Noi oportunități de formare și carieră profesională în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD)

Prin recenta aderare a României la Programul ”European Cultural Routes” (Rutele Culturale Europene – ”Roman Emperors and Danube Wine Route”), gestionat de Consiliul Europei cu sprijinul Comisiei Europene și de Institutul European al Rutelor Culturale, se deschid pentru operatori din turism și zonele cu potențial în domeniu perspective deosebit de bune, inclusiv și în baza revizuirii Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), a cărei Președinție o deține România și al stimulentelor cuprinse în noua Strategie de Dezvoltare Durabilă.

Organizațiile de Management al Destinației (OMD), care s-au constituit până în prezent sau sunt în curs de înființare, în baza Legii Turismului, oferă oportunitatea creșterii substanțiale a numărului de vizitatori, dar și a locurilor de muncă și veniturilor obținute în industria ospitalității.

Spre a veni în sprijinul organizațiilor profesionale și patronale din turism, ca și al comunităților locale cu care se crează parteneriate public-private, a fost lansat Programul de Formare a Promotorilor și Experților în Managementul Destinației de Ospitalitate Turistică (OMD) în contextul Carpato-Danubino-Pontic.

Programul este conceput și plasat în contextul apartenenței României, ca Stat Membru la SUERD – Strategia UE pentru Regiunea Dunării (ce acoperă toate județele țării), Sinergia Mării Negre și Strategia Regiunii Carpatice.

Programul se adresează tuturor celor care vor să devină în mod rapid și flexibil Promotor sau Expert, să dezvolte o carieră de succes în expertiza / consultanța acordată operatorilor și beneficiarilor zonelor / obiectivelor din industria ospitalității, să dețină o abordare inovativă și inter-disciplinară spre a fi în mod profitabil în contact cu bunele practici și rețelele de parteneri care derulează proiecte cu finanțare europeană.

Cele două categorii de practicieni pentru a lucra în Organizațiile de Management al Destinației sunt:
1. Promotori / organizatori evenimente – pentru persoanele fără studii superioare finalizate
2. Experți în managementul ospitalității – pentru persoanele deținătoare de diplomă universitară / masteranzi, etc

Tematica cursului

La nivel internațional, gestionarea destinațiilor de ospitalitate reprezintă, în mod clar, una dintre prioritățile UNWTO – Organizația Mondială a Turismului a Națiunilor Unite. Aceasta a și militat, prin Departamentul de ”Market Intelligence” și Competitivitate, împreună cu Ministerul Turismului din România pentru înființarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD), prin furnizarea de cunoaștere și ghidaj strategic în sprijinul destinațiilor respective, precum și în favoarea unei îmbunătățiri a acestui tip specific de management, în special prin politici eficiente și guvernanță inovativă. ONU consideră că numai astfel vom reuși să orientăm în viitor industria turismului pentru a fi un ”driver” al Schimbării Pozitive și realizarea la scară cât mai extinsă a unei dezvoltări turistice durabile și incluzive (conform Sustainable Development Goals).


Programul este conceput în două module: primul se adresează exclusiv Promotorilor, iar cel de-al doilea modul se adresează celor ce se formează ca Experți (include și parcurgerea primului modul).

MODUL pentru PROMOTORI

Capitolul I

1. Scurt istoric al evoluției conceptului de ospitalitate turistică și necesitatea adaptării Organizațiilor de Management al Ospitalității (OMD) în funcție de provocările și exigențele care au intervenit în dezvoltarea industriei turismului, în ansamblul său.

2. Importanța și influența tehnicilor de comerț electronic asupra noilor relații dintre turiști și operatori.

3. Studiu de bune practici: Oficiul de Turism din Zona de Est a Angliei și din Țara Galilor.

Capitolul II

1. Factorii de succes scontat al unei destinații turistice.

2. De ce este importantă cunoașterea perspectivei și obiectivelor deținătorilor de interese din turism.

3. Componentele și activitățile principale ale unei Organizații de Management al Destinației (OMD) în vederea consolidării capacității sale.

Capitolul III

1. Actorii destinației turistice în contextul managementului acesteia și relației cu alte instituții și organizații de turism din țară și la nivel internațional

2. Componentele principale ale stabilirii unei destinații turistice atractive

3. Creșterea eficienței marketingului destinației.

4. Studiu de caz: Rutele Culturale Europene – ”Roman Emperors and Danube Wine Route” și rolul Institutului European al Rutelor Culturale în promovarea și valorizarea acestei rute.

Capitolul IV

1. Rolul promotorilor destinației în activarea Strategiei de Management a Destinației

2. Tehnici de motivare și creștere a randamentului în cadrul echipei


EVALUARE (on-line, cf. formular de evaluare)


Modulul pentru EXPERȚI

Capitolul I

1. Prezentarea principalelor componente ale coordonării unei Organizații de Management al Destinației (OMD)

2. Realizarea monitorizării dinamice din punct de vedere managerial și digital.

3. Procesul de implementare al ciclului de viață al destinației. Studii de caz și exemple de bune practici.

4. Propuneri și recomandări pentru optimizarea managementului.

Capitolul II

1. Instrumente ale inovării competitive ale destinațiilor.

2. Interconectarea cu inițiative, rețele și platforme europene și internaționale în promovarea destinațiilor de turism durabil și incluziv.

3. Contribuția OMD la creșterea competitivității economice și sociale printr-un management performant al destinației turistice.

Capitolul III

1. Elaborarea și transpunerea în practică a Strategiei de Management a Destinației, cf. celor trei ”agende” (Raportul Global ONU).

2. Modele de bune practici și povești de succes privind implementarea strategiei și a bunei guvernanțe

3. Model de Plan de Acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei, repartizat pe domenii.

4. Rezultate finale vizate, inclusiv prin cooperarea cu clusterele de turism și GAL-urile.

Capitolul IV

1. Sugestii, recomandări și remarci concluzive

EVALUARE (on-line, cf. formular de evaluare)

Organizatorii Programului sunt: Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect coordonat de Fundația EUROLINK-Casa Europei și fondat în parteneriat cu Academia Română și Departamentul de Training și Consiliere al Asociației ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” CLDR, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării – Viena (CoDCR) și membră co-fondatoare a Hub-ului Macro-Regional Dunăre-Marea Neagră, coordonat de Cluj IT Cluster.

Formatorii acreditați ANC ai programului dețin un portofoliu și o vastă și diversă experiență:
• Senior Consultant Sever AVRAM – Comisar Regional Dunărean din partea CLDR în cadrul Rețelei Europene a Comisarilor Dunăreni; Coordonator General CIO-SUERD ”Jean Bart”
• Knowledge Management Specialist Sandu ZAMFIRESCU – Expert și Trainer în Social Media – Promovare și Marketing Online.

Având un caracter multi- și inter-disciplinar, cursurile se încadrează în conceptul UE de tip ”lifelong learning”, promovat prin Centrul pentru Inovare și Dezvoltare la Distanță. Cursurile se desfășoară online, prin intermediul unei platforme educaționale, accesibilă oricărui cursant în mod flexibil. Participanții primesc, în urma evaluării finale, Certificat de Absolvire cu Anexă detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Departamentul de Formare și Consiliere al Asociației CLDR, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (Viena) și Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.

Oportunitățile și beneficiile pentru cursanți includ, printre altele, eliberarea Scrisorii de Recomandare către angajatori, posibilitatea de a face stagii profesionale în companii și organizații membre sau partenere și cooptarea în cadrul Grupurilor de Lucru CLDR.

Detalii suplimentare și înscrieri se pot solicita Secretariatului CIO-SUERD la adresa ciosuerd@gmail.com, până cel târziu în data de 15 aprilie 2019 sau direct pe siteul programului: http://ciosuerd.houseofeurope.ro/promotor-expert-omd

Parteneri Media Asociați: Agenția Națională de Presă AGERPRES, Radio7, Juridice.ro. Parteneri Media: Finantare.ro, CalendarEvenimente.ro, CaleaEuropeana.ro, Comunicații Mobile, SmartFinancial.ro, BrandInfo.ro, Opinia Națională, PRwave.ro, ComunicateMedia.ro, Tribuna Economică, Tomisul Cultural, 24PHarte.ro, ”Buletin Dunărean”.