centre importante ale țării, începând de la Oradea, trecând prin Drobeta Turnu Severin și ajungând până la Constanța, Tulcea și Galați.

În consecință, pe această cale, vă solicităm în mod oficial să luați notă de acest pas decisiv făcut de mediul academic, de consultanță și societatea civilă din România în vederea transpunerii Strategiei Dunării prin proiecte semnificative majore și în România, precum și să sprijiniți politic și administrativ acest proces prin instituționalizarea acestor responsabilități reunite sub denumirea generică de Ofițer Dunărean, în cadrul consiliilor județene, primăriilor municipiilor și orașelor din România ce vor putea astfel mai rapid și mai lesne demara parteneriate transnaționale și accesa fonduri semnificative ale Uniunii Europene destinate direct sau implicit relansării economice și sociale a sub-regiunii Dunării de Jos prin SUERD – la care toate cele 41 de jutețe și Capitala României sunt eligibile și pot co-participa.

În mod concret, considerăm că, în vederea unei îmbunătățiri semnificative îndeosebi a ratei de absorbție a fondurilor prin programele transnaționale, gestionate direct de la Bruxelles – în special Fondul de Investiții Strategice, coordonat în parteneriat de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții, dar și alte programe semnificative precum Acțiuni Urbane Inovative, COSME, ERASMUS+, Europa Creativă etc. – este necesară nu numai recunoașterea importanței Rețelei Naționale a Ofițerilor Dunăreni, a formării profesionale pe care instituțiile enumerate au inițiat-o, ci și acordarea unui interes explicit, stimulativ din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în mod special a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Menționăm că, la nivel național, mediatizarea inițiativei și a evenimentului inaugural s-au bucurat de sprijinul Agenției Naționale de Presă AGERPRES, Radio România Actualități, ziarului Opinia Națională, canalului TV-H și a altor numeroase organisme media: Finantare.ro, CaleaEuropeana.ro, Tribuna Economica, Comunicatii Mobile, CalendarEvenimente.ro, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, ”Buletin Dunarean”.

În așteptarea reacției Dvs., vă asigurăm de întregul nostru sprijin necesar ca România să performeze în cadrul procesului SUERD, după cum au decis Miniștrii Afacerilor Externe și ai Fondurilor Europene la Forumul Anual al Dunării de la Ulm, și vă dorim succes deplin în misiunea pe care o îndepliniți în prezent.

Pentru conformitate,

Secretariatul CLDR

Prof. Sever AVRAM

Președinte Executiv