Recomandările societății civile prin D-LAP către decidenții SUERD

Sumar Executiv – Reuniunea Danube Local Actors Platform (D-LAP) – Viena, 6 martie 2019

Ca argumentare privind implicarea societății civile în transpunerea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), participanții la reuniunea recentă de la Viena (6 martie 2019) au evidențiat faptul că principiile MLG – Multi-Level Governance (guvernare multi-nivel) sunt extrem de importante pentru SUERD, așa cum reiese din Codul European de Conduită asupra Parteneriatului, precum și din Ghidul pentru Participarea Civică la luarea deciziilor politice al Consiliului Europei.

În unanimitate, reprezentanții acreditați și-au exprimat preocuparea privind faptul că revizuirea procesului SUERD a fost organizată fără o suficientă și consistentă consultare și implicare a actorilor locali și ai societății civile.

O altă motivație a poziției exprimate a fost aceea că vizibilitatea SUERD trebuie îmbunătățită în lumina ultimului raport bi-anual asupra Strategiilor Macroregionale, iar impactul reuniunilor și discuțiilor purtate de stakeholderii societății civile, inclusiv în cursul Președinției României la SUERD trebuie avut în mod special în vedere.

Recomandările formulate către Steering Committee al Ariei Prioritare 10 SUERD pot fi sintetizate, pe scurt, astfel:

  1. Coordonatorilor Naționali li se cere să invite pe reprezentanții societății civile și actorilor locali în procesul de consultări asupra draft-ului Planului de Acțiune, preferabil prin discuții directe și audieri cu ocazia edițiilor naționale ale Zilelor Participării.
  2. Ar fi necesară organizarea anuală de asemenea consultări asupra tuturor aspectelor și progresului în implementarea SUERD în Statele Membre, îndeosebi prin organizarea de Zile Naționale ale Participării, ca format recomandabil.
  3. Se solicită ca Strategia de Comunicare SUERD să fie dezvoltată și transpusă în practică printr-o „manieră participativă” în cadrul unui Plan de Acțiune revizuit, spre a asigura mai multă vizibilitate și a atinge rezultate mai bune.
  4. Se consideră că este importantă ameliorarea mecanismelor în favoarea unei implicări mai profunde a societății civile și actorilor locali în cadrul procesului decizional, al evaluării și al proceselor de planificare, în scopul obținerii unei forme finale eficient utilizate a Planului de Acțiune SUERD.
  5. Înainte de finalul anului 2019, se așteaptă din partea Coordonatorilor un feed-back asupra rezultatelor eforturilor de advocacy întreprinse anterior de societatea civilă.

Cei doritori să transmită sugestii și comentarii, se pot adresa în scris Secretariatului D-LAP (attn. Irene Lucius) la adresa ilucius@wwfdcp.org , până cel târziu în data de 18 martie 2019.